Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Telemedicinsk konsulenter med positivt drive

Vil du være med i dannelsen af et telemedicinsk team? Det Grønlandske Sundhedsvæsen opruster indsatsen omkring telemedicin.

 

Du kan se frem til en spændende stilling og central rolle i et team, som skal udvikle og understøtte driften i telemedicin i Grønland. Her får du en central rolle i at udvikle og skabe den bedste sundhedsbetjening af befolkningen, så deres behov bliver tilgodeset gennem telemedicin, uanset hvor i Grønland de befinder sig. 

 

Du medvirker til den fortsatte udvikling/implementering og driften af telemedicin i Grønland. Arbejdet foregår i et bredt tværfagligt samarbejde med dels det kliniske niveau og det IT teknologiske niveau i sundhedsvæsenet.

 

Stillingen er placeret i afdelingen Peqqik Data, Nuuk. Afdelingen har 8 ansatte og dækker hele Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Peqqik Data har ansvaret for drift og support af journalsystemet Cosmic, telemedicin, dokumentstyringssystemet D4, dataudtræk og patientsikkerhed.

 

Vi kan pege på følgende fokusområder:

  • Udvikling af telemedicin som understøttelse for det gode patientforløb og patientsikkerhed
  • Understøtte driften af telemedicin
  • Udvikle telemedicin ift. diabetes og livsstilssygdomme i samarbejde med Novo Nordisk Fonden

 

For hvert fokusområde har du et særligt ansvar:

  • At understøtte såvel som de driftsmæssigt og udviklingsmæssige opgaver ved telemedicin
  • Supportere brugere og nøglepersoner i telemedicin, herunder brugere af Pipaluk, i hele Grønland og levere supportmateriale hertil
  • Formidling om brugen og arbejdet med telemedicin
  • Projektleder for telemedicinske projekter
  • Sekretærfunktion for de tilknyttede styregrupper
  • Sikre en tæt dialog med såvel telemedicinske brugere som ledelser
  • Ad hoc opgaver for Peqqik Data

 

Den grønlandske brug af telemedicin er centreret omkring den del af patientforløbet, der i andre lande ville foregå på selve sygehuset. Det handler dermed om brug af telemedicin i patientforløbet relateret til sygehusbehandlingen. Behovet for brug af telemedicin i det samlede patientforløb bunder i både kompetencemæssige og geografiske forhold.

 

Kvalifikationer
Du skal være i stand til, at påtage dig et ansvar for et område der har stor opmærksomhed. Du skal kunne fokusere på helheden og samtidig arbejde i dybden med de enkelte opgaver. Du kan arbejde selvstændigt og gennemskue opgavens karakter og involvere relevante parter i løsningen af opgaven.

 

Vi sætter faglighed højt og du skal have flair for at begå dig mellem mange faggrupper og niveauer i organisationen, for at kunne løse de daglige opgaver.

 

Du er engageret med et personligt og positivt drive, som gør dig til en god kollega. Selvsagt lægger vi vægt på, at du er udadvendt og velfungerende kommunikativt både skriftligt og mundtligt.

 

Det er en fordel, at du har et kendskab til grønlandsk kultur og sprog samt erfaring fra arbejde i Det Grønlandske Sundhedsvæsen.

 

Du har med fordel både en akademisk og en sundhedsfaglig baggrund. Eksempelvis overbygning på sygeplejeuddannelsen, teknoantropologi, folkesundhedsvidenskab, sundhedsinformatik, IT ledelse mv.

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/opfordret-ansogning?VID=201812562).

 

Ansøgningsfrist: 9. januar 2019

Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter ansøgningsfristens udløb.

 

Antal ledige stillinger: 2

 

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved afdelingsleder Marianne Eberhard på tlf. +45 23 24 20 10 eller på e-mail: MAEB@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Jeanette Bjørnestad på tlf. +299 34 43 82 eller på e-mail: JELB@PEQQIK.GL.

 

Det Grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.