Gå til hovedindhold
128

Dette jobopslag er udløbet

Stabschef for administration og økonomi til Forvaltningen for Arbejdsmarked og Velfærd / Job nr. 820/18

Kommuneqarfik Sermersooq søger en dygtig og engageret Stabschef til forvaltningen for Arbejdsmarked og Velfærd med tiltrædelse efter aftale.

Som Stabschef har du ansvaret for at understøtte direktør og fagcheferne i forvaltningen på særligt det administrative og økonomiske område. Herunder også at understøtte implementeringen af nyt økonomisystem. Udover samarbejdet indenfor forvaltningen indgår stabschefen også i samarbejde med de øvrige forvaltningers stabschefer såvel som økonomisk sekretariat. Stabschefens hverdag er derfor præget af at have snitflader til mange kolleger bredt ud i organisationen og med mange faste deadlines.

Stabschefen har ledelsesansvaret for 3 controllere og et konsulentteam, som understøtter direktøren og fagcheferne i forvaltningen med driftsopgaver og udviklingsopgaver.

I forvaltningen arbejder vi med at servicere borgerne indenfor områderne; handicap/social psykiatri (voksne), arbejdsmarked, ældre og myndighedsområdet.
Vi arbejder med politisk betjening såvel som udviklingsopgaver, driftsunderstøttelse og myndighedsopgaver. Fokus for vores arbejde er at levere helhedsorienterede løsninger, der skaber værdi for borgerne og er meningsfulde for medarbejderne.


Stillingen er en fuldtidsstilling

Stillingens indhold:

 • Sikre den løbende økonomistyring i tæt samarbejde med direktøren og fagcheferne, herunder sikre såvel kvartalsvise som særlige budgetopfølgninger
 • Sikre kvaliteten i den politiske servicering, herunder at sikre kvaliteten i sagsbehandling og sagsfremstilling samt sikre rettidig viden-/informationsdeling på alle niveauer.
 • Forsyne direktør og fagchefer samt efter behov andre med løbende oversigter og opgørelser over den økonomiske status
 • At understøtte egne medarbejdere i dagligdagen, således at disse er i stand til at løse egne opgaver på en fagligt forsvarlig, effektiv og resultatskabende måde
 • Deltage i chefgruppens møder og bidrage aktivt i arbejdet i gruppen.
 • Sikre leverance af økonomiske analyser efter behov
 • Påse og sikre, at området drives effektivt og udvikles inden for de lovmæssige, politiske og økonomiske rammer.

 

Udover, at du har en relevant videregående uddannelse (økonomisk eller samfundsvidenskabelig) lægger vi desuden vægt på at du har:

 • Dokumenteret erfaring med ledelse af en budget- og økonomistyringsenhed
 • Erfaring med at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Erfaring med servicering af et politisk udvalg
 • Solidt kendskab til offentlig administration
 • Evne til og erfaring med at arbejde i helheder på tværs af forvaltningen og organisationen samt erfaring med at arbejde aktivt i en strategisk ledelsesgruppe
 • Evne til at sætte sig ind i og anvende relevant lovstof
 • Og gerne også indsigt i grønlandske samfundsforhold generelt samt i grønlandsk offentlig forvaltningspraksis

 

Vi tilbyder:

En arbejdsplads med borgeren i fokus. Vi er en forvaltning i udvikling, hvor du kan være med til at præge hverdagen.

Vi lægger vægt på samarbejde og bestræber os på at sikre et godt samarbejdsklima med tæt ledelsesmæssig sparring samt plads til initiativ og kreativitet.

Straffeattest:
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 820/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 27. december 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Isak Nielsen Kleist
Telefon: +299 368160
Mobil: +299 551949
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning