Gå til hovedindhold
81

GENOPSLAG Kommune Qeqertalik søger en HR-chef der kender sin HR-jura

Kommune Qeqertalik søger en HR-chef med en god personaleadministrativ baggrund og evt. ledererfaring. Det er en fordel, hvis du har arbejdet med HR indenfor det offentlige område, ligesom stor indsigt i offentlig personalejura og overenskomstforståelse er et naturligt krav til stillingsindehaveren.

HR-chefens første opgave bliver at etablere og opbygge en velfungerende HR-funktion. Afdelingen består af 4 stillinger, inkl. HR-chefen. HR-chefen refererer til økonomidirektøren, og vil indgå i ”INUA” som er kommunens øverste administrative organ, der fungerer som support til alle driftsenhederne.

Stillingen er fysisk placeret i Aasiaat.

Jobbet
Som leder af HR-afdelingen er du ansvarlig for, at forvaltningsgrundlaget, overenskomsterne og de interne procedurer på HR-området følges, og at personalepolitikken og de interne procedurer udvikles og optimeres. Dit lederansvar vil bl.a. omfatte:

 • Ledelse af HR-afdelingen, herunder faglig og personlig udvikling af HR-konsulenterne
 • Opbygning af HR-afdelingen således, at kerneområderne prioriteres som de første tiltag
 • Planlægning, koordinering samt udvikling af virksomhedens personaleadministration
 • Sagsbehandling af personalesager - fra ansættelse til fratrædelse
 • Administration af godkendte efteruddannelser og udvikling af kompetenceudviklingsaktiviteter
 • Administration af elev- og lærlingeområdet samt virksomhedens praktikanter
 • Intern rådgivning vedrørende fastholdelse samt rekruttering og udvælgelse
 • HR-sparring med alle ledere i kommunen

Har du særlige forudsætninger, vil disse sandsynligvis kunne udnyttes, idet der i den igangsatte   udviklingsproces vil være gode muligheder for, at du kan sætte dit præg på stillingens indhold.

Vi forventer at du:

 • har en erfaringsmæssig baggrund inden for HR
 • godt kendskab til de offentlige overenskomster
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation
 • du behersker både grønlandsk og dansk på pænt niveau
 • har interesse og forståelse for det menneskelige samspil i en organisation
 • er visionær og resultatorienteret
 • har et positivt menneskesyn og kan skabe tillid til din person

Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • En relevant uddannelsesbaggrund og er motiveret for at optimere personaleadministrationen
 • En struktureret arbejdsform med sans for detaljens betydning
 • Gode formuleringsevner både mundtligt og skriftligt samt gode færdigheder som IT-bruger
 • Flair for innovation i rammen af et godt forretningsoverblik

Vi tilbyder:

 • en selvstændig stilling med store faglige og personlige udfordringer
 • stor indflydelse på udvikling af området ud fra en central position i kommunen
 • et tillidsfuldt samarbejde i et godt arbejdsklima
 • interessante kurser og udviklingsmuligheder
 • god introduktion og støtte til dit eget udviklingsforløb

Løn- og ansættelsesvilkår.
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, fastsættes i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til lønramme 36 i cheflønaftalen. Lønnen med faste løndele i lønramme 36 udgør pr. 1. april 2018 månedligt kr. 47.541 og årligt kr. 570.501. Hertil kommer en pensionsordning

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Der kan til stillingen anvises en umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller i hotellejligheder.

Ansættelse vil ske med 3 måneders prøvetid.

Yderligere oplysninger
Kan fås hos Partner, Birtha Bianco, birtha@JOB360.gl eller telefon +299 545666 og/eller  økonomidirektør, Hans Jørgen Mørch hjmo@qeqertalik.gl eller telefon +299 38 70 03 og på kommunens hjemmeside www.qeqertalik.gl

 

Ansøgning
Ansøgningen sendes sammen med CV og vedlagt eksamenspapirer til birtha@job360.gl, så den er os i hænde senest den 14. december 2018. Ansøgningerne behandles løbende. Ansættelsessamtaler kan forventes afholdt umiddelbart efter fristens udløb.

Qeqertalik Kommune er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Kommunen består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde er synligt alle steder. Vores personale skal udvise god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde i vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).