Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Projektleder til Sustainable Fisheries Greenland

Sustainable Fisheries Greenland (SFG) søger en projektleder til arbejdet med MSC certificering og bæredygtig udvikling af det grønlandske fiskeri.

SFG er en organisation, bestående af medlemmer inden for det grønlandske fiskererhverv, hvis hovedformål er MSC certificering. Organisationen ledes af bestyrelsen og der er pt. to ansatte i sekretariatet. Foreningen startede i 2012 og har sammen med øvrige vigtige interessenter gennemført MSC certificering af koldtvandsrejer, torsk, kuller og sej i Barentshavet, stenbider og af udenskærs fiskeriet efter hellefisk.  I øjeblikket arbejdes der med det kystnære fiskeri efter hellefisk i et Fishery Improvement Project (FIP) og med torskefiskeriet i Østgrønland. Endelig forventes krabber i Vestgrønland at være en af de kommende arter, som der vil blive fokuseret på.

Jobbets indhold består af forberedelse af nye fiskerier og arter til certificering samt vedligeholdelse af eksisterende certificeringer. Forberedelse af et fiskeri til certificering indebærer gennemgang af standardens krav i forhold til det aktuelle fiskeri og såfremt der er krav, der ikke er opfyldt, skal disse udbedres inden fuld MSC vurdering kan igangsættes. Dette indebærer en tæt dialog med rederierne, Grønlands naturinstitut og myndighederne på området. MSC har krav til bæredygtig forvaltning af både hovedart, bifangst og påvirkning af havbunden.

Udover certificeringsarbejdet ønskes en medarbejder, som kan rådgive industrien omkring fastlæggelse af kvoterådgivning og udvikling af fiskerier bl.a. gennem forslag og planlægning af forsøgsfiskerier og samarbejde med de rådgivende instanser som ICES og NAFO.

Vi søger en medarbejder placeret i Nuuk med uddannelse, erfaring og personlige egenskaber, der kan imødekomme ovenstående krav og som også er en god formidler. Dialog og beslutsomhed er vigtige egenskaber i denne projektlederstilling. Vi forstiller os en medarbejder med marinbiologisk uddannelse, som er god til at arbejde selvstændigt.

Er du interesseret i stillingen så send en ansøgning inden den 26. november på e-mail til nedenstående adresse. I tilfælde af uddybende spørgsmål, så kontakt formand for Sustainable Fisheries Greenland Lisbeth Schönemann-Paul, lisc@royalgreenland.com eller telefon +45 2224 8236.