Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag - Afdelingsleder til Pingajeqqad i vuggestueafdelingen Tasiilaq / Job nr. 789/18

Afdelingsleder til aldersintegreret institution Pingajeqqad Tasiilaq i vuggestueafdelingen

Aldersintegreret Institution Pingajeqqad er normeret til 88 børn som er fordelt 40 børnehavebørn til 3-6 årige og 48 vuggestuebørn til 0 til 2 årige, med henholdsvis 2 børnehavestuer og 4 vuggestue stuer.
Personalenormeringen er på 22. 

Institutionerne har åben mandag til fredag fra kl. 7.00 til 17.00 

Vi forventer:

 • At du er uddannet pædagog
 • At du har kendskab til ledelsesteams arbejde
 • At du har en god samarbejdsevne
 • At du er engageret og initiativrig
 • At du er mål-og ansvarsbevidst
 • At du er kreativ
 • At du har en åben og positiv indstilling i samværet med børn, personale og forældre.
 • At du er stabil
 • At du er loyal overfor den principiel lov og har viljen til at udvikle børn

Vi kan tilbyde:

 • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe en personalegruppe, som er i stand til at engagere, aktivere og målrettet den pædagogiske udvikling i arbejdet og hvor kommunikation og samarbejde er en kompetence, som vægtes højt.
 • Igennem god ledelse, mulighed for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de positive relationer spiller en stor rolle og hvor børn og voksne ses som ligeværdige medspillere.
 • Udfordringer og udvikling i det pædagogiske arbejde
 • Institutionsafdelingen tilbyder løbende kursusvirksomhed tilpasset daginstitutionsmiljøet og lederteamet.

For yderligere oplysninger om stillingen rettes til aldersintegreret institutionsleder Ane Kuitse, telefon: 36 78 48, e-mail: ak@sermersooq.gl

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 


Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.


Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 789/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:

Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV. 

 

Ansøgningsfrist: 9. November 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Tasiilaq
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Ane Kuitse
Telefon: +299 367822
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl

Send ansøgning