Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

GUX-Aasiaat søger nye undervisere

Nordgrønlands Gymnasium i Aasiaat er Grønlands nordligst beliggende gymnasium. Skolen ligger i kanten af Diskobugten og optager elever fra hele Nordgrønland. En stor del af skolens elever bor på kollegier, der ligger lige ved skolen, og skolen har derfor et præg af at være kostskole - uden helt at være det. Ved skolestart vil der være omkring 350 elever, men frafaldet er stort, så ved skoleårets afslutning vil der være væsentligt færre.
Langt størstedelen af eleverne kommer fra familier uden de store uddannelsesmæssige traditioner. Ligeledes kommer de fleste elever med danskkundskaber, der ikke alene udfordrer eleverne, men som også udfordrer lærerne pædagogisk.
I skolen arbejder vi derfor målrettet med udvikling af vores pædagogiske praksis, dels for at mindske frafaldet og dels for at styrke indlæringen.

Vi mangler lærere til undervisning i fagene

  • Billedkunst
  • Dansk
  • Engelsk
  • Musik
  • tysk
  • historie

Den helt ideelle kandidat har en kombination indenfor ovenstående fag, men da vi ikke lever i den ideelle verden kan kandidater med andre fag og fagkombinationer ligeledes komme på tale.

Vi tilbyder

  • Engagerede kolleger
  • Mulighed for selvstændige opgaver og ansvar
  • Mulighed for at præge stillingens indhold
  • Personalegoder som fx adgang til motionscenter og lån af kajak og ski

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Interesseret?
Så tag kontakt til rektor Dorthie Siegstad på e-mail dorthie@gux-aasiaat.gl eller telefon +299 56 01 46. (Ring ikke før kl. 12 dansk tid på grund af tidsforskellen på 4 timer!).

Ansøgningen samt CV og kopi af eksamenspapirer sendes til job@gux-aasiaat.gl eller upload din ansøgning via link.
Ansøgningsfrist 10.november 2018. Tiltrædelse 1. januar 2019, eller nærmere efter aftale.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning