Gå til hovedindhold
116

Dette jobopslag er udløbet

Psykiater til Kriminalforsorgen i Grønland

I 2019 åbner der en ny anstalt i Nuuk. Anstalten består af et lukket afsnit med 40 pladser, et åbent afsnit med 24 pladser samt et udslusningsafsnit med 12 pladser. Det lukkede afsnit rummer en tilbageholdelsesafdeling og en forvaringsafdeling til forvaringsdømte. I forlængelse heraf etableres der for første gang i den grønlandske kriminalforsorg et sundhedsafsnit med 1 psykiater, 2 psykologer, og 1 sygeplejerske.

Psykiaterens primære opgave bliver at koordinere behandlingsforløb, diagnosticere i samarbejde med sundhedsvæsenet, samtale med de forvaringsdømte, udarbejde erklæringer og udtalelser om de forvaringsdømte, yde vejledning og supervision til de ansatte og i begrænset omfang indgå i sags arbejdet med andre særligt udsatte domfældte. Andre særligt udsatte domfældte vil typisk være unge under 18 samt psykisk skrøbelige domfældte. En anden vigtig opgave bliver at bistå ledelsen i at sikre sammenhæng og udvikling af forsorgens arbejde omkring de domfældte.

 

De indsatte frembyder en bred vifte af psykiatriske, psykologiske og sociale problemstillinger. Der er således en spændende udviklingsopgave i at sikre behandlingstilbuddet til anstaltens indsatte i tæt samarbejde med det øvrige sundhedsvæsen, samt i tæt internt samarbejde med anstaltens øvrige personalegrupper. Derudover ligger det en betydelig opgave i at skabe et miljø, der motiverer til forandring hos den enkelte indsatte. Behandlergruppens arbejde udføres i tæt samarbejde med anstaltens øvrige personale; socialrådgivere, beskæftigelseskonsulenter og uniformeret personale.

 

Vi tilbyder

  • En spændende hverdag med mange forskelligartede opgaver
  • En unik mulighed for at udvikle den sundhedsfaglige indsats i kriminalforsorgen fra starten
  • Fagligt udfordrende opgaver i form af behandling, udredninger, vidensdeling og motivationsarbejde

 

Kvalifikationer

  • Er uddannet speciallæge i psykiatri
  • Har erfaring med et psykosocialt belastet klientel
  • Har interesse for/erfaring med motivationsarbejde
  • Har interesse for/erfaring med undervisning af forskelligartede personalegrupper
  • Har gode formuleringsevner og kan agere i et flerkulturelt og flersprogligt miljø
  • Betragter tværfagligt samarbejde som en forudsætning for udvikling

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er mulighed for enten deltid eller fuldtid, efter aftale.

Ansættelse sker på individuel kontrakt.

Ansættelsesområdet er Kriminalforsorgen i Grønland. Ansættelsesstedet er anstalten i Nuuk.  

Psykiateren refererer til anstaltslederen.

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler.

 

Der ydes fri- og fratrædelsesrejse samt bohaveflytning efter gældende regler.

 

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos anstaltsleder Tina Dam Rasmussen på tlf. +299 520148/mail tid@kriminalforsorgen.gl

 

Ansøgningen

Ansøgningen og relevante uddannelsespapirer samt CV indsendes senest den 12. november 2018 til kf@kriminalforsorgen.gl. Samtaler forventes afholdt i uge 46 og 47.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge.

Ansøgere skal give samtykke til, at Kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig i det Centrale Kriminalregister.