Gå til hovedindhold
119

Dette jobopslag er udløbet

Genopslag / Pædagog til integreret børneinstitution, vuggestuen Puiaq / 745/18

Puiaq er en integreret børneinstitution, der er fire stuer i alt, hvor vuggestueafdelingen er delt i 2 stuer med plads til 24 børn, og børnehaveafdelingen er ligeledes delt i 2 stuer med plads til i alt 40 børn. Personalenormeringen er på 16. Puiaq ligger ud mod havnen, der er stueplan og 1.sal, og et af Puiaq's kendetegn er, at der er en klatrevæg.

I Puiaq' årlige delmål for 2018 lægges der vægt på blandt andet brugen af vækstpædagogik, eksempelvis  tages der som udgangspunkt i børnenes egne ideer, hvor man kan lave aktiviteter under fælles ansvar, og personalet hjælper børnene til at lære og støtte dem til at være mere selvstændige, hvori også indgår, at personalet italesætter alt hvad de gør.

Et af Puiaq' mål er, at arbejde iht. ”Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, for at gøre barnet skoleklar, udvikle barnets muligheder, evner og psykiske og fysiske formåen og får kendskab til vores kulturelle baggrund.

Desuden lægger Kommuneqarfik Sermersooq vægt på, at De Syv Principper og Kammagiitta følges kontinuerligt.

Puiaq er åben i hverdage mellem kl.: 7 – 17

Vi forventer

 • at du har en pædagoguddanelse eller lignende
 • at du kan tage ledelsesansvar i vuggestuen med 12 børn
 • at du har evne til at lede stuen selvstændigt
 • at du er kreativ
 • at du er til at regne med
 • at du udviser respekt overfor forældre og kollegaer og er samarbejdsvillig
 • at du er alsidig på arbejde
 • Dobbeltsprogede foretrækkes

Vi tilbyder:

 • Gensidig respekt mellem personale
 • Gode samarbejde/en god tone mellem kollegaer
 • Selvstændige medarbejdere
 • Udviser respekt/taknemmelig overfor forældre
 • Daginstitution med engagement for udvikling
 • Varieret hverdage

Straffe- og børneattest:
Den stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffe- og børneattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget tilfredsstillende straffe- og børneattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget børneattest fra rigspolitiet, samt straffeattestfra Politiet.
Børneattesten indhentes af kommunen med samtykke fra vedkommende, hvor straffeattesten indhentes af vedkommende til Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og NPK eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig:
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på:

www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 745/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 25. oktober 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Leder Birgithe E Larsen
Telefon: +299 366780
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning