Gå til hovedindhold
110

Dette jobopslag er udløbet

Departementet for Erhverv og Energi søger en sprogkonsulent

Departementet for Erhverv og Energi søger en sprogkonsulent/specialkonsulent til varetagelse af departementets sprogpolitiske opgaver.
 
Om stillingen
Som sprogkonsulent vil du få ansvaret for at varetage departementets samlede sprogpolitik. Sproglig kvalitetssikring af politiske beslutningsforslag og i samspil med departementets øvrige tilknyttede oversættere at sikre rettidige oversættelser vil være en vigtig opgave. Du må være forberedt på, at hverdagen ofte stiller krav om hurtig levering. Simultan-oversættelsesopgaver vil forekomme i et vist omfang.
Stillingen vil gennem sparring med de faglige afdelinger have tæt berøring med departementets samlede opgaveportefølje ligesom du vil indgå i arbejdet med at forberede materiale til Inatsisartut.
 
Om dig:
Vi forventer at du har:

 •  Sikre højt sproglig niveau i departementets arbejde med lovforslag, redegørelser, beslutningsoplæg, pressemeddelelser m.v. både på grønlandsk og dansk. Hertil skal der også være fokus på at det skrevne materiale bliver udarbejdet således at de kan oversættes uden større vanskeligheder.
 • Meget gode kundskaber i grønlandsk og dansk både mundtligt og skriftligt
 • Indgående kendskab til brugen af Word,  Power Point og måske andre af programmerne i Office-pakken og hvis du kender F2 er det helt perfekt.
 • Stort kendskab til grønlandske samfunds- og erhvervsforhold
 • Hvis du har kendskab til andre sprog end grønlandsk og dansk vil det være en fordel
 • Du har et godt overblik, og du forstår at planlægge, så tingene er klar til rette tid og overraskelser undgås. Du lægger vægt på høj kvalitet og på at have styr på tingene.
 • Gerne arbejder alene, men du indgår også gerne i samarbejde med andre
 • Erfaring med at arbejde i en politisk styrets organisation
 • Du trives i et miljø med en uformel omgangstone, korte kommandoveje og engagerede kollegaer. Det er helt naturligt for dig at yde god service og at vægte kvalitet meget højt samt at bidrage til det gode arbejdsmiljø

Du vil især komme til at beskæftige dig med:

 • Kvalitetssikring af oversættelser fra eksterne tolke
 • Kontaktperson til eksterne tolke og koordinering af oversættelsesarbejdet
 • Være med til at sikre departementets aflevering af materiale til politisk behandling
 • Skriftlig oversættelse grønlandsk/dansk og omvendt
 • Simultant tolkning ved møder m.m.
 • Ansvar for den faglige kvalitet i oversættelserne
 • Ad hoc-opgaver

Desuden ser vi gerne at du har følgende kvalifikationer:

 • Er god til at holde fokus, selvom der foregår meget aktivitet omkring dig
 • Har en struktureret tilgang til opgaveløsning
 • Er omgængelig og repræsentativ
 • Har erfaring med behandling af beslutnings- og lovforslag
 • Kan arbejde selvstændigt 

Om Departementet for Erhverv og Energi:
Departementet for Erhverv og Energi er en spændende arbejdsplads. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og med plads til at sætte sit personlige præg på arbejdsopgaverne. I departementet er vi 36 medarbejdere opdelt i 3 forskellige afdelinger.
 
Departementet for Erhverv og Energi har desuden to underliggende enheder, Forbruger- og Konkurrencestyrelsen og Nukissiorfiit. Departementet for Erhverv og Energi tilbyder et spændende og afvekslende job i en organisation med mange udviklingsprojekter og engagerede medarbejdere.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler.  Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør. Har du gennem Selvstyret en personalebolig, vil denne videreføres.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning