Gå til hovedindhold
120

Dette jobopslag er udløbet

Ungecenter i saqqarliit søger Behandlingsleder /Job nr. 736/18

Brænder du for at være med til at forme et behandlingstilbud for unge? Vi søger en psykolog eller terapeut til jobbet som behandlingsleder og terapeut for ny oprettet Ungecenter.

Behandlingslederen skal udvikle og give ledelse for Ungecenterets fire afdelinger:

 • Dagcenter Saqqarlernut for behandling af 6 traumatiserede og/eller omsorgssvigtede børn , 6 – 16 år.
 • Afdeling Unge Rådgiver som arbejder med visiterede unge i alder 10 – 18 år.
 • Efterværnsafdeling som arbejder med unge i alder 18 – 23 år.
 • Rusmiddelafdeling som arbejder med unge 10 – 23 år som har et rusmiddelproblem.

Ud over at være behandlingsleder for disse 4 afdelinger skal behandlingslederen varetage terapi med Ungecenterets børn/unge og eventuelt deres familie, samt fungere som stedfortræder for Ungecenterets leder.

Placering vil være i Ungecenteret i Nuuk, som er et foranstaltningsområde under Børne- og Familieafdelingen. Du vil have din base og faglige forankring i Dagcenteret Saqqarlernut. Her er der 5 medarbejder, for hvem du skal være faglig leder og koordinator.

Som behandlingsleder vil du referere til centerlederen for Ungecenteret.   

Som behandlingsleder for Ungecenteret i Nuuk vil du blive del af en arbejdsplads, hvor medarbejdertrivsel og faglig udvikling prioriteres højt. Du vil samtidig få mulighed for at præge en ny tilbud for unge og gøre en forskel for børn og unge som har det svært.

Stillingen er ledig til besættelse fra den 1. december eller efter nærmere aftale. 

Ansvarsområde:

 • Behandlingsansvarlig i forhold til den terapeutiske, behandlingsmæssige og socialpædagogiske indsats, der ydes til unge, som visiteres til Ungecenter Saqqarlernut i Nuuk.
 • I samarbejde med lederen sikre faglig videreudvikling af medarbejdergruppen på det behandlingsmæssige og socialpædagogiske arbejdsområde.
 • Koordinere og fordele det daglige behandlingsarbejde, og yde daglig sparring til medarbejdere omkring visiterede unge.
 • Kvalitetssikre behandlingens igangværende opgaver, herunder have ansvar for at journaler og behandlingsplaner er ajourførte.
 • Deltage i udredning og visitation af unge til centeret.
 • Arbejde terapeutisk med visiterede unge i form af individuel terapi eller gruppeterapi samt eventuelt familieterapi.
 • I samarbejde med centerlederen og fagchef, eventuelt projektledelse af nye indsatser på børne- og familieområdet.
 • Yde supervision for centerets 11 medarbejder.
 • Være stedfortræder ved centerlederens fravær.

Om dig

Vi forventer, at det meste af nedenstående passer på dig:

 • Du har en relevant terapeutisk uddannelse, fx psykolog eller familieterapeut eller lignede.
 • Du har bred kendskab og erfaring med behandling af børn og unge, gerne i Grønland.
 • Du har stor personlig og faglig integritet og gennemslagskraft
 • Du er god til at strukturere, koordinere, planlægge og følge op på opgaverne
 • Du har gode skriftlige formuleringsevner
 • Du har et positivt menneskesyn, lysten og evnen til at fokusere på det, som virker
 • At du er flexibel og nemt at samarbejde med.
 • At du har lyst til at arbejde i en organisation som hele tiden er under udvikling.
 • Dobbeltsprogede ansøgere (grønlandsk/dansk) vil blive foretrukket.
 • Projektledelseserfaring er en fordel.

 Hvad kan vi tilbyde

Et spændende arbejde med mange udfordringer.

 • Gode kollegaer
 • Supervision
 • Sparring med kollegaer i Børn- og Familieafdelingen øvrige foranstaltninger, f.eks. Børn og Familie Centeres BFC
 • Gode muligheder for faglig og personlig udvikling
 • Selvstændigt arbejde

Straffeattest: 
Denne stilling er omfattet af lov om pligt til at indhente straffeattest. I henhold til loven kan ansættelsen først begynde, når kommunen har modtaget en straffeattest. Vi skal derfor gøre opmærksom på, at tiltrædelsestidspunktet først kan aftales, når kommunen har modtaget straffeattesten fra Politiet.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre, eller en anden relevant forhandlingsberettiget organisation.

Ansættelsen vil ske med 3 måneders prøvetid.

Bolig
Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales husleje, forbrug m.v. i henhold til ovenstående. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.iserit.gl 

Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

Ansøgning:
Ansøgning mærket med Job nr. 736/18, med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, vedlagt eksamenspapirer m.v. skal være HR-afdelingen i hænde inden fristens udløb.

Sådan søger du:
Ansøgninger foretrækkes elektronisk, via link nederst på denne side, hvor du kan vedhæfte din ansøgning og CV.

 

Ansøgningsfrist: 31. Oktober 2018
Tiltrædelse: Efter aftale
Arbejdstid: Heltid
Arbejdssted: Nuuk
Yderligere oplysninger fås hos: Cecilie Jeremiassen
Telefon: +299 367241
Mobil: +299 274112
Hjemmeside: http://www.sermersooq.gl
Send ansøgning