Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Central Rådgivningsenhed i Nuuk søger socialrådgiver

Socialstyrelsen søger en socialrådgiver til Central Rådgivningsenhed, gerne med erfaringer i at arbejde med familier/ familiebehandling.
 
Central Rådgivningsenhed er en enhed under Socialstyrelsen. Enheden er oprettet for at understøtte juridisk og socialfaglig udvikling i de kommunale forvaltninger og retter sig mod myndighedspersoner der arbejder med udsatte børn og unge.
 
I Central Rådgivningsenhed, som Saaffik også er en del af (vedr. børn og unge udsat for seksuelle overgreb) tilbyder man sagsbehandlerne i myndighedsområdet og i foranstaltningsområdet råd og vejledning, samt supervision.
 
Konsulenterne skal være med til:

 • Råd og vejledning i konkrete sager i forhold til kommuner og relevante aktører for børn og unge der har været udsat for omsorgsvigt og/eller seksuelle overgreb.
 • Sidemandsoplæring/ fagligt bistand
 • Indgå i tværfagligt samarbejde internt og eksternt.
 • Koordinerende arbejde.
 • Løbende opdatering af socialfagligviden, metoder og indsats i samarbejde med enheden.
 • Indsamling og videreformidling af viden.
 • Supervision/ kurser

 Vi forventer, at ansøgerne har:

 • Har en socialrådgiveruddannelse
 • Evt. efteruddannelse inden for arbejdet med familier/ familiebehandling
 • har erfaring med tværsektorielt samarbejde
 • er god til at samarbejde og koordinere
 • arbejder selvstændig, struktureret og løsningsorienteret
 • er dobbeltsproget i grønlandsk og dansk.

 
Vi kan tilbyde et job med mange muligheder for faglig udvikling, samarbejde med mange samarbejdspartnere og aktører på området, som arbejder for at styrke indsatsen for børn og unge udsat for omsorgssvigt.
 
Om rejseaktivitet:
Der skal forventes høj rejseaktivitet til tider i forbindelse med stillingen.
 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte centerleder Arnajaraq Poulsen på tlf. +299 34 60 14 eller på e-mail apou@nanoq.gl.
 
Ansøgning
Ansøgningsfristen er den 2. november 2018.
 
Ønsker du yderligere informationer om Grønlands Selvstyre kan du læse om det på: www.nanoq.gl.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning