Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt/Lektor til Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik

Stærk sproglig profil med grønlandsk og dansk søges til Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik

Vi søger en lektor / adjunkt eller studielektor / studieadjunkt i grønlandsk ved Afdelingen for Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet.
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019 eller snarest muligt derefter.

Vi forventer, at du har en relevant universitetsuddannelse, såsom cand.mag. med lingvistisk baggrund, alternativt som bachelor i oversættelse og tolkning. Du er stærk i grønlandsk og dansk sprog, grammatik og sprogbrug, have relevant undervisningserfaring inden for det oversættelses- og tolkevidenskabelige emneområde. Viden og erfaring med terminologiarbejde, oversættelse mellem grønlandsk /dansk og omvendt samt tolkningspraksis mellem grønlandsk og dansk.

Dine arbejdsopgaver vil primært bestå i undervisning på bachelorniveau i fag som:

 • Grønlandsk grammatik og sprogforståelse
 • Dialogtolkning grønlandsk – dansk, specifikt inden for emneområderne sundhed, retsvæsen og forvaltning
 • Tolke-og oversættelsesteorier
 • Oversættelse grønlandsk – dansk, ligeledes inden for ovennævnte emner
 • Andre tolknings- og oversættelsesrelevante discipliner, beskrevet i uddannelsens studieordning.

Herudover skal du være vejleder for studerende, ligesom vi forventer at du deltager aktivt i den fortsatte udvikling af uddannelsen samt andre tiltag på Ilisimatusarfik.

Du vil blive tilbudt relevant efteruddannelse efter behov (adjunktpædagogikum, master eller lignende) og dermed evt. mulighed for deltagelse i internationalt samarbejde.

Vi forventer, at du har gode samarbejdsevner, da dette er vigtigt i en lille afdeling som vores, at du er fleksibel i forhold til arbejdsopgaver og kan arbejde selvstændigt med dine opgaver. Til gengæld kan du forvente fleksibilitet fra vores side i forhold til planlægning af opgaverne og faglig sparring om f.eks. undervisningen.

Ved ansættelse som lektor / adjunkt vil der til stillingen være knyttet en forskningsforpligtelse. Det forventes, at der vil blive forsket i temaer inden for afdelingens områder.

For ansøgere med PhD, der søger stillingen som lektor / adjunkt vil der tillige blive lagt vægt på, om der kan dokumenteres relevante forskningsmæssige erfaringer. For ansøgere, der søger stillingen som adjunkt med PhD forløb skal det skitserede PhD projekt være relevant for afdelingen. Der vil blive lagt vægt på sprogene grønlandsk, dansk og engelsk.

Om uddannelsen og Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet
Bacheloruddannelsen i Oversættelse og Tolkning blev oprettet som en 3½-årig uddannelse, det vil sige 7 semestre, hvoraf mindst et semester tages på et udenlandsk universitet. Der arbejdes med etablering af 2-årigt kandidatuddannelse. Afdeling for Oversættelse og Tolkning er normeret til tre fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse. Ved afdelingen er der pt omkring 50 studerende.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, blev oprettet i 1987. Universitetet har i dag fire institutter: Institut for Kultur, Sprog og Historie, Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik, Institut for Læring og Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab. Ilisimatusarfik indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere, primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.

Ansøgning
Det skal af ansøgningen klart fremgå om, der søges en stilling som:
1) lektor,
2) adjunkt, 
3) adjunkt med PhD forløb
4) studielektor
5) studieadjunkt.

1) og 2): Ansøgning om ansættelse som lektor eller som adjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
 • Medsendte publikationer (jfr. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidige forskningsprojekter.
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portfolio og pædagogikum).
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling.
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

3): Ansøgning om ansættelse som adjunkt med PhD forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste.
 • Medsendte publikationer (jfr. Bilag 6) markeres med * i publikationslisten.
 • Bilag 5: Beskrivelse af PhD projekt i henhold til universitetets retningslinjer.
 • Bilag 6: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen.

4) og 5): Ansøgning om ansættelse som studielektor eller som studieadjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference.
 • Bilag 4: Eventuel publikationsliste – vedlægges kun, hvis det er relevant for ansøgningen.

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor, adjunkt eller adjunkt med PhD forløb nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.

Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Laila Hedegaard Pedersen, tlf. 299 385644.

For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig.
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig.

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet.

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning