Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Underviser til Socialrådgiveruddannelsen

Ilisimatusarfik, Grønlands universitet søger en adjunkt (med ph.d.-forløb), lektor eller studielektor i psykologi til undervisning på Socialrådgiveruddannelsen. Stillingen indebærer et forpligtelse til undervisning, vejledning og medvirken til faglig udvikling af faget samt til at varetage forskning indenfor fagområdet socialt arbejde. Dette område omfatter forebyggelse, behandling samt styrkelse af social resiliens og social entrepreneurship gennem målrettede indsatser for at skabe trivsel, økonomisk tryghed og uddannelses- og læringsparathed i samarbejde med udsatte børn, unge, voksne og familier.

 
Ansættelse sker som adjunkt eller lektor alt efter kvalifikationer og erfaring.
 
Der vil blive lagt vægt på følgende faglige kvalifikationer:

 • Cand. Psych., Cand. Pæd.psyk. eller tilsvarende grad fra et internationalt universitet
 • Undervisningserfaring på forskellige niveauer, herunder meget gerne på universitetsniveau (med forskningsbasering)
 • Kendskab til forskellige undervisningsformer, herunder gerne erfaringsbaseret og projektorienteret læring

Der lægges desuden vægt på ansøgerens personlige kvalifikationer, særligt i forhold til samarbejds- og formidlingsevner samt fleksibilitet inden for et flerkulturelt samfund. Endvidere vil der blive set på ansøgerens lyst og evner til at deltage i opbygning og videreudvikling af uddannelsen samt i tværfagligt samarbejde og i faglig udvikling generelt. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på ansøgers erfaringer med at samarbejde tæt med udsatte grupper om at løse svære uddannelses- og indkomstmæssige udfordringer samt at kunne arbejde med krævende problemstillinger som følgerne af vold, seksuel vold, misbrug og arbejdsløshed. Kendskab til supervision samt erfaringer med praksis tæt på målgrupperne anses for en stor fordel.
 
Alle ansøgere forventes at være i besiddelse af et godt, gerne både praktisk og teoretisk, kendskab til aktuelle sociale udfordringer og ressourcer i det grønlandske samfund samt i Arktis.
Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på Kalaallissut/Grønlandsk, Nordiske sprog og/eller Engelsk.  
 
Afdelingen for Sociale Forhold har i øjeblikket ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling, der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen.
 
Ilisimatusarfik arbejder målrettet på at styrke det socialfaglige forsknings- og udviklingsarbejde til gavn for uddannelse såvel som praksis. Derfor ønskes gerne ansøgere, der har erfaringer med forsknings- og udviklingsarbejde.
 
Ansøgere bør have relevant kandidatuddannelse eller mastergrad. Ansøgerne til lektoratet forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Egnet kvalificerede ansøgere kan søger stillinger som deltid.   
 
Stillingerne er ledig til besættelse 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Dine kompetencer:
Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:
·        Relevant videregående uddannelse (kandidat, master, eller lign).
·        Relevant professionserfaring
·        Viden om socialt arbejdes teoretiske og metodiske grundlag
·        Erfaringer og kompetencer inden for forsknings- og udviklingsarbejde (gerne ph.d.)
·        Pædagogisk/didaktisk viden og relevante erfaringer med undervisning
·        IT-kompetencer på erfarent brugerniveau samt gerne kompetencer
·        Interesse for det sociale område og flair for udvikling af socialfaglig praksis og teori
 
Stillingen indebærer undervisning på Socialrådgiveruddannelsen. Derudover indgår undervisning på relevante områder af efter- og videreuddannelse i Ilisimatusarfik samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde.
Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde.
 
Ansøgningen
Ansøgere skal klart angive, om der søges en stilling som adjunkt eller som lektor. Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:
 

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse (for lektor)
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikumbevis (for lektor)
 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jf. Bilag 9) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

 
Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne til stillinger sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne til adjunkt/lektor vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.
 
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder: Kevin Anthony Perry, +299 38 56 49, eller til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72.
 
Ansøgningsfrist den 30. november 2018.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning