Gå til hovedindhold
79

Dette jobopslag er udløbet

Kontorleder KTI - Sisimiut

Teknikimik Ilinniarfik, KTI i Sisimiut søger Kontorleder
 
Har du mod på at tage en udfordring op som kontorleder og har du ledelseserfaring og er økonomisk flair, så er det dig vi søger på KTI i Sisimiut til tiltrædelse pr. 1. december 2018 eller efter nærmere aftale.
 
KTI Sisimiut søger en kontorleder – der er interesseret i et teambaseret arbejdsmiljø, hvor der lægges vægt på kompetence og samarbejde.
 
Teknikimik Ilinniarfik består af EUD (Jern og Metal) i Nuuk samt EUD (Bygge og Anlæg), Råstofskolen og Gymnasiet (GUX) og sprogkurser i Sisimiut. Skolen i Sisimiut er endvidere hjemsted for en ingeniøruddannelse, som drives i DTU-regi (Artek). Herudover har skolen ansvaret for driften af ca. 360 kollegieboliger, som er beliggende i Sisimiut. Og uddannelsesområderne driver også omkring 90 kurser om året.
 
Kontorlederen har det daglige ansvar for, at skolens administrative og økonomiske rutiner gennemføres i overensstemmelse med de gældende regnskabs-regulativer under Selvstyret. Normering i administrationen i Sisimiut er p.t. udover kontorleder, 1 specialkonsulent, 3 administrativ folk samt 1 praktikanter. Kontorlederen referer direkte til administrationschefen i Sisimiut.
 
Afdelings/kontorleders ansvars- og arbejdsopgaver:

 • Daglig leder af administrativt personale i KTI Sisimiut, bogholderi, herunder for undervisningsområderne samt kollegiet.
 • Personale- og lønadministration i samarbejde med afdelingerne.
 • Budget- og regnskabsfunktion – herunder medvirke ved udarbejdelse af budgetbidrag til finanslovsforslag og budgetopfølgning over for departementet og budgetkontrol i samarbejde med administrationschefen og specialkonsulenten.
 • Effektivisering og standardiseringer af de administrative arbejdsgange og processer indenfor skolens områder.
 • Medvirke ved tværgående koordinering af administrative og regnskabsmæssige processer mellem de enkelte afdelinger
 • Ad hoc opgaver i samarbejde med HR afdeling

 
Kvalifikationer:

 • Ledelseserfaring, gerne fra administration og bogholderi
 • Grundig erfaring indenfor bogholderi- og regnskabsfunktion
 • Har relevant uddannelse indenfor økonomi og regnskab
 • Gerne kendskab til Økonomisystem XAL / elektronisk kreditorsystem IRIS (oplæring vil dog finde sted).
 • Ansvarsbevist og gode samarbejdsevner.
 • Grundigt kendskab til IT.
 • Dobbeltsproget, grønlandsk og dansk

Vi kan tilbyde:

 • Dygtige og initiativrige kolleger
 • Mulighed for personlig og faglig udvikling gennem kurser og efteruddannelser
 • En skole i forrygende vækst
 • Mange spændende udfordringer med mulighed for, at du sætter dit præg på udviklingen.

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig                                                                     
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte forstander Jokum Møller.

Ansøgningsfrist er den 25. oktober 2018. Vi forbeholder os ret til at behandle ansøgningerne løbende.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Se vores hjemmeside: www.kti.gl
 
Se også byens hjemmeside: www.qeqqata.gl

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning