Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Tolk til Grønlands Domstole

Spændende og udviklende arbejde i et attraktivt arbejdsmiljø?

Stillingen hører under Grønlands Domstoles tolketjeneste med placering i Nuuk.

Tolketjenesten består af 6 tolkestillinger inklusiv cheftolken.

Tolketjenesten bistår kredsretterne, Retten i Grønland samt Grønlands Landsret med oversættelsesopgaver i alle sagstyper. Du vil således få et indblik i de mangeartede sager, som bliver behandlet ved Grønlands Domstole.

De primære arbejdsopgaver omfatter bl.a.:

 • Skriftlig oversættelse af rets- og domsbøger m.v.

 • Dialogtolkning

 • Simultantolkning

 

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet tolk, evt. cand. mag. eller BA i grønlandsk sprog

 • Har gode kundskaber i grønlandsk, dansk og gerne engelsk

 • Kan simultantolke – dog ingen betingelse

 • Har kendskab til IT på brugerniveau

 • Er fleksibel og har gode samarbejdsevner

 • Er stabil og loyal

 • Er villig til at yde en ekstra arbejdsindsats

 • Kan bevare overblikket også i stressede situationer

 • Kan arbejde selvstændigt

 

Det er derudover en forudsætning for ansættelse ved Grønlands Domstole, at vi der kan indhentes en tilfredsstillende offentlig straffeattest.

 

Løn- og ansættelsesvilkår
følger gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre, Finansministeriet og SIK for tolke samt protokollat til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Grønlands Landsstyre og SIK for tolke. Ansøgere, der allerede er tjenestemænd, kan eventuelt tilbydes fortsat ansættelse på tjenestemandsvilkår.

For ansatte der kommer udefra ydes der til-trædelsesrejse og bohaveflytning i henhold til overenskomstens bestemmelser, ligesom der kan anvises bolig, for hvilken der betales husleje m.v. efter gældende regler.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos cheftolk Rosa Reimer på tlf. 36 38 00.

Ansøgning med oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse med kopi af eksamensbeviser og andet relevant materiale skal være Grønlands Domstole i hænde senest tirsdag den 23. oktober 2018, kl. 12.00.

Vi forventer at afholde samtaler i slutningen af uge 43 og starten af uge 44.

Ansøgning sendes til:

Retten i Grønland
administrationsafdelingen
Postboks 1220
3900 Nuuk

Du er også velkommen til at sende din ansøgning til administrationsafdelingen på post.administration@domstol.gl

Se mere på www.domstol.gl

Grønlands Domstole består af Grønlands Landsret, Retten i Grønland og kredsretterne. Grønlands Landsret behandler udelukkende ankesager fra kredsretterne og Retten i Grønland. Retten i Grønland behandler de sager, som ved lov eller Inatsisartuts lov er henlagt til denne domstol som 1. instans samt de sager, som er henvist fra kredsretterne. Retten i Grønland forestår endvidere undervisning og vejledning af kredsdommerne og kredsretternes medarbejdere, ligesom den gennem sin administrationsafdeling servicerer Grønlands Domstole. Kredsretterne er organiseret i 4 retskredse med hovedkontor i Ilulissat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. Grønlands Domstole beskæftiger ca. 80 medarbejdere.