Gå til hovedindhold
80

Dette jobopslag er udløbet

Lægesekretær til Upernavik sundhedscenter

Har du flair for IT og arbejder du med et godt overblik?

 

Upernavik Sundhedscenter
Upernavik sundhedscenter er et lille sted med ca. 42 ansatte fordelt på forskellige fagniveauer. Da vi er et lille sundhedscenter, så er vi også afhængige af hinandens kompetencer og fleksibilitet i forhold til vores daglige drift og opgaver. Derfor kan du se frem til et kollegaskab, hvor vi samarbejder tæt på tværs af alle faggrupper.

 

Dine arbejdsopgaver
Du vil arbejde i et spændende tværfagligt miljø med dygtige og engagerede kolleger. Her vil du fungere som lægesekretær med forfaldne kontorarbejde. Du kan altså forvente meget alsidige opgaver, hvor din fleksible arbejdstilgang er en fordel. Meget af dit arbejde udføres på computer og via vores elektroniske systemer, f.eks. vil du betjene vores elektroniske patientjournalsystem, COSMIC, samt planlægge og koordinere ved specialistbesøg. I din funktion som lægesekretær vil du også bistå lægen med diverse patientrelaterede funktioner. Endvidere kan der påregnes forefaldne kontorarbejde i vores IT-programmer IRIS og XAL.

 

Vi tilbyder
Foruden en grundig oplæring og introduktion, så vil du få en stilling med gode muligheder for faglig udvikling. Da vi er et lille sundhedscenter, så hjælper vi hinanden og derfor kan du også forvente, at du løbende vil få andre/nye opgaver. Ligeledes er der også mulighed for, at du i et vist omfang selv kan påvirke din arbejdsdag. Her er altså gode muligheder for faglige udfordringer og ansvar for egne områder.

 

Vi forventer

  • Du arbejder hjemmevant på en computer – det bliver dit vigtigste arbejdsredsskab.
  • Din arbejdstilgang er fleksibel og du besidder et godt overblik, da du har sideløbende opgaver.
  • Som person er du glad, stabil og imødekommende overfor samarbejde og udfordringer.
  • Det er en fordel hvis du er dobbeltsproget, grønlandsk/dansk – dog ingen betingelse.

 

Tiltrædelse: 1. november 2018 eller efter aftale

 

Statsborgerskab
Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at man skal have gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland. Opholds- og arbejdstilladelse kan først ansøges ved aftalt ansættelse, hvor ansættelsen er betinget af, at man opnår gyldig tilladelse.

 

Rejse- og boligforhold
Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

 

Der vil til stillingen kunne anvises bolig efter gældende regler. Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant. Der kan være varierende afstand til arbejdsstedet.

 

Løn og ansættelse
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

http://www.gjob.gl/Praktiske-forhold/Overenskomster 

 

Ansøgning
Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes i PDF-format gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem (http://www.gjob.dk/Sogjob/Stillingsbeskrivelse?VID=201809466)

 

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2018

 

Kontakt
Information om stillingen kan indhentes ved driftsleder Rosa M. Imanuelsen på tlf. (+299) 96 49 17 eller på e-mail: ROIM@PEQQIK.GL eller ved ledende regionssygeplejerske Arnannguaq Blytmann på tlf. (+299) 94 71 22 eller på e-mail ARBL@PEQQIK.GL.

 

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Erik Egede på tlf. +299 34 64 81 eller på e-mail: EREG@PEQQIK.GL.

 

Det grønlandske Sundhedsvæsen er en røgfri arbejdsplads.