Gå til hovedindhold
88

Dette jobopslag er udløbet

Avannaata Kommunia søger Borgerserviceleder i Upernavik

Avannaata Kommunia er i gang med, at forbedre serviceringen af borgerne, hvor målet er markant forbedring. Der foregår derfor masse ting i disse tider med gennemgang, tilpasning, udvikling, implementering af nye arbejdsopgaver, og ikke mindst decentralisering af arbejdsopgaver fra centralforvaltningen til byerne således, at der i Borgerserviceområdet vil kan ske ændringer den nuværende organisering således, at den nye leder kan sætte sit fingeraftryk i fortsættelsen af denne spændende udvikling.

 

Upernavik har i mange år haft en del stabile medarbejdere som har været der i mange år, men den billede er nu ved at vende sig, da der er en generationsskift i gang. Vi har derfor brug for en ny stærk og kvalificeret leder der skal stå med ansvaret for fortsættelsen af Avannaata Kommunias indsatser med udvikling og forbedring af serviceringen af borgerne i byen og dens bygder.

 

Du, der læser denne jobannonce, har derfor nu mulighed for at søge stillingen som Borgerserviceleder i Upernavik som er ledig til besættelse pr. 1. januar 2019 eller efter nærmere aftale, hvis du især er interesseret i forandringsledelse.

 

Du bliver ansvarlig for blandt andet, at:

 • Udvikle og implementere borgerservicefunktionen i Upernavik, i samarbejde med medarbejderne, kollegaer i samme funktion i andre byer, samt Servicechefen.
 • Være personaleansvarlig i Upernavik samt tilhørende bygder i samarbejde med det øvrige ledere i byen.
 • Sikre, at de til enhver tid gældende personalepolitiske retningslinjer og aftaler overholdes i kommunens institutioner.
 • Sikre, at borgerne ydes en god service i henhold til deres rettigheder jf. lovgivningen indenfor de serviceydelser som kommunen yder.
 • Sikre en kompetent og korrekt service af områdets borgere, herunder lokale virksomheder, institutioner og myndigheder.
 • Sekretær for Lokaludvalget.
 • Sikre sekretariatsbetjeningen af kredsmandatet.
 • Være ansvarlig for lokale råd, nævn, bestyrelser og deslige.
 • Sikre bidrag til og deltage i tværgående ledelsesfora, og regelmæssig møder med fagchefer.
 • Kontakt til kommunens virksomheder i byen.
 • Ansvarlig for budgetlægning, budgetopfølgning og afrapportering, i henhold til gældende procedure på området.
 • Udføre Ad hoc samt projektopgaver.
 • Sikre koordinering af opgaver mellem stabsfunktioner og servicefunktionerne samt internt koordinering mellem servicefunktionerne. 
 • Sikre kontrol og opfølgning på igangsatte opgaver.
 • Sikre kontrol og opfølgning på økonomi indenfor ansvarsområdet.
 • Sikre implementering af den til enhver tid gældende kompetenceplan samt kontrol og opfølgning på denne.

 

Vi søger en person med bl.a. følgende personlige egenskaber:

 • Selvstændig.
 • En person som har initiativ med henblik på opfølgning af målsætninger.
 • En konstruktiv person med erfaring indenfor koordinering.
 • En person der kan samarbejde på alle niveauer.
 • En person med gode kommunikative evner, såvel internt som eksternt.
 • En person med en proaktiv tilgang til udfordringer.

 

Personen vi ønsker forestiller vi os har følgende faglige kvalifikationer:

 • Uddannet indenfor fagområdet.
 • Har indgående erfaring og kendskab til Grønland, især til nordgrønland, vores samfundsforhold, sprog og kultur.
 • Dobbeltsproget (grønlandsk/dansk).
 • Erfaring fra ansættelse i en politisk ledet organisation.
 • Kendskab til relevant lovgivning indenfor fagområdet i Grønland
 • Ledelseserfaring og kundskab.
 • Grundigt kendskab til grønlandske personaleforhold.

 

Nærmeste foresatte bliver Servicechef for Borgerservice og det skal også bemærkes, at stillingen fortsat skal udvikles i samarbejde med ledelsen, hvor du kan få indflydelse.

 

Løn- og ansættelsesforhold:
Ansættelse og aflønning vil ske i henhold til gældende overenskomst, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse, samt bohaveflytning, vil ske i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og den forhandlingsberettigede organisation.

 

Der kan til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum/husleje med videre efter de til enhver tid gældende regler.

 

Ansættelse sker under forudsætning af tilfredsstillende straffeattest samt børneattest. Disse indhentes af ansættelsesmyndigheden med den ansattes skriftlige godkendelse, hvorefter vil ansættelsesmyndigheden rekvirere disse hos Rigspolitiet.

 

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Servicechef Mette Mortensen på tlf. 38 75 57 eller på e-mail: memo@avannaata.gl

 

Ansøgningen med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopier af eksamensbeviser, referencer og udtalelser skal være i hænde senest den 15. oktober 2018.

 

Avannaata Kommunia
Att. HR-afdeling
Postboks 1023
3952 Ilulissat
eller pr. mail til: hr@avannaata.gl