Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig til Gertrud Rask Minde og Isikkivik

Døgninstitutionerne Gertrud Rask Minde og Isikkivik søger Kontorfuldmægtig på fuld tid med ansættelse pr. D. 1. Oktober 2018.

Kontorfuldmægtigen har følgende funktioner:

 • Modtage og indsende faktura til regnskabskontor, herunder fungere som 1. Godkender i Iris.
 • Sende regninger til debitor
 • Sende regninger til kommuner.
 • Ordne bankforhold, herunder ordne fuldmagter, hæve penge til tøj og lommepenge og indsætte penge på Master Card.
 • Sørge for at få udfærdiget ansættelseskontrakter til nyansatte og opsigelsespapirer til medarbejdere som stopper på GRM og Pilutaq.
 • Ordne feriepenge til medarbejdere.
 • Ordne lønforhold, herunder kontrollere og indsende timeopgørelser til lønservice på 14 dages og månedsløn.
 • Afstemmer bruttolønslister herunder checke løn indplaceringer.
 • Ordne institutionens post, herunder hente post på posthuset, læse og besvare mails.
 • Telefonpasser
 • Ordne rejseafregninger.
 • Indhente bopælsattest og oprette bankkonto til børnene.
 • Hver 4. Uge orientere på personalemøder om kontorfunktioner
 • Hjælpe personalet med at søge ledsagerrejser
 • Køre for medarbejdere uden kørekort, hvis der er tid til det ift. De øvrige funktioner.
 • Indhente bopælsattest og oprette bankkonto på nye børn.
 • At lægge skemaer for institutions personale

Ansvar:

 • Ordne bankforhold, herunder ordne fuldmagter, hæve penge til tøj og lommepenge og indsætte penge på Master Card.
 • Ordne lønforhold, herunder kontrollere og indsende timeopgørelser til lønservice på 14 dages og månedsløn.
 • Organisere og journalisere al relevant journalmatriale.

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

Nærmere information kan indhentes hos Forstander Niels Ole Jensen tlf: 864688.

 

Om Naalakkersuisut
Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning