Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Kontorfuldmægtig Provsteqarfik Qeqqa Tunulu

Kontorfuldmægtig

Sidste ansøgningsfrist: 24.09.2018

Provstiet for Midt-og Østgrønland søger hermed fuldmægtig til provstikontoret i Nuuk til ansættelse pr.01. oktober 2018 eller efter nærmere aftale. Provstiet hører ind under Grønlands Selvstyre.

Fuldmægtigen i provstikontoret arbejder med sager, der vedrører menighedsarbejdet i Midt-og Østgrønland. Desuden arbejder fuldmægtigen for menigheden med sager, der ikke har relation til kontorarbejde. Fuldmægtigen er, hvad angår, placeret under bispekontoret og hører ind under folkekirken, der er en del af den danske folkekirke. Provstikontoret ledes af domprovsten.

Arbejdsopgaverne er forskellige og kan beskrives som: Telefonpasning, registrering af udgående og indgående post, regnskabsføring, betaling af regninger gennem IRIS, arkivering, referering af møder og andre lettere forefaldende arbejdsopgaver. Fuldmægtigen er ligeledes sekretær for domprovsten. Fuldmægtigen skal ligeledes være indstillet på at påtage sig opgaver såsom henvendelser af forskellige art. For kommende ansøgere til denne stilling er det vigtigt, at man besidder følgende egenskaber: Ansvarlighed, ordenssans, stabilitet, fleksibilitet. Yderligere forlanges, at man bidrager med en god og glad omgangstone på kontoret. Der kræves dobbeltsprogethed til stilling (grønlandsk-dansk).

Løn og ansættelsesforhold i forbindelse med ansættelsen:

Løn –og arbejdsforhold fastsættes efter de regler, som er fastsat i aftalen mellem Grønlands Selvstyre og vedkommende fuldmægtiges fagorganisation. Rejse- og udgifter til bohave transport i forbindelse med ansættelse og afsked skal afholdes i henhold til de gældende overenskomster.

Bolig:
Der hører ikke en bolig til den omtalte stilling. I det tilfælde at ansøgeren til denne stilling i forvejen har en stilling med tilhørende bolig under Grønlands Selvstyre, kan vedkommende beholde sin tjenestebolig. Tjenesteboligen er en del af arbejdsaftalen. Hvis man fratræder sin stilling ned tilhørende bolig til, skal man selvfølgelig fraflytte tjenesteboligen.

Yderligere oplysninger kan fremskaffes ved at henvende sig til domsprovst John Johansen, tlf. 342164, e-mail: jjoh@ilagiit.gl

Ansøgning, uddannelsespapirer samt beskrivelse af tidligere beskæftigelse sendes med post til denne adresse:

Provsteqarfik Qeqqa Tunulu,
Postbox 943
3900 Nuuk
Email:
Qeqqa@ilagiit.gl

Ansøgningspapirerne skal være nået frem til provstikontoret senest til og med den 24.09.2018