Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

2 Adjunkt/lektor Socialrådgiveruddannelsen

Ilisimatusarfik, Grønlands universitet søger 2 Adjunkt/lektor til undervisning på Socialrådgiveruddannelsen inden for socialrådgivning og socialt arbejde.
 
Afdelingen for Sociale Forhold har i øjeblikket ca. 120 studerende og optager ca. 20 nye studerende hvert år. Afdelingen har en kursusafdeling, der varetager den decentrale socialrådgiveruddannelse samt rådgivningsassistentuddannelsen.
 
Ilisimatusarfik arbejder målrettet på at styrke det socialfaglige forsknings- og udviklingsarbejde til gavn for uddannelse såvel som praksis. Derfor ønskes gerne ansøgere, der har erfaringer med forsknings- og udviklingsarbejde.
 
Socialrådgiveruddannelsen i Nuuk søger to adjunkter (med ph.d.-forløb) eller lektorer til ansættelse inden for socialrådgivning og socialt arbejde med brede socialfaglige erfaringer primært inden for området vedrørende udsatte voksne, udsatte børn, unge og deres familier. Ansøgerne med erfaring og viden om tværprofessionelt samarbejde (eventuelt fra praksis) foretrækkes.  
 
De områder, du ikke har et forudgående kendskab til, skal du til gengæld have mod på at sætte dig ind i.
 
Ansøgere bør have relevant kandidatuddannelse eller mastergrad. Ansøgerne til lektoratet forudsættes at have en dokumenteret videnskabelig produktion på internationalt niveau. Egnet kvalificerede ansøgere kan søge stillinger som deltid.
 
Stillingerne er ledig til besættelse 1. februar 2019 eller efter nærmere aftale.
 
Dine kompetencer:
Ved stillingens besættelse vil der blive lagt vægt på ansøgere, som kan dokumentere:

 • Uddannelse som socialrådgiver
 • Relevant videregående uddannelse (kandidat, master, eller lign).
 • Relevant professionserfaring
 • Viden om socialt arbejdes teoretiske og metodiske grundlag
 • Erfaringer og kompetencer inden for forsknings- og udviklingsarbejde (gerne ph.d.)
 • Pædagogisk/didaktisk viden og relevante erfaringer med undervisning
 • IT-kompetencer på erfarent brugerniveau samt gerne kompetencer
 • Interesse for det sociale område og flair for udvikling af socialfaglig praksis og teori
 • Gerne grønlandsk sproglige kompetencer til at kunne undervise på bachelorniveau

Stillingen indebærer undervisning på Socialrådgiveruddannelsen. Derudover indgår undervisning på relevante områder af efter- og videreuddannelse i Ilisimatusarfik samt deltagelse i forsknings- og udviklingsarbejde. Desuden omfatter stillingen deltagelse i uddannelsens og institutionens normale organisatoriske og undervisningsadministrative arbejde samt i det fælles og individuelle pædagogisk/didaktiske og faglige udviklingsarbejde.
 
Ansøgningen:
Ansøgere skal klart angive, om der søges en stilling som adjunkt eller som lektor. Ansøgningen skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae.
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer.
 • Bilag 3: Lektorbedømmelse (for lektor)
 • Bilag 4: Adjunktpædagogikumbevis (for lektor)
 • Bilag 5: Fuldstændig og nummereret publikationsliste. Medsendte værker (jf. Bilag 9) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 6: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidig(e) forskningsprojekt(er)
 • Bilag 7: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af    undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt portefølje og pædagogikum).
 • Bilag 8: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 9: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Bedømmelse af ansøgerne til stillinger sker ved et sagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Ansøgerne til adjunkt/lektor vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen.
 
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder: Kevin Anthony Perry, +299 38 56 49, eller til institutleder: Gestur Hovgaard, +299 38 56 72.
 
For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl
 
Ansøgningsfrist den 25. oktober 2018 kl. 12.00
 
Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning