Gå til hovedindhold
133

Dette jobopslag er udløbet

Specialkonsulent

Departementet for Udenrigsanliggender søger en Fuldmægtig eller Specialkonsulent til ansættelse pr. 1. oktober 2018 eller snarest efter nærmere aftale.
Koalitionsaftalen og Naalakkersuisut beslutninger understøtter en styrkelse af Grønlands udenrigspolitiske kompetencer. Departementet er ansvarlig for koordinering i Selvstyret af denne udvikling. Det søges derfor at styrke bemandingen på udenrigsområdet.
Formålet med stillingen er at varetage Grønlands interesser i internationalt samarbejde og en række internationale fora. I den forbindelse søges en Fuldmægtig eller Specialkonsulent til at bistå i indsatsen primært vedrørende sager som forsvarspolitik og det internationale samarbejde på klimaområdet. Endvidere må det forventes, at der til stillingen vil blive knyttet yderligere sagsområder, der dog vil bero på dine erfaringer og kompetencer. Det kunne f.eks. være opgaver vedrørende det stats- og folkeretlige område.

Dine primære arbejdsopgaver:

 • Varetage Grønlands interesser og følge rapporteringer fra de internationale klimaforhandlinger under FN’s klimakonvention (UNFCCC).
 • Ansvarlig for koordinering af kontakten mellem Departementet for udenrigsanliggender og Arktisk Kommando
 • Ansvarlig for koordinering af forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål med relevante grønlandske og danske myndigheder, herunder i Permanent Committee med Udenrigsministeriet.
 • Varetage relevante opgaver i forbindelse med Departementet for Udenrigsanliggenders område, såsom ministerbetjening, analyseopgaver samt øvrig deltagelse i internationalt samarbejde
 • Medvirke til løsning af forvaltningsopgaver i forhold til departementets opgaver og general myndighedsbehandling.
 • Koordination og besvarelse af interne og eksterne høringer.
 • Diverse udenrigspolitiske og generelle ad hoc-opgaver.

Departementet for Udenrigsanliggender:
Departementet for Udenrigsanliggender er den centrale myndighed i Selvstyret, der varetager opgaver og Grønlands interesser af international karakter samt koordinerer og facilitere fagdepartementernes internationale aktiviteter. Selvstyret er aktiv i nordisk og arktisk samarbejde herunder i Arktis Råd samt i FN-aktiviteter som Menneskerettighedsrådet og FN’s Permanente Forum for Oprindelige Folks Anliggender. Selvstyret deltager også aktivt i forhold til forsvars- og sikkerhedspolitiske spørgsmål af relevans for Grønland. Samarbejde med USA finder først og fremmest sted i Joint Committe og Permanent Committee.

Dine kvalifikationer og kompetencer:

 • Relevant akademisk uddannelse (Cand.jur., Cand.polit., Cand.Scient.adm., Cand.Scient.pol, Cand.soc., Cand.Mag eller tilsvarende).
 • Du har erfaring med at arbejde i politisk styrede organisationer.
 • Du har erfaring med arbejde i internationale miljøer og organisationer og/eller arbejde i udlandet.
 • Du arbejder med stort overblik samt god faglig og analytisk forståelse af, hvordan en given opgave hænger sammen med den større politiske og/eller organisatoriske dagsorden. 
 • Du har en god dømmekraft og kan skabe resultater. 
 • Beherskelse af såvel grønlandsk, dansk, engelsk samt andre sprog er en betydelig fordel.
 • Du har erfaring, viden om og interesse for arbejdsområderne.
 • Du fungerer godt med såvel at tage selvstændigt ansvar som at samarbejde med kollegaer i departementet, i Selvstyret og myndigheder i Danmark.
 • Det er en betydelig fordel, hvis du har indgående kendskab til det grønlandske samfund og kultur.

Det tilbyder vi:
Departementet for Udenrigsanliggender er en arbejdsplads med god energi, så vi kan tilbyde venlige og glade kollegaer i et uformelt miljø.
Departementets ansvarsområde for udenrigsanliggender er et område, hvor der ind i mellem kan være en del travlhed, og vi sparrer med hinanden og arbejder sammen om at dække alle områder, herunder i forbindelse med rejseaktivitet.
Vi arbejder for at hver enkelt medarbejder skal føle sig værdsat og føle, at det er meningsfuldt at gå på arbejde. Vi understøtter den enkeltes behov for videreudvikling og videreuddannelse, både personligt og fagligt.

Ansættelsesvilkår:
Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Ansættelse som specialkonsulent sker efter konkret vurdering.
Ugentlig arbejdstid er 40 timer.

Bolig:
Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig.
Der betales husleje og depositum efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig.
Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Personaleboligen skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.
Der kan være ventetid på permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder.

Yderligere oplysninger:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Jacob Isbosethsen, tlf. +299 345152 eller jsis@nanoq.gl

Ansøgningsfrist 
Ansøgningen skal være os i hænde senest 25. september 2018
Vi forventer at afholde samtaler i uge 39.
Dato for tiltrædelse er 1.11.2018 eller snarest muligt efter aftale.

Ansøgning med oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse, bilagt kopi af eksamensbeviser m.v. fremsendes via denne hjemmeside ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning