Gå til hovedindhold
111

Dette jobopslag er udløbet

Adjunkt/Lektor i Teologi

Afdeling for Teologi ved Ilisimatusarfik/Grønlands Universitet søger en adjunkt/lektor i Teologi
 
Stillingen ønskes besat pr. 1. januar 2019.
 
Vores forventninger:

 • Relevant universitetsuddannelse
 • Gerne erfaring som forsker, men ingen betingelse
 • Gerne erfaring som underviser, men ingen betingelse
 • Lyst til at deltage aktivt i den videre udvikling af teologiuddannelsen
 • Lyst til at arbejde videre med de teologiske fag i forskning og i uddannelsen

 
Dine arbejdsopgaver vil udover forskning primært bestå i undervisning på bachelorniveau 

 • Indenfor de teologiske fag
 • Afvikling af eksamen
 • Vejledning af studerende

 
Vi tilbyder adjunktpædagogikum til nye undervisere.
 
Ved ansættelse som lektor / adjunkt vil der til stillingen være knyttet en forskningsforpligtelse. Det forventes, at der vil blive forsket i temaer inden for afdelingens område.
 
For ansøgere med ph.d.-grad eller doktorgrad, der søger stillingen som adjunkt / lektor vil der blive lagt vægt på, om der kan dokumenteres relevante forskningsmæssige erfaringer.
 
Stillingen kan også søges som adjunkt med ph.d.-forløb. I så fald skal det skitserede ph.d. projekt være relevant for afdelingen.
 
Ved Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, kan undervisningen foregå på dansk, engelsk eller grønlandsk.
 
Afdeling for Teologi udbyder p.t. en 3-årig bacheloruddannelse.
Afdeling for Teologi er normeret til 2 fuldtidsansatte med undervisnings- og forskningsforpligtelse. Ved afdelingen er der pt omkring 15 studerende. Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, indgår i forsknings- og undervisningssamarbejde med partnere, primært i Danmark og i det øvrige Norden samt i resten af Europa og i Nordamerika.
 
Ansøgning:
Det skal af ansøgningen klart fremgå, om stillingen søges som

 1. Lektor,
 2. Adjunkt, eller
 3. Adjunkt med ph.d.-forløb

 
1. og 2.: Ansøgning om ansættelse som lektor eller som adjunkt skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer, hvorfra der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste
 • Medsendte publikationer (jf. Bilag 8) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Kort beskrivelse af hidtidig forskning samt en skitse til mulige fremtidige forskningsprojekter
 • Bilag 6: Dokumentation for undervisningskvalifikationer (kursusplaner, tilrettelæggelse af undervisning, undervisningsmateriale samt eventuelt port folio og pædagogikum)
 • Bilag 7: Dokumentation for forskningsformidling
 • Bilag 8: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

 
3. : Ansøgning om ansættelse som adjunkt med ph.d.-forløb skal ud over selve ansøgningsbrevet indeholde følgende:

 • Bilag 1: Curriculum Vitae
 • Bilag 2: Dokumentation for eksaminer
 • Bilag 3: Kontaktoplysninger på tre personer hvorfra, der kan hentes reference
 • Bilag 4: Fuldstændig og nummereret publikationsliste
 • Medsendte publikationer (jfr. Bilag 6) markeres med * i publikationslisten
 • Bilag 5: Beskrivelse af ph.d. projekt i henhold til universitetets retningslinjer
 • Bilag 6: Op til tre publikationer. Ansøgeren kan udvælge højst tre publikationer som særligt relevante for bedømmelsen

Bedømmelse og ansættelsesprocedure
Til bedømmelse af de indkomne ansøgninger om ansættelse som lektor, adjunkt, eller adjunkt med ph.d.-forløb  nedsættes et fagkyndigt bedømmelsesudvalg efter gældende regler. Disse ansøgere vil efter ansøgningsfristens udløb blive orienteret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget. Udvalget behandler de indkomne ansøgninger og afgiver indstilling til institutlederen. Samtlige indkomne ansøgninger vil derefter blive behandlet i et ansættelsesudvalg.
 
Nærmere information om stillingen kan fås ved henvendelse til Institutleder Aage Rydstrøm-Poulsen, tlf. +299 385678.
 
For yderligere information om Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, henvises til hjemmesiden: www.uni.gl
 
Ansøgningsfrist er den 1. oktober 2018 kl. 12.00
 
Om Ilisimatusarfik.
Ilisimatusarfik – Grønlands Universitet – er et arktisk universitet, der skaber viden og innovation i en region under hastig udvikling.
 
Ilisimatusarfik består af 4 institutter.  

 • Institut for Kultur, Sprog og Historie
 • Institut for Læring med læreruddannelse, videreuddannelse af folkeskolelærere
 • Institut for sygepleje og Sundhedsvidenskab med sygeplejerskeuddannelsen
 • Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

 
Løn og ansættelsesforhold
Løn - og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”. 
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.

 

 

Om Naalakkersuisut

Søger du udfordringer og har lyst til at præge hverdagen gennem dit arbejdsliv og være med til at forme fremtiden, så er et job hos Grønlands Selvstyre noget for dig. 
Vi forventer stor ansvarlighed og vægter faglige kvalifikationer, en sund analytisk tilgang til tingene samt omstillingsparathed højt hos medarbejderne. Herudover er din evne til at strukturere hverdagen og bevare overblikket vigtig. 

Grønlands Selvstyre består af en Centraladministration, med mere end 650 ansatte fordelt på flere departementer, samt en lang række decentrale enheder. Tilsammen er vi mere end 2500 mennesker tilknyttet Grønlands Selvstyre. Centraladministrationens opgave er, at sikre Naalakkersuisut (regeringen) et solidt politisk beslutningsgrundlag, samt at føre de politiske beslutninger ud i livet. 

Du kan læse mere om Grønlands Selvstyre på http://www.naalakkersuisut.gl/job

Send ansøgning