Skip to main content
123

Dette jobopslag er udløbet

Core-mut/Access-imut/IMS-imullu pisortaq

Atorfik ilinnut aqutsinermik piginnaaneqarluartumut angallattakkanillu attaveqaasiisinnaasumut aammalu suleqatigiit pikkorilluartut peqatigalugit inuiaqatigiinnut pingaarutilinnik suliassanik naammassinnissinnaasumut tulluarpoq.

 

”Tusassip suliassat teknikkimut tunngasut 100-t tungaannut amerlatigisut ukiut tamaasa suliarisarpai, tassani attaveqaasersugaanerput ineriartortillugu nutartertarparput 2022-lu allaanerungaassanngilaq. Ukioq manna ulapeqqissaqaagut sullitatta nuannaarutigisassaannik Nunatsinni attaveqaasersugaanermik suliaqarnissatsinni. Attaveqaasersugaanitsinnik ineriartortitsisinnaanerput periusissiatsinnik piviusunngortitsinnissamut ilaavoq pingaarutilik.”

Jonas Hasselriis, Pisortaq/CTO

 

Nalunaarasuartaateqarnermik attaveqaasersugaanermi kiffartuussinerit qaffasissumik pitsaassusillit
Nalunaarasuartaateqarnermik attaveqaasersugaanermi kiffartuussinerit qaffasissumik pitsaassusillit pilersinnissaat Tusassip ukkataraa. Ukkatarinninnerup tamatuma ilaatut Teknikkimik Attaveqaasersugaanermillu suliaqarfik kiffartuussinermut immikkoortortaqarfimmi immikkoortortaqarfimmut pisortassamik sulisussarsiorpoq Tusassip kiffartuussissutinut coremullu atortulersuutaanut akisussaasuusussamik, taakkunuunalu aamma ingerlatseqatigiiffiup kiffartuussissutaasa ilarujussuini teknikkikkut suliassaqarfinnut akisussaasussamik. Atortulersuutinut ilaapput attaveqaatit angallattakkat tamarmiusut, Voice-Over-IP-platformerput kiisalu Access-platformerput.

 

Periusissiatsinnik piviusunngortitsisinnaavutit
Suliaqarfimmut pisortatut Tusassip 2021-miit 2024-mut periusissiaata piviusunngortinnissaanut qitiusumik inissisimasut ilagissavaatsit, periusissiamilu tassani pineqarpoq 5G aqqutigalugu Fixed Wireless Access-imut allanngortitsiartuaarneq. Suliaqarfigisavit iluani tamarmi ineriartortitsineq, aserfallatsaaliuineq ingerlatsinerlu akisussaaffigissavatit toqqaannartumillu Pisortaq/CTO qullersarissavat. Suliassanik naammassinninnissamut ikiortigissavatit suleqatigiit aqqanillit, tassalu teknikerit, ingeniørit, sulianut aqutsisut siunnersortillu suliassanut piukkunnaateqarluinnartut.

 

“5G teknologiillu allat nutaat nunatsinnut tamarmut saqqummiullugillu siammartissinnaagukkit, tamatuminngalu suleqatigiiutigut pikkorissut peqatigalugit aqutsisinnaaguit, taava oqaloqatigiilluarsinnaavugut.”

Jonas Hasselriis, Teknikkimut Attaveqaasersugaanermullu Pisortaq

Sulisutit suleqatitillu aqqutigalugit angusaqarsinnaavutit
Tusassip ingerlatseqatigiiffiup kiffartuussissutaani anguniakkat piviusunngortinneqarnissaannut tunngatillugu atorfiup qitiusumik inissisimanerata aqutsisoq angusaqarusussuseqartoq piumasaraa. Sulisutit peqataatillugillu kajumissaarsinnaassavatit kiisalu pisortatut atorfilinnut aqutseqatigiinnut sisamaasunut suliffeqarfik akimorlugu suliaqartunut suleqataalissallutit. Ineriartortitsinerup aqutsinerullu oqimaaqatigiissinnissaat pikkoriffigissavat aammalu tamanna ilutigalugu niuernermik ingerlatsinermi pisariaqartitanik paasinnissimassallutit.

 

Takorloorparput, illit:

  • Sivisunerusumik ilinniagaqartuusutit, ass. ingeniøritut
  • Nalunaarasuartaateqarnermik attaveqaasersugaanermik annertuumik paasinnissimassallutillu misilittagaqartutit, ajornanngippat attaveqaatinik angallattakkanik ineriartortitsinermik ingerlatsinermillu
  • Suleqatinik ilinniarluarsimasunik aqutsinermik misilittagaqartutit, tassungalu aamma ilaapput immikkoortortaqarfiup ulluinnarni ingerlanneqarlunilu aserfallatsaaliugassatut suliassaataanik ineriartortitsinissamik/pitsanngorsaanissamik isummersuinissamut
  • Suliassanik aqutsinermik misilittagaqartutit, ajornanngippat PRINCE2 malillugu suliaqarnernik
  • Sullitanik, sullitat pisariaqartitaannik paasinnissinnaassuseqartutit, tassanilu nioqqutit qitiusunngortissinnaanngussallugit
  • Qaffasissumik qallunaatut tuluttullu oqalussinnaasutit. Kalaallisut oqalussinnaaneq aammattaaq iluaqutaassaaq.

 

5G-mik teknologiinilluunniit allanik nutaanerusunik misilittagaqarnerit iluaqutaalluassaaq

 

Illit, aammalu immikkoortortaqarfiup suliaanut tunngatillugu qaffasissumik neriuuteqarfigineqassaatit piumasaqaateqarfigineqarlutillu, taamaattumik illit aqutsisutut illit sulisuillu ulapinnerujussuassi nalaat ajunngitsumik aqussinnaasariaqarpat. Taamaattumik ilisimavat sulisutit aqqutigalugit angusassat piviusut anguneqarsinnaasullu sunniuteqarluartumik qanoq nassuiarneqarnissaat. Tamanna ilutigalugu illit suleqatinni suliffeqarfillu tamaat isigalugu, suleqatigiissitsisinnaaneq pikkoriffigissavat, tassanilu angusanik pitsaasunik angusaqarnermi nersualaarinissaq iluatsittunillu nuannaarutiginnittarnissaq eqqaamasassagit naatsorsuutaavoq.

 

Tusassip ineriartortitsineq pisariillisaanerlu ukkatarai
Piukkunnaateqaruit, piginnaaneqaruit unammillerusussuseqaruillu suliaqarfiup iluani pikkorilluinnartunik suleqatissaqartippatsigit persuarsiorpalaarpallaanngitsumik oqaluuttartunik aammalu suliffissaqartillutit suliffeqarfimmik niuernermigut ersarissunik siunertaqarluni amerlasuutigut siuariartortumik. Suliamut tunngasunik inuttullu ineriartornissamut periarfissaqarluarpoq. Sulilersussaq tulluarnerpaaq piginnaasani naapertorlugit ataatsimoortunik akissarsiaqartinneqarluni atorfimmik neqeroorfigineqassaaq.

 

Apeqqutit qinnuteqaallu
Tusassip suliami uani suleqatigaa Momentum Consulting, apeqqutissaqaruillu apeqquteqarfigisinnaavat Annbritt Tummasdóttir Nielsen, Momentum Consultingimik piginneqataasoq, uunga +45 2483 1412 imaluunniit uunga allaffigalugu an@momentumconsulting.dk.

 

Qinnuteqaatit ataavartumik suliarineqartassapput, soorluttaaq oqaloqatiginnittarnerit aamma taamatut ingerlanneqassasut, taamaattumik qinnuteqaatit nassiutipallariaruk. Atorfik inuttalerneqassaaq piukkunnarnerpaaq nassaarineqarpat.

Anguniagassatut takorloorneqartup ’Tusassip silarsuaq qaninnerulersippaa – uagullu immitsinnut qaninnerulersilluta’-p ataani, ingerlatseqatigiiffiup sulisui 400-ngajaat sulipput Kalaallit Nunaanni tamarmi nalunaarasuartaateqarnikkut attaveqaateqarnermi attaveqaatinik nutaaliaasunik pilersitsinissaq qulakkeerniarlugu.

 

Tusass pillugu allanik atuarit uani: tusass.gl