Skip to main content
59

TELE-POST Aallakaatitsisarnermut immikkortortami Aasianni teleteknikerissarsiorneq

Kalaallit Nunaata attaveqaqatigiisutaasa aserfallatsaaliornissaannut pingaarutilimmik inissisimarusuppit sullitatsinnullu attavinnik pitsaasunik qulakkeerinnillutit?

 

TELE-POST piaartumik atorfinittussamik Aasianni Aallakaatitsisarnermut immikkoortortap sannaviani nammineertumi akisussaasumik teknikkikkullu piginnaasalimmik teleteknikerissarsiorpoq.

 

Atorfillu pillugu:
Aasianni Aallakaatitsisarnermut immikkoortortap sannavia teleteknikerik marlunnik inuttaqarpoq. Upernavimmiit Sisimiunut illoqarfinni nunaqarfinnilu teletekniskimik atortuni aserfallatsaaliineq, iluarsaassinerit/ajoqutinik ujarlernerit immikkoortortami suliarineqartarput.

Suleqatitaatut sulinikkut teknikkikkut piginnaasatit ineriartornissaannut periarfissaqarluassaatit, tassunga ilanngullugit:

  • Ericsson Longhaul/minilink Radiokædesystemit aamma XMP-1 Multiplex-atortut
  • Immap naqqani kabelimut atortut
  • Nunami qaammataasakoortunut tigooqqaassutit
  • Radiofoni, DVB-T-mik nassitsissutit, sinerissamut timmisartullu radioinut HF-imik aamma VHF-imik-attaveqaqatigiinnermut atortut
  • Piffissap ilaani sanaartornikkut suliniutinut peqataaneq

 

Angalasarnissat naatsorsuutigissavat. Angalanerit qulimiguulimiunerusoq imaluunniit angallatit attartukkat atorlugit pisarput.

 

Qanoq ittuunerit:
Elektronikfagteknikeritut, Elektronikteknologitut imaluunniit taakkununnga eqqaanartumik suliatigut tunuliaqutaqassaatit aammalu assigusunik atorfeqarsimassallutit imaluunniit teleteknikkip iluani suliassanik misilittagaqarlutit. Attaveqaqatigiissutit kaaviiaartut ilisimavatit (qaammataasat, imaatigut kabeli, radio, oqarasuaat) aammalu taakku imminnut atanerat misissoqqissaarsinnaallugu kiisalu serverit, routerit switchillu tunngaviusumik ilisimasaqarfigalugit. Kalaallisut, danskisut tuluttullu allattariarsornikkut oqaaseqarnikkullu piginnaasaqarputit. Aammattaaq pingaartipparput:

  • Nammineerlutit sulisinnaasutit
  • Akisussaaffimmik tigusisinnaasutit, peqqissaartuusutit suliassatillu naammassisinnaagitit
  • Suleqatitit suleqatigisinnaagitit aamma oqarasuaatikkooraluarpataluunniit
  • Suliartortuaannartutit aamma ullut ilaanni ulaperujussuarfimmi suliartornissannut sapiissuseqartutit

 

Neqeroorutigaagut:
Suliffik pissanganartoq unammillernartulik immikkoortortami mikisumi ulapaarfiusumilu ulluinnarni suleqativit akornanni. Aammattaaq suleqatit piginnaasartuut tunuliaqutarissavatit, taakku tamarmik suliassatik soqutigisorujussuuaat – aammalu oqarasuaatikkut sianerfigineqarsinnaajuarlutik. Kiffaanngissuseq angisooq misigissavat, tassani suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissarpassuaqarpoq. Sulisussaq eqqortoq piginnaasat naapertorlugit akissarsianik neqeroorfigineqassaaq.

 

Ilinnut?
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit, immikkoortortami pisortap Kim Hammond Zinckip oqarasuaatikkut +299 386060-ikkut attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit.

 

 

Qinnuteqaat aamma oqaloqatigiinnerit:
Qinnuteqaatit e-mailikkut tiguneq ajorpagut. Qinnuteqaatit uploaderuk (qinnuteqaat, CV kiisalu pappiaqqat attuumassutillit) tuaviornerpaamik TELE-POST-ip suliffinnut portaalianut: https://mkjobtelepost.azurewebsites.net/kl-GL/Application.aspx?VID=2021-04-02.

TELE-POST-ip qinnuteqaatit tiguneqartut ingerlaavartumik suliarissavai ullullu qinnuteqarnissamut killigititaasup piukkunneqartut oqaloqatigiinnissamut aggersassallugit.

 

TELE-POST – Nunarsuarmiittut qaninnerulersippai