Skip to main content
87

Dette jobopslag er udløbet

Attaveqaasersuinermut immikkoortortaqarfimmut konsulentimik pissarsiorpoq

Suliassatit ilisimaarilluarpigit suliffimmillu unamminarluartumik suliffeqarusuppit nunatsinni sumulluunniit angalanertaqartartumik?

 

TELE-POST suleqatissamik namminersorsinnaasumik, akisussaaffimmik ilisimaarinnittumik aammalu teknikkimik ilisimasaqarluartumik Nuummi Attaveqaasersuinermut immikkoortortaqarfimmut november-ip aallaqqaataani 2019 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit sulilertussanik maannakkorpiaq pissarsiorpoq.

Ineriartortuarnermut nalunaarasuartaatitigut attaveqaqatigiinnerup iluani annertusigaluttuinnartumik piumasaqarfiusumut Tele Greenland malinnaavoq. Teknik & IT-qarfik ineriartornermut periusissamik annertuumik angusaqarusuttumillu suliaqarpoq, taassumalu iluani ilaapput suliniutit arlallit piumasaqaatinik naammassinniffiusussaasut. Periusissiami suliassat suliarineqalerpata illit naatsorsuutigineqartussaassaatit.

 

Atorfinnut tunngasut:

Nuummi Attaveqaasersuinermut immikkoortortaqarfimmi Maskintekniskimut siunnersortinik sisamanik, Eltekniskimut siunnersortinik sisamanik kiisalu ataatsimik Funktionschefimik sulisulimmi suleqataalissaatit. Ulluinnarni suliarisassavatit nunatsinni illoqarfinni, nunaqarfinni aammalu asimi tele-sites-ini inuttaqanngitsuni innaallagissamik pilersuinernut atortoqarfinnik ingerlatsineq aserfallatsaaliuinerlu. Teknologiit akimorlugit sulisassaatit, misigiuassavallu piginnaasannik ineriartortitsiuarnerit aammalu ataani allassimasut iluanni suliassani akisussaaffeqarfinnilu imaannaanngitsuni nammineerlutit suliarinnissinnaanngoriartornerit:

•Tele Greenlandip atortoqarfiini motoorinik maskinallu atortuinik aserfallatsaaliuineq sullissinerlu, soorlu seqernup qinngornerinik tigooraavinnik, dieselmaskinanik, tankeqarfinnik, 48 Vdc ensretterinut atortunik, 230/400 V innaallagialersuutinik, silaannarissarfinnut atortunik, ikuallattoqalerneranik kalerrisaaruteqarfinnik, napparussuarnik antenninillu il.il..

•Atortunik pilersaarusiorneq, soorlu motoorinik taarsiinermi annertussutsinik uuttortaaneq, silaannarissarfiit il.il.

 

Sivikinnerusumik sivisungaatsiartumillu sivisussusilinnik angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigissavat (ukiumut 100-t missaannik amerlassusilinnik). Suleqatillu (makkerillu) assartorneqartarnissarsi annermik helikopteri atorlugu pisassaaq.

 

Ilisarnaatitit:

Minnerpaamik dieselmekanikeritut, maskinarbejderitut, skibsmontøritut assingusumilluunniit ilinniagaqarsimanissat aammalu ingerlatsinermik aserfallatsaaliuinermillu kiisalu ajornanngippat atortunik pilersaarusiornermik ukiualunnik misilittagaqarnissat naatsorsuutigaarput.

Pingaartipparput aaqqissuussamik suleriaaseqarnissat, suliassanut soqutiginninnissat, akisussaaffeqarnermik misigisimanissat akuersaartuunissallu kiisalu sulissannik nammineerlutit naammassisaqarusussuseqartumillu suliarinnissinnaassasutit. Maannakkorpiaq suliassatit aammalu suliarisassatit pingaarnersiorsinnaassavatit pilersaarusiorsinnaassallugillu, aammalu suliassat taakkorpiaat suliarinissaat piginnaaneqarfigilluassavatit. Kalaallisut qallunaatullu aammalu ajornanngippat tuluttut allallutillu oqalussinnaassaatit.

 

Neqeroorutigaavut:

Suliffik pissanganartoq namminersorfiusorlu, ullulik assigiiaaginnanngitsunik aammalu suleqatit pikkorissut immikkoortortaqarfiup suliassarpassuinik illit kivitseqataanissannik pinngitsuuisinnaanngitsut akornanniiffiusoq. Sulianut inuttullu tunngasutigut ineriartornissamut periarfissaqarluarpoq. Sulilersussatut piukkunnarnerpaaq akissarsianik ataatsimoortitanik soqutiginarluinnartunik piginnaasat naapertorlugit akissarsiaqartinneqassaaq.

 

Soqutigaajuk?

Atorfik pillugu allanik paasisaqarusukkuit kontakte Funktionschef Michael Gundel tlf. +299 386340-mut, e-mail mig@telepost.gl-imut attavigisinnaavat.

 

Qinnuteqarnissaq oqaloqatiginninnissallu:

https://mkjobtelepost.azurewebsites.net/kl-GL/Details.aspx?VID=2019-09-03 aqqutigalugu atorfik internetikkut qinnuteqaatigiuk, qinnuteqaatit CV-llu ilanngullugit. TELE-POST qinnuteqaatit tigusani ataavartumik suliarissavai aammalu atorfimmut piukkunnarsinnaasunik aggersaaneq ingerlanneqassaaq.