Skip to main content
98

Dette jobopslag er udløbet

Tunisassiorfimmi ingerlatsisoq, Upernavik

Royal Greenland A/S Upernaviup pigisaani aalajaatsumik tunisassiorfimmi ingerlatsisussarsiorpoq.

Royal Greenland A/S ingerlatsinikkut akisussaanerpaatut sulisussamik unammillernartunillu suliaqarsinnaasumik tunisassiorfimmi ingerlatsisussamik sulisussarsiorpoq.Illoqarfimmi Upernavimmi tunisassiorfimmi ingerlatsisuunerpit saniatigut tunitsiviit nunaqarfinni Upernaviup pigisaaniittut sisamat pingaarnertut qaleralinnik tigooraallutillu tunisassiortut akisussaaffigissavatit.

Tunisassiorfimmi angusat, matumani iluanaarutit, atuinerit aamma aningaasartuutit/isertitat akisussaaffigissavatit. Tunisassiassat, tunisassiorsinnaassuseq, tunisassiornissamut pilersaarutit aamma pitsaassutsimut piumasaqaatit naapertorlugit pisuussutinik atorluaanissap tunisassiornissallu pitsanngorsartuarnissaat akisussaaffigissavatit.

Aammattaaq aqutsineq, matumani aqutsisoqatigiinnik sulisunillu allanik ilitsersuineq inerisaanerlu akisussaaffigissavatit.

Pingaarnertut suliarisassavatit:

 • Missingersuusianillu ulluinnarni malittareqqiineq
 • Tunisineq
 • Pitsaassusilerinerup teknikkikkullu atortut tungaatigut tunisassiornermik pitsanngorsaaneq
 • Tunisassiorfiup anguniagai tunngavigalugit iliuuseqarnissamut aningaasaliinissamullu pilersaarusiorneq taakkuninngalu atuutilersitsineq kiisalu taakkuninnga malittareqqiinernik nalunaarusiornernillu qulakkeerininneq
 • Pilersuisunut ulluinnarnilu atassuteqarfinnut sullissineq suliassavit pingaarnerit ilagissavaat

Tunuliaqquttat:

 • Tunisassiorfimmi ingerlatsisutut ukiuni arlalinni misilittagaqarputit assigisaanilluunniit tunuliaqutaqarlutit
 • Suliamut tunngasumut attuumassutilimmik soorlu aalisakkanik tunisassiornerup aqutsinerullu tungaatigut ilinniagaqarsimasuuvutit
 • Tunisassiornermi aningaasaqarniarnerup tungaatigut aqutsinermik aamma ineriartornernik uuttuinermut (KPI) tunngasunik suliaqarnermik misilittagaqarluarputit, matumani aamma anguniagalersuisinnaallutillu piviusunngortitsisinnaavutit kiisalu malittareqqiisinnaallutit
 • Aqutsisutut saqqumilaarlutillu sunniilluarsinnaavutit
 • Tunisassioriaatsit pillugit ilisimasaqarluarputit, soorlu aalisakkanik tunisassiornermik misilittagaqarlutit
 • Allaffissornikkut aqutsillaqqissuuvutit pissutsinillu ilungersunartunik paasinnillaqqillutit
 • Misissueqqissaartarputit aaqqissuulluakkamillu aamma tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqarlutit sulisarputit
 • Nammineersinnaassuseqarluarlutit suliaqartarputit, aammali tunisassiorfiup suliffeqarfiullu ilaaneersunik akuutitsilluarlutit qulakkeerinnissinnaavutit
 • Piviusut namminerlu misilittakkatit tunngavigalugit aalajangiisarputit
 • Imminut eqqarsaatigalutit suliffeqarfillu eqqarsaatigalugu angusaqarluarniartarputit
 • Kalaallisut/qallunaatut ingammik kalaallisut oqalussinnaanissat pingaartinneqarpoq

Neqeroorutigaavut
Suliffeqarfik pissanganartoq unammillernartorlu tunniussimalluartunik aqutsisulik, pikkorissorpassuarnik sulisulik aamma inuttut suliallu tungaatigut ineriartoqqinnissamut periarfissaqarfiulluartoq.

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut piukkunnaatinnut tulluartut. Malittarisassat atuuttut tunngavigalugit pisattavit nassiunneqarneri atorfininninnilu inoqutigiit angalanerat akilerneqassapput.

Illu ilaqutariinnut ataatsinut naammattoq atorfininnermi iserterfigineqarsinnaavoq. Kalaallit Nunaanni sulisunut inissiat pillugit malittarisassat naapertorlugit inigisamut akiliutigineqartartoq il.il. akilerneqartassapput.

Atorfik inuttassarsiuussarput pillugu paasisaqarnerorusukkuit tunisassialerinermi ingerlatsisoq Niels Ole Møller oqarasuaammut +299 54 91 45-imut sianerfigisinnaavat imaluunniit nomo@royalgreenland.com -imut allaffigisinnaavat, imaluunniit sulisoqarnermi siunnersortaaneq Søren Olsen Damgaard oqarasuaammut +299 54 75 87-imut sianerfigisinnaavat imaluunniit sold@royalgreenland.com-imut allaffigisinnaavat

Ulloq qinnuteqarfissaq kingulleq: 14. decembari 2020.

Tusarfiginissat qilanaaraarput.

Qinnuteqaat nassiuguk