Skip to main content
98

Dette jobopslag er udløbet

Suliffeqarfissuarmi nunani tamalaani immikkoortortaqartumi peqqinnissamut isumannaallisaanermullu siunnersorti

Atorfik peqqinnissamik isumannaallisaanermillu aallussiffiusussaq Royal Greenlandimi pilersipparput. Atorfillu inuttassarsiuupparput. Sullivimmi avatangiisit pillugit suliaqarfitta inerisarnissaanut aaqqissuussinissamullu piffissap ingerlanerani nunanut tamalaanut atuutileratarsinnaasumut peqataarusuppit?

Sulisoqarnermi immikkoortortamut tikilluarit
Sulisoqarnermi immikkoortortamut Nuummiittumut tikilluaqquatsigit. Tassani sulisoqarnermut siunnersortit, tamatta immikkut akisussaaffeqartut, arfineq-marluullutalu sullivinni avatangiisinut siunnersorteqarpugut. Suleqatigiiuvugut aqutsisunit sulisunillu qanoq ilinikkulluunniit saaffigineqarsinnaasut. Ikioqatigiilluta suleriuseqaratta suliniutigut pillugit sapinngisamik ikioqatigiittarpugut. Sullivinni avatangiisit suliniutillu CSR-imut tunngassuteqartut assigiinngitsut pillugit suleqatitaatit qanimut suleqatigissavatit.

”Sulisoqarneq pillugu suleqatigiinni nunatsinniittuni torrannerpaasugut isumaqarpunga. Ataqatigiilluarluta tapersersoqatigiilluartarlutalu avitseqatigiilluartarpugut. Pitsaasumik eqinnaatsumillu suleriuseqarpugut – ataatsimoorlutalu sammisaqaqatigiillaqqissuuvugut,” suleqatissat Line, sulisoqarnermi siunnersorti nassuiaavoq.

Peqqinnissaq isumannaallisaanerlu inerisassavatit
Sullivinni avatangiisit pillugit siunnersorti Sulisoqarnermi immikkoortortamilu inerisaavit qanimut suleqatigalugit sullivimmi avatangiisit pillugit suliassanik pilersaarusiornermut atortoq nutaaq pilersillugulu inerisassavat. Suliassaq pingaarutilik alla tassaavoq Royal Greenlandimi isumannaallisaanermut sullivinnilu avatangiisinut ataatsimiititalianik inerisaallunilu, ingerlatsillunilu siunnersuineq. Taamaalillutit sulisoqarnermut politikkit, suliffeqarfissuarmi periusit ilitsersuutillu aaqqissuussamik takussutissanik allakkianik peqalernissaat qulakkeerlugulu atortoq ineriartortitat suliffeqarfissuarmi tamarmi atorneqarsinnaalersissavat. Suliffeqarfissuarmi suliniutit suliallu pitsaanerusumik ataatsimoortilernissaat aammattaaq anguniagaavoq. Matumani suleqatinnit, tunisassiorfinnit tunitsivinniillu paasissutissiisarnerit pingaarnerit pisassagakkit suleriuseq sumiluunniit atorsinnaasussaq anguniassavat.

Makku aamma suliarissavatit:

  • Sullivinni avatangiisit pillugit suleriusit avatangiisillu pillugit suleriusit pisariaqartitsiffiini ataqatigiilersissavatit
  • Tunisassiorfiit ileqqorissaarneq pillugu nakkutilliisoqarnerani Corporate Sustainability peqatigalugu siunnersussavatit (Nunatsinni)
  • Nunatsinni isumannaallisaanermut ataatsimiititaliarsuarmi ataqatigiissaarisuullutillu nalimmassaanermik qulakkeerinnissaatit.

Sumiiffinnut, annermik nunatsinniittunut, assigiinngitsunut angalasarnissat naatsorsuutigissavat.

Peqqinnissaq isumannaallisaarnerlu imaluunniit CSR pillugit siornatigut suliaqarnikuuit?
Suliaqarfimmi pineqartumi takussutissartalimmik misilittagaqaruit – assersuutigalugu suliffeqarfissuarmi – sullivinnilu avatangiisit pillugit suliat pillugit annertuumik ilisimasaqaruit soqutiginnippugut.

Allaffissornermik misilittagaqarluarputit aaqqissuussamillu sulisarlutit. Sullivinni avatangiisit CSR-ilu pillugit atuagarsornermik imaluunniit allaffissornermik ilinniagaqarputittaaq.

Kalaallisut danskisullu oqalussinnaallutillu allassinnaanissat piumaneruarput.

Qinnuteqarfissaq
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit Suliffeqarfissuarmi sulisoqarnermi ingerlatsisoq
Christian Laursen oqarasuaammut +299 361363-imut sianerlutit imaluunniit chla@royalgreenland.com-imut allallutit saaffigisinnaavat.

Nittartakkakkut www.royalgreenland.gl-ikkut atorfimmut qinnuteqarsinnaavutit.

Qinnuteqarfissaq kingulleq 13.12.2020

Ulloq atorfiniffissaq 01. februaari 2021

Royal Greenland pillugu uani annertunerusumik atuarsinnaavutit: www.royalgreenland.gl Royal Greenland suliffeqarfiuvoq Kalaallit Nunaanni sorlaqarluartoq. Aalisarnermi, tunisassiornermi aalisakkanillu pitsassuarnik nunarsuup sinneranut tuniniaanermi sulisuvut 1.800 missaanniipput. Suliffeqarfissuaq ullumikkut namminerisaminik kilisaataateqarpoq nutaalianillu suliffissuaateqarluni Kalaallit Nunaanni, Danmarkimi, Tysklandimi, Canadami Polenimilu. Danmarkimi, Tuluit Nunaanni, Tysklandimi, Frankrigimi, Italiami, Sverige Japanimilu tuniniaaveqarpugut.