Skip to main content
156

Dette jobopslag er udløbet

Sisimiuni Utoqqaat Angerlarsimaffiat QUPANUK tungiuinermi immikkoortortaani aqutsisumik pissarsiorpoq

Qeqqata Kommuniani Atugarissaarnermut immikkoortortap iluani, Sisimiuni Utoqqaat angerlarsimaffiani QUPANUK-mi tungiuinermi immikkoortuani aqutsisumik piffissaq tamakkerlugu atorfinitsinneqartussamik pissarsiorpoq.

Piffissaq suliffiusoq ataasinngornermiit tallimanngornermut (sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-t).

Sulininni suliassatit pingaarnertut makkuussapput:

  • Sulinissamut sulinngiffeqarnissamullu pilersaarusiorneq
  • Sulisunut akisussaaneq kiisalu missingersuusiornermut akisussaaqataaneq
  • Paaqqutarinninnermut peqataaneq, siunertat, anguniakkat malittarisassallu naapertorlugit paaqqutarinninnerup ingerlaneranik qulakkeereqataaneq, matumani najugaqartut pisinnaasaannik nukittorsaanikkut piginnaanngortitseqqittumik suleriaaseqarneq ilanngullugit
  • Utoqqaat angerlarsimaffiata qanigisaasullu akornanni ataqatigiinneq
  • Sulisunik ilinniartunillu nutaanik ilisarititsineq

Tungiuinermi immikkoortortaq 21-nik sulisoqarpoq, immikkoortortami aqutsisoq ilanngullugu, ilinniarsimasut 12-niullutik ilinniarsimanngitsullu arfinillit, taakkunani ilinniarsimanngitsuni sulisut marluk maannakkut Peqqinnissamut ikiortitut ilinniarput. Sapaatip akunneranut suleqatigiinni aqutsisut ataatsimiittarput, aqutsisooqatigiinnilu nalinginnaasumik qanimut suleqatigiittoqarpoq. Sulinermi kalaallisut qallunaatullu oqaatsit atorneqarput.

Atorfinitsikkusutaq
Naatsorsuutigaarput, sundhedshjælperitut imaluunniit sundhedsassistentitut ilinniarsimassasutit aqutsinermillu misilittagaqartuusutit. Patajaattuunissat aqutsisutullu ersarisuullutit siuttuunissat aammalu suleqativit malinnaasinnaanerannik nakutiginnissinnaanissat pingaaruteqarpoq. Suleqatinut, suleqatigisanut, najugaqartunut ilaqutaanullu tunngatillugu ammasuusutit, akuusutit akuersaartumillu periuseqartutit, aammalu inuit assigiinngissutaanik inissaqartitsisuusutit. Suliffissanut pilersaarusiornermut allaffissornermullu misilittagaqartuusutit, taakkuuppummi atorfimmi akisussaaffiit 70 procentii, aammalu Microsoft Office pakken-imik ilisimasaqarluartuusutit. Paaqqutareqataanissannut isummersuisinnaasutit aammalu immikkoortortami suliat qaffasissusaata annertusartuarnissaanut pingaartitsisutit.

Suleqatinut, najugaqartunut ilaqutaasunullu attaveqarluarsinnaasutit naatsorsuutigaarput. Oqaloqatiginninnerit qanoq ikkaluaraangata - aamma oqimaassinnaasut - ingerlassinnaassagitit. Aaqqiissuteqarnissamik suliniartartutit, akuersaartoq, immikkoortortamilu tamanut pitsaasumik avatangiiseqartitsinissamik suliniuteqartuusoq.

Utoqqaat Angerlarsimaffiat QUPANUK
Utoqqaat angerlarsimaffiat immikkoortortanut marlunnut aggulugaavoq: Tungiuninermi kiisalu puigortunngortunut immikkoortortaq, immikkoortortallu tamarmik immikkoortortami aqutsisoqarlutik:

-        Tungiuinermi najugaqartunut 19-nut inissaqartitsivoq ataaserlu qasuersaarfiulluni.

-        Puigortunngortunut immikkoortortaq 22-nut inissaqartitsivoq, immikkoortortaq immikkoortumut illersugaasumut kiisalu puigortunngortunut immikkoortortamut ammasumut aggulugaalluni

Suliamut ilisimasat annertusarneqarnissaat utoqqaat angerlarsimaffiani ukkatarineqangaatsiarpoq, taamaattumillu ukiut tamaasa sulisugut inulerisuni ilinniarsimanngitsut pikkorissut ilinnialersittarpagut ilinniagaqanngitsut piginnaasaqarluartutut nalilerneqarsimasut Peqqinnissamut ikiortitut ilinniarnissaannut. Kommunip pillorissaasuanik kiisalu utoqqaat angerlarsimaffiani peqqissaasumit illup iluani sungiusarnerit ingerlanneqallattaasarput.

Utoqqaat angerlarsimaffiani peqqissaasumik suliatigut siunnersiueqatigiittoqartarpoq, paaqqutarinninnerullu pitsaassusaanik qulakkeerinninnermut tunngatillugu suleqatigiittoqarluni. Najugaqartunut ataasiakkaaraluni iliuusissatut pilersaarusiortoqartarpoq aammalu ineriartuutaasunik pissanganartunik arlaqartunik suliniutinik ingerlatsisoqartarluni, matumani utoqqaat angerlarsimaffiani pillorissaasup suleqatigineratigut.

Utoqqaat angerlarsimaffiat QUPANUK pillugu annertunerusumik https://www.qeqqata.gl/emner/borger/familie_pleje_omsorg/aeldre/plejehjem_qupanuk?sc_lang=da-ikkut atuaruk.

 

Pineqaatissinneqarsimannginnermik uppernarsaat:
Atorfik una pineqaatissinneqarsimannginnermut allagartamik paasiniaanissamut inatsisitigut pisussaatitaavoq. Inatsit naapertorlugu kommuni pineqaatissinneqarsimannginnermut uppernarsaammik aatsaat pippat atorfinitsitsineq aallartinneqarsinnaavoq. Taamaattumik erseqqissaatigineqassaaq ulloq atorfiniffissaq isumaqatigiissutaasinnaammat, kommunip pinerlussimannginnermik allagartaq politiinit tigoreernerata kingorna.

 

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Akissarsiat sulinermilu atugassarititaasut Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat pineqartullu peqatigiiffiata isumaqatigiinniuteqarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissut atuuttut naapertorlugit aaqqinneqassapput. Ukioq allortarlugu ilinnut ilaqutannullu akiliunneqarluni sulinngiffimmi angalaneq.

 

Qaammatini pingasuni misiligummik atorfinitsitsisoqassaaq.

 

Najugaq
Atorfimmut tunngatillugu inissamik pisatsersugaanngitsumik inissaqartitsisoqarsinnaavoq. Malittarisassat atuuttut naapertorlugit inigisamut qularnaveeqqummullu akiliisoqartassaaq. Sisimiuni najugaqariinngikkuit, ilinnut ilaqutannullu pequtinik assartuussineq angalanerlu akilerneqassapput. Atorfininnerup nalaani erngertumik inissamik tuniussisinnaannginnermi inimik pisatsersoreernikumik neqeroorsinnaavugut, atuuttullu malillugit ineqarnermut akiliisoqartassaaq.

 

Atugarissaarneq aamma Peqqissuseq
Qeqqata kommuniani sulisut illoqarfiup timigissartarfiani akeqanngitsumik atuinissamut neqerorfigitittarput.

 

Atorfiniffissaq, sukkanerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

 

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerit Utoqqaat angerlarsimaffiani pisortamut Peter Mattaaq oqa.: 86 73 50 imaluunniit mailikkut: pema@qeqqata.gl-ikkut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput

 

Qinnuteqaat ilinniarsimanermut uppernarsaatinik, imminut ilisaritinnermik oqaaseqaatinnillu ilaligaq.
 

Qinnuteqaatit una linki atorlugu nassiussinnaavat