Skip to main content
67

Dette jobopslag er udløbet

SULISORISAT PILLUGIT INATSISILERITOOQ, TAPPISSOQ AAMMA INERNILIILLAQQISSOQ UJARTORPARPUT

Nukissiorfiit ineriartortinneqartuarpoq, nutaaliornermik naammassisaqartartoq, misileraanermut inissaqartitsisoq, suliarisallu inernilertarnissaat naleqartitsinermik piujuaannartitsinermillu pilersitsisartussaallutik, atuisutsinnut inuiaqatigiinnullu iluaqutaasussamik. Nukimmik piujuaannartumik pilersuinissaq angorusupparput, erngup imigassap qulakkeerneqarnissaa sulissutigaarput taamatullu atuisutsinnut atugassarititaasut aammalu allaffisornerup qarasaasiakkut ingerlanneqarnissat sulissutigaarput.

 

HR immikkoortortaqarfimmut sulisorisat pillugit inatsisilerituumik pimoorussisumik pissarsiorpugut, taannalu sulisoqarneq pillugu suliassanut oqimaatsuusinnaasunut aamma assigiinngitsuusinnaasunut suliaqartarnissaminut kajumissuseqassalluni. ’Inuusuttut’ aamma savitulluinnartut akornanni suleqataasaatit. HR immikkoortortaqarfik suleqatigiikkuutaanit marlunnik sulisoqarpoq, sulisut pillugit suliaqartuusut aamma ineriartortitsineq pillugu suliaqartuusut. Maannakkut inuit 8-ut piffissaq tamakkerlugu sulisussatut naatsorsuussaapput.

HR-imi najoqqutaraarput suleqatigiinneq tunngavigalugu ajunnginnerpaamik suliagut naammassisinnaasarlutigit. Tassalu HR-immikkoortortaqarfiani sulisut akornanni aammalu suliffeqarfitta tamarmiusup nunami immikkoortortaqarfiini aammalu immikkoortortaqarfiit allat akornanni suleqatigiinnikkut. Eqeersimaarfigaarput sulinermut inuttullu ineriartornissamut isumaginninnissaq inunnut ataasiakkaanut suleqatigiikkuutaanullu piffissaqarfigisariaqarlutigu. Avatangiisitsinni pisut eqeersimaarfigissallugit aammalu unammillernartut takkussinnaanissaat alapernaaffigaagut, aammalu ’pisut pineranni’ peqataarusuppugut.

Sulisoqarneq pillugu aqutsinermi suleqatigiit akornanniissaatit suliassallu pissanganartorpassuit ingerlanneqartut peqataaffigissavatit. Ulapippugut, tassalu assut ulapippugut, taamaammat pisariaqartipparput suleqatitaarnissarput inuk pilerisuttumik, nukissaqartumillu minnerunngitsumillu soqutiginnittumik, ilisimasanik misilittagaqarnernillu suliffeqarfitsinnut ’imartuusumik’ avitseqatigiissinnaasumik.

Sulisorisat pillugit inatsisileritooq suleqatigiinni peqataasaaq, taakkuullutik HR-imi pisortap tullersortaa, HR-imi konsulenti ataaseq aamma AC-konsulent ataaseq, ullumikkut taartaasutut inissisimasoq. Ulluinnarni sulinermi HR-imi pisortap tullersortaanut akisussaassuseqassaatit.

Naatsorsuutigaarput illit suliassavit imarissagai, suliassat aamma projektit assigiinngitsorpassuit, tassani ”Suliffeqarfiup aaqqissuussimanerata ineriartortinneqarnera” tulleriijaarinermi salliutinneqassalluni. Suliassatit ilaatigut ukunani aallaaveqassapput:

 

 • Sulisoqarneq pillugu aqutsinermut aamma inatsisilerinermut aalajangersagassat suliarissallugit, taassumalu ataani suliffeqarfiup iluani sulinissamut malittarisassat
 • Sulisoqarneq pillugu politikki, malittarisassat, sulinermut ilitsersuutit, sulisiorisanut atuagaq najoqqutassaq il.il. ineriartortissallugit
 • Suliffeqarfimmi sulisoqarnermut aqutsinermi najoqqutassat ineriartortissallugit
 • Suliffeqarfimmi pisortaasunut suliffeqarfiup iluani sulisitsisutut ilinniartitsinermi peqataanissaq
 • Sulisoqarnermut isumaqatigiinniarnerit pillugit nassuiaateqarnerit
 • Sulisoqarnermut isumaqatigiinniarnermi ilanngussassanik tapersiisinnaaneq
 • Sulisorisat pillugit suliassat immikkut paasiuminaassinnaasut suliarinerini pisortaasunut tapersersuinissaq
 • Aningaasarsialerivimmut tapersersuinissaq

 

Suliassanik allattuineq imaarunnavianngilaq, taamaammat suliassaasinnaasut allat eqqartorneqarsinnaapput, sulisorisat pillugit inatsisilerituumut naleqquttuusutut aamma soqutiginartuusutut suliarineqarsinnaaneranut attuumassuteqarsinnaasunut.

HR-imi ulloq tamatigoortuuvoq, suliassat pilersaarusiornerat allanngortinneqariataarsinnaasarluni tassami tassanngaannartumik nutaamik suliassaqaleriataartarneq unammillernartarsinnaagami. Illilli sulisorisat pillugit inatsisilerituutut tamanna siornatigut misigisaqarfigisarsimassavat. Taamaammat naatsorsuutigaarput, suliassaq tamakkerlugu isiginnissinnaanermut pikkorissuusutit, saniatigullu suliassat arlallit ataatsikkut suliarisarsinnaagitit. Ilisimavarput HR-ip immikkoortortaqarfiani sulineq inummut ilungersunartuusinnaasoq, kisianni neriorsussavatsigit, soqutiginartuuvoq, nuanniinnavianngilarlu.

Imatut isumaqartuuvugut, ulapikkaluarlutaluunniit, taava sulineq nuannersuusariaqartoq.

 

Atorfeqarnermi pisinnaasat


Inatsisilersisuutut ilinniagaqarsimasuuvutit, ajornanngippat sulisoqarneq pillugu immikkut ilinniagaqarsimassallutit, aammalu imaassinnaavoq HR-ip immikkoortortaqarfiani assingusumik misilittagaqartuusutit. Allallutit aamma oqalullutit erseqqissumik paasinartumillu oqaasertaliorsinnaavutit, aammalu suliffeqarfimmi pisortat akornanni aamma suleqatigiit allat akornanni atassuteqallaqqissuullutit.

Suliffeqarfimmi pissutsit malinaavigilluarsinnaavatit, HR-milu unammillernartut aamma pilersaarusiorsinnaanerit eqeersimaarlutit suliumatussuseqarlutillu peqataaffigisinnaallugit.

IT atornissaanut piginnaaneqarluarnissat naatsorsuutigineqarpoq. Periarfissatsialaavoq, Kalaallit Nunaanni pissutsit pillugit ilisimasaqarluaruit, kisiannili tamanna piumasaqaataanngilaq.

Pingaartipparput illit:

 

 • Namineerlutit sulisinnaasutit aamma suliavit iluani pisariaqartunik nutaanik pilersitsisinnaasutit.
 • Immikkoortortaqarfimmi suleqatit peqatigalugit HR-imi ingerlanerup ineriartortinneqarneranut suleqataassasutit
 • Suliffeqarfimmi atugassarititaasut pitsaasumik naleqarluartumillu inerneqarnissaat nakkutigissagitit
 • Ajornartorsiutinik oqimaaqatigiissarisinnaasutit aaqqiinissamullu nassaarsinnaassallutit
 • Tatiginartuussaatit akisussaassuseqassallutillu
 • Ilisimasatit misilittakkatillu allanut ingerlateqqissinnaavatit

 

Atorfeqarnermi atugassarititaasut aamma paasissutissat allat


Atorfik atorfigivillugu sulineruvoq, sulisunik isumaqagitigiissuteqarsimaneq atuuttoq naapertorlugu. Atorfik qaammatini 3-ni siullerni misiligutaasumik ingerlassaaq.

Naatsorsuutigineqarpoq 1. maj atorfinitsitsisoqassasoq

 
Qinnuteqarsimasunit oqaloqatiginninneq sap. ak. 13-nimi ingerlanneqassaaq.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: marsip 20.-at, 2020

ATORFIK UNA QINNUTEQARFIGIUK