Skip to main content
87

Dette jobopslag er udløbet

SULISORISAT PILLUGIT INATSISILERITOOQ NUTAAQ TASSA ILLIT?

Nukissiorfiit HR-immikoortortaqarfia, sulisorisat pillugit pimoorussisumik aamma kajumissuseqarluartumik inatsisilerituumik pissarsiorpoq, taannalu sulisoqarneq pillugu suliassanut artornarsinnaasunut aammaa assigiinngitsuusunut aaqqiisinnaassuseqassaaq, taamatullu suleqatigiit ”inuusuttuusut” aamma piumassuseqarluartut akornanni suleqataarusussuseqassalluni. HR-immikkoortortaqarfiat toqqaannartumik Energidirektørimiit akiussaaffigineqartoq sulisoqarnermut immikkoortortaqarfiuvoq aamma ineriartornermut immikkoortortaqarfiulluni. Ullumikkut HR-imi inuit 8-ut piffissaq tamaat sulisussatut aalajangerneqarsimapput.

 

HR-imi najoqqutaraarput suleqatigiinneq tunngavigalutigu suliat ajunnginnerpaamik naammassisinnaasarlutigit. Tassalu HR-immikkoortortaqarfiani sulisut akornanni aammalu suliffeqarfitta immikkoortortaqarfiini aammalu immikkoortortaqarfiit aallat akornnanni suleqatigiinnikkut. Eqeersimaarfigaarput sulinermut inuttullu ineriartornissamut isumaginninnissaq piffissaqarfigisariaqarlutigu, inuk ataasiinnaq aammalu suleqatigiikkutaat eqqarsaatigalugit. Avantangiisitsinni pisut eqeersimaafigissallugit aammalu unammillernartut takkussinnaanissaat alapernaaffigaagut, aammalu ’pisut pineranni’ peqataarusuppugut.

 

Sulisoqarneq pillugu aqutsinermi suleqatigiit akornanniissaatit suliassat pissanganartut peqataaffigissavatit, taamatullu siunissami suliassat pissanganartut takkukkumaarlutik. Taamaammat ulapippugut, tamatumalu kinguneralugu sulisusssanik allanik pisariaqartitsilluta. Tassalu maannakkut sulisoqarnermut immikkoortortaqarfimmi suleqatigiinnut sulisussamik pisariaqartitsivugut.

 

Suleqatigiit tassaapput, sulisorisat pillugit inatsisilerituup saniatigut, HR-imi pisortap tullia, HR-imi siunnersorti aammalu AC-konsulent (maannakkut inuttaqanngikkallartoq). Illit HR-imi pisortap tullianut akisussaassuseqassaatit.

Illit suliassatut sammisassatit assigiinngitsorpassuussapput soorlu:

 

 • Sulisoqarneq pillugu aqutsinermut aammalu inatsisilerinermut aalajangersagassat suliarissallugit, taassumalu ataani suliffeqarfiup iluani sulinissamut malittarisassat
 • Sulisoqarneq pillugu politikki, malittarisassat, sulinermut ilitsersuutit, sulisorisanut atuagaq najoqqutassaq il.il ineriartortissallugit
 • Suliffeqarfimmi sulisoqarnermut aqutsinermi atortussat ineriartortissallugit
 • Suliffeqarfimmi pisortaasunut suliffeqarfiup iluani sulisitsisutut ilinniartitsinermi peqataanissaq
 • Isumaqatigiissutaareersut isumaqatigiinniarnerillu nassuiassallugit
 • Isumaqatigiinniarnermi ilanngussassanik tapersiisinnaanissaq
 • Sulisorisat pillugit suliassat immikkut paasiuminaassinnaasut suliarinerini pisortaasunut tapersersuinissaq
 • Aningaasarsialerivimmut tapersersuinissaq

 

Illit suliassavit siullersaasa ilagissavaat, Inunnut paasissutissanik suliarinnittarneq pillugu inatsisip atulersinneqarnissaa. Tamanna nukingertumik suliarineqartussaavoq HR-imilu salliutinneqarluni. Taamatut aamma nutaanik allanik iseqarluni immikoortortaqarfiup allagarisartagaasa assigiinngitsut ilusilersornissaat aammalu pitsaassusaat siunissamilu atorneqarsinnaanissaat qulakkeernissaannut peqataassallutit.

HR-imi ullup ingerlanera tamatigoortuuvoq, suliassat nukingertuusut takkuteriataartarlutik, tamannalu unammillernartarsinnaalluni. Taamaattumik illit ataatsimut isiginnissinnaanissaq piginnaasaqarfigissavat aammalu suliassat arlallit ’ataatsikkut sammisinnaanissaat’ illit piginnaasaqarfigilluassallugu. Ilisimavarput HR immikoortortaqarfimmiinnissaq inuttut qajannaatsuunissamik pisariaqartitsisoq, kisianni neriorsussavatsigit, soqutiginartorpassuaqarpoq.

 

Kvalifikationer i stillingen Atorfeqarnermi pisinnaasat


Inatsisilerituusut sulisoqarnermut tunngasunik immikkut ilinniarsimanissat takorloorparput, aamma assingusumik HR-imi sulereersimanermik misilittagaqarfigalugu. Allannermut aamma oqalunnermut erseqqissumik aamma paasinartumik oqaasertaliorsinnaanermut pisinnaasaqarputit, aamma suliffeqarfimmi pisortat akornanni aamma suleqatigiit allat akornanni atassuteqarfiginnilluarsinnaallutit. Suliffeqarfimmi pisut malinaavigilluarsinnaavatit, HR-imiillu unammillernartut aamma pilersaarusiorsinnaanerit eqeersimaarlutit suliumatussuseqarlutillu peqataaffigisinnaallugit.

IT atornissaanut piginnaaneqarluarnissat naatsorsuutigineqarpoq. Periarfissaalluarpoq Kalaallit Nunaanni pissutsinut ilisimasaqarluaruit, kisiannili tamanna piumasaqaataanngilaq.

 

Pingaartipparput illit:

 

 • Nammineersinnaanerit aamma suliap iluani nutaamik pilersitsisinnaanerit
 • Immikkoortortaqarfimmi suleqatit peqatigalugit HR-imi ingerlaneq ineriartortissallugu
 • Suliffeqarfimmi atugassat pitsaasumik naleqarluartumillu inerneqanissaat nakkutigissallugu
 • Tatiginartuussaatit akisussaassuseqassallutillu
 • Ajornartorsiutinik oqimaaqatigiissaarisinnaassaatit aaqqiinissamullu naassarsinnaassallutit
 • Ilisimasatit misilittakkatillu allanut ingerlateqqissinnaagitit

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut

 

Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. Atorfinitsitsinermi qaammatit pingasut ingerlaneri misiliutaassapput.

 

Atorfiup inuttalernissaanut ulloq 1. Decembari 2019, imaluunniit 1. Januaari 2020-miik.

 

Suli paasissutissanik amerlanerusunik pissarserusuppit?

 

Atorfik pillugu imaluunniit atorfinitsitaassaguit tamatumunnga tunngasut nalinginnaasut paasissutissat HR-mi tullersorti Charlotte Duholm, tlf. 34 95 00 saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput e-mailerlutilluunniit chdu@nukissiorfiit.gl  hr@nukissiorfiit.gl .

 

Inissaq

 

Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit atorfinittumut sulisunut inissiamik pequsersugaanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq.

Qinnuteqarnissamut ulloq kinguleq 11. Oktober 2019.

Qinnuteqarnikunik oqaloqateqarnissaq sap. Akunn. 42 aamma 43.

 

Nukissiorfiit pillugu

 

Nukissiorfiit Kalaallit Nunaat tamakkerlugu innaallagissamik, imermik aamma kiassaanermik pilersuineq suliaraat. Tamakku saniatigut sullitatsinnut iluaqutissanik aningaasartuutinik atorluaanissamut aamma ataavartussanik aaqqiissutissarsiortuartarpugut. Ilisimavarput inuiaqatigiinnut annertuumik akisussaaffeqartuunerput, qitiutipparpullu tamatuma naammassineqarnissaa. Nalinginnaasumik ingerlatsinerup saniatigut ataavartussamik nukissiamik pilersuinissamut ineriartortitseqqinnissamik pitsanngorsaanissamillu kiisalu imermik imerneqartussamik pilersuinerup pitsanngorsarnissaanik aamma annertusiartortinnissaanik suliaqartarpugut.

Inussiarnersumik qinnuigineqarputit sulisussarsiornermut allagarsiissut sumi takusimanerlugu ilisimatitsissutigissagit.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: oktobarip 11.-at, 2019

ATORFIK UNA QINNUTEQARFIGIUK