Skip to main content
106

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit Qullersaqarfiat Nuummi illuutinut ingerlatsinermik siunnersortimik pissarsiorpoq

A­tor­fim­mut as­si­giin­ngii­aar­tu­nik su­li­as­sar­ta­lim­mik sa­pi­u­tin­ngik­ku­it a­ki­sus­saaf­fi­ga­lu­git Nu­kis­si­or­fin­ni il­luu­tit il­lo­qar­fin­nut aam­ma nu­na­qar­fin­nut teknik­ki­mut tun­nga­su­nik si­un­ner­su­i­sar­lu­tit, kii­sa­lu a­ki­sus­saaf­fi­gis­sal­lu­git sa­naar­tor­ner­mut su­li­ni­u­ti­nut tun­nga­til­lu­gu teknik­ki­mut tun­nga­su­nut o­qaa­se­qaa­te­qar­tar­nis­saq aam­ma pit­saas­sut­si­mik qu­lak­kee­rin­nin­neq.

 

A­tor­fik

Nuum­mi Qul­ler­sa­qar­fim­mi I­nger­lat­si­ner­mut Pi­sor­ta­mut a­ki­sus­saas­su­se­qas­saa­tit ul­lu­in­nar­ni­lu sam­mi­sat a­ki­sus­saaf­fi­gi­sas­sa­tit i­laa­ti­gut tas­saas­sap­put:

 

 • A­ki­sus­saaf­fi­ga­lu­gu su­li­a­ti­gut a­taat­si­mii­ti­ta­li­ap qaam­ma­tit ta­maa­sa a­taat­si­miit­tar­ne­ran­nik i­nger­lat­si­neq.
 • O­qar­tus­saa­su­nut at­ta­ve­qar­neq.
 • Si­un­ner­sor­ti­nut a­va­taa­neer­su­nut at­ta­ve­qar­tar­neq.
 • Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fiit ni­oq­qu­tis­si­or­ner­mut a­tor­tu­i­sa tekno­lo­gik­kut i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat.
 • Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu su­lif­fe­qar­fi­up a­ser­fal­lat­to­qan­ngin­nis­saa­nut a­ser­fal­lat­saa­li­u­i­ner­mut  pi­ler­saa­ru­taa­ta a­tuu­tin­ne­qar­nis­saa aam­ma i­ne­ri­ar­tor­tit­tu­ar­nis­saa.
 • Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fiit i­nger­lat­si­ner­mi su­li­su­i­sa su­li­a­ti­gut i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat.
 • Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu su­lif­fe­qar­fim­mi nam­mi­ner­mi su­li­at i­nger­la­sar­ne­ri­sa i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saat/pit­san­ngor­sar­ne­qar­tu­ar­nis­saat.
 • Pe­qa­taaf­fi­gis­sal­lu­gu Nu­kis­si­or­fin­ni i­su­man­naal­li­saa­ner­mik su­li­a­qar­ne­rup i­ne­ri­ar­tor­tu­ar­nis­saa/pit­san­ngor­sar­ne­qar­tu­ar­nis­saa.

 

Im­mik­kut su­li­a­ri­sas­sat aam­ma a­ki­sus­saaf­fiit

 • Il­luu­ti­nik, tas­su­nga i­laa­ti­gut i­lan­ngul­lu­git si­laan­na­ris­saa­ti­nik, na­vi­a­naal­li­saa­ner­mut a­tor­tu­nik, i­ku­al­lat­toor­nis­sa­mut na­vi­a­naal­li­saa­ner­mut a­tor­tu­nik, ma­tu­er­saa­te­qar­ner­mut a­tor­tu­nik aam­ma sa­pu­si­a­nik mi­sis­su­i­sar­ne­rit pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­tis­sa­nut si­un­ner­suu­si­or­tar­neq, aam­mat­taaq ta­ma­tu­ma ki­ngor­na­ti­gut taak­ku­nin­nga a­ta­qa­ti­giis­saa­ri­neq.
 • Il­lu­li­or­ner­mi teknik­ki­mut tun­nga­til­lu­gu ma­lit­ta­ri­sas­sa­nik, i­nger­lat­se­ri­aat­si­nik aam­ma i­lit­ser­suu­ti­nik Nu­kis­si­or­fiit il­luu­taan­nut tun­nga­su­nik su­li­a­qar­neq.
 • Il­lut as­si­gii­aar­ne­qar­ne­ri pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­tis­sa­nik si­un­ner­suu­ti­nik su­li­a­qar­neq.
 • Il­lup i­lu­a­ni si­laan­naap i­li­uu­se­qar­fi­gi­ne­qar­nis­saa­nut pi­sa­ri­a­qar­pal­lu pit­san­ngor­sar­ne­qar­nis­saa­nut si­un­ner­suu­ti­nik su­li­a­qar­neq.
 • Maan­nak­kut il­luu­ti­gi­sa­nut tun­nga­til­lu­gu pit­saas­su­sii­nik na­li­ler­su­i­ner­nik su­li­a­qar­neq.

 

Pi­gin­naa­sat

Teknik­ki­mut tun­nga­su­mik i­nger­laq­qif­fi­u­su­mik i­lin­ni­a­ga­qar­toq (i­nge­ni­ø­ri­tut, il­lu­li­or­ner­mi konstruktø­ri­tut, as­si­gi­saan­nil­luun­niit) IT-mik mi­si­lit­ta­ga­qar­neq tas­su­nga Micro­soft Of­fi­ce pak­ke.   

Taak­ku­a sa­ni­a­ti­gut pi­gin­naa­sa­qar­fi­gis­sa­va­tit mak­kua:

 

 • IT-mi a­tor­tut teknik­ki­mut tun­nga­su­i­nik paa­sin­nin­neq
 • Su­lif­fe­qar­fi­up aaq­qis­suus­saa­ne­ra­ni su­mi i­nis­si­si­ma­neq a­peq­qu­taa­tin­na­gu su­le­qa­ti­gin­nin­ner­mut pi­gin­naas­su­se­qar­neq
 • O­qa­lun­ner­mi aam­ma al­lan­ner­mi at­ta­ve­qa­qa­ti­giin­ner­mut pit­saa­su­nik pi­gin­naas­su­se­qar­neq
 • Su­li­ni­u­ti­nik a­qut­si­ner­mik i­li­si­ma­sa­qar­neq
 • Ta­mak­kii­su­mik i­si­gin­nis­sin­naa­ner­mik pi­ler­sit­si­sin­naa­neq aam­ma a­ta­tit­si­sin­naa­neq
 • A­ta­qa­ti­giis­saa­ri­sin­naa­neq
 • I­nus­si­ar­ner­suu­neq
 • Ka­laal­lit Nu­naan­ni su­li­as­sa­nik su­li­a­qar­tar­ner­mik i­li­si­ma­sa­qar­neq.

 

U­a­gut ne­qe­roo­ru­ti­gaa­vut:

Su­lif­fik pis­sa­nga­nar­toq su­le­qa­tit aal­lus­sil­lu­ar­tut su­le­qa­ti­gi­sas­sat. Nu­kis­si­or­fiit su­lif­fe­qar­fi­u­voq aal­lus­sil­lu­ar­fi­u­soq pik­ko­rif­fe­qar­tor­lu, tas­sa­ni pe­qa­taal­lu­ar­neq, qii­ma­neq aam­ma an­ner­tuu­mik pi­moo­rus­si­neq pi­gi­ne­qar­put.

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut

Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. Atorfinitsitsinermi qaammatit pingasut ingerlaneri misiliutaassapput.

 

Inissaq

Ma­lit­ta­ri­sas­sat qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git a­tor­fi­nit­tu­mut su­li­su­nut i­nis­si­a­mik pe­qu­ser­su­gaan­ngit­su­mik in­ner­suus­si­so­qar­sin­naa­voq. I­nis­si­a­mut in­ner­suun­ne­qar­tu­mut ma­lit­ta­ri­sas­sat qa­qu­guk­kul­luun­niit a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git i­ne­qar­ner­mut a­ki­li­u­tit a­ki­ler­ne­qar­tas­sap­put aam­ma i­ser­ter­ner­mi qu­lar­na­veeq­qu­tit a­ki­ler­ne­qas­sal­lu­tik. Su­li­su­tut i­nis­si­aq a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut at­tuu­mas­su­te­qar­poq a­tor­fe­qa­run­naar­ne­rul­lu taa­maa­tin­ne­ra­nut a­ta­til­lu­gu qi­man­ne­qas­sal­lu­ni.

 

I­nis­si­ap pi­so­qas­su­sia, kik­kut pi­gin­nit­tuu­ner­sut il.il. a­peq­qu­taal­lu­tik i­ne­qar­ner­mut a­ki­li­u­tit i­nis­si­al­lu pit­saas­su­si­a al­lan­ngo­rar­sin­naap­put. Su­li­su­nut i­nis­si­ap i­ni­gi­ne­qa­ler­tus­sap in­ner­suun­ne­qar­nis­saa­ta tu­ngaa­nut u­taq­qi­so­qar­tar­sin­naa­voq, taa­maam­mat u­taq­qii­saan­naa­gal­lar­tu­mik i­nis­sii­so­qar­sin­naa­sar­lu­ni, taa­ma­tut­taaq a­taat­si­moor­lu­ni i­ne­qar­fis­si­a­ni mi­ki­ne­ru­su­ni a­kun­nit­tar­fiil­lu i­nis­si­ar­taan­ni, taak­ku­na­niin­ner­mut a­ki­le­raa­ru­ti­nik a­ki­lii­so­qar­tar­poq.

 

Atorfininnermi/soraarnermilu angalaneq akiliunneqassaaq, atorfininnermilu pequtit nuunnissaanut, ukiut pingasut kipisaqattaanngitsumik atorfeqareernerup kingornatigut inoqutigiit qitornaat 18-it inorlugit ukioqartut ilanngullugit angerlarlutik angalanissaannut akiliunneqassapput. Atorfimmut atatillugu inissaqartitsisoqanngilaq, Namminersornerullutik oqartussat aqqutigalugu ineqaruit piginnaatitaaffit ineqarnermut pigiinnassavat.

 

Suli paasisaqarnerorusuppit?

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqassapput Ingerlatsinermut Pisortaq Gert Schmidt Nielsen saaffigalugu +299 349500, e-mail: gers@nukissiorfiit.gl . Apeqqutit allat Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut apeqqutigineqarsinnaapput e-mail: HR@nikissiorfiit.gl imaluunniit + 299 349500.

 

Qinnuteqaat tassunga ilanngullugit soraarummeersimanermut allagartat tamatumunnga attuumassuteqartut oqaaseqaatillu nassiunneqassapput uunga: Nukissiorfiit Box 1080, 3900 Nuuk, att: HR-imut immikkoortortaqarfik imaluunniit e-mailikut uunga: HR@nukissiorfiit.gl, imaluunniit fax aqqutigalugu (+299) 34 96 64. Qinnuteqaat tigoreersimassavarput kingusinnerpaamik 31. maj 2019.

 

Inussiarnersumik qinnuigineqarputit sulisussarsiornermut allagarsiissut sumi takusimanerlugu ilisimatitsissutigissagit.