Skip to main content
92

Dette jobopslag er udløbet

Nukissiorfiit Aasianni innaallagissiorfimmut formandissarsiorput

Nukissiorfiit nunap immikkoortuani Diskomi patajaatsumik formandissarsiorput Aasianni ulluinnarni innaallagissamik nioqqutissiortumik dieselitortumik generatorilimmut suliassanut akisussaaqataaruttumik, tassunga ilanngullugu kiassaateqarfik.

Tamatuma saniatigut akisussaaffigisanut suliatigut pitsaanerulersitsinissamut aamma ineriartortitsinissamut siunnersuusiornernut peqataasassalluni. Tamatuma kingunerissavaa tamatumunnga ilutigitillugu Aasianni suleqatigiinnut attuumassuteqarfigisanut aqutsisutut akisussaaffeqarneq. Pilertornerpaamik atorfinitsitsisoqassaaq imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

 

Suliassat:

Suliassanut pingaarnernut aammattaaq ilaapput malitassat, malittarisassat aamma ilitsersuutit naapertorlugit allaffissornikkut aamma aqutsinikkut iliuuserisat. Aqutsisup peqataaffigilluassavaa suleqatigiinni, nunap immikkoortuani aamma suliffeqarfimmi pitsaasumik suleqatigiittoqarnissaa.

Tamakku saniatigut formandip akisussaaffigaa suliffeqarfimmi namminermi periutsit ingerlaavartumik ineriartorinneqarnissaat aammattaaq inatsisit atuuttut sutigut tamatigut eqqortinneqarnissaat, ingammik:

 

  • Isumannaallisaanermut aamma oqartussaasut piumasaqaataat.
  • Suleqatigiinnut ilaasunik sulisunik teknikimut atortut kiisalu tassunga attuumassuteqartut allat atortut qanoq atorneqarnissaannik ilinniartitsineq.
  • Sulisunik nutaanik ilinniartitsineq, taakku pigaartuusallinnginneranni.
  • Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility-anni anguniakkanik naammassinninnissamut peqataaneq aamma ineriartortitsineq.
  • Teknikimut atortunit naammaginartumik ilinniartinneqareernermi pigaartuusalernissaq.

 

Formandip naatsorsuutigisariaqartassavaa peqquneqarnermigut angalasarnissani aamma nunap immikkoortuani illoqarfinni nunaqarfinnulluunniit sivikinnerusumik taakkunaniittarnissaq imaluunniit allanut soorlu Nuummut angalasarnissani. 

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut aamma paasissutissat sukumiinerusut

Akissarsiat aamma a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma kat­tuf­fi­up at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit tun­nga­vi­ga­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put.

 

A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­qar­tit­si­so­qar­sin­naa­voq ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git. Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­saq aq­qu­ti­ga­lu­gu a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­so­qar­si­map­pat a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­ni­mut in­ner­suun­ne­qar­si­ma­su­mut pi­sin­naa­ti­taaf­fiit pi­giin­nar­ne­qas­sap­put.

 

Atorfimmut tunngasut apeqqutit imaluunniit atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut pillugit nunap imikkoortuani pisortamut René E. Fleischer, tlf. 89 48 56, mobil: 53 62 62 imaluunniit e-mail: rf@nukissiorfiit.gl saaffiginnissutigineqarsinnaapput.  

Paasissutissat nalinginnaanerusut Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut, HR-imut, saaffiginnissutigineqarsinnaapput: HR@nukissiorfiit.gl imaluunniit +299 34 95 00.

Ansøgning bilagt CV, kopi af uddannelsesbevis og referencer fremsendes pr. A-post, postboks 1080, 3900 Nuuk, eller pr. e-mail hr@(if you can see this please update your browser)nukissiorfiit.gl således, at ansøgningen er os i hænde senest 11. Januar 2019 for mere information om Nukissiorfiit, klik ind på www.nukissiorfiit.gl

Qin­nu­te­qaat tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git paa­sis­su­tis­sat i­lin­nut tun­ngas­su­te­qar­tut (CV), i­lin­ni­a­ga­qar­si­ma­ner­mut up­per­nar­saa­tit aam­ma si­or­na­ti­gut su­lif­fi­gi­si­ma­sa­nit o­qaa­se­qaa­tit as­si­li­ne­ri i­lan­ngul­lu­git allakkatigut A-tut nassiunneqassapput postboks 1080, 3900 Nuuk, imaluunniit ma­i­lik­kut uu­nga: hr@nu­kis­si­or­fiit.gl, taamaalilluta qinnuteqaat tigusimariissavarput kingusinnerpaamik 10. februar 2019.

Nukissiorfiit pillugit sukumiinerusumik paasissutissat, tak. www.nukissiorfiit.gl