Skip to main content
89

NAATSORSUINERMIK NAKKUTILLIISUMIK PIKKORISSUMILLU NUKISSIORFIIT PISSARSIORPOQ

NUKIK PIUJUAANNARTUMIK PILERSUINERMI INERIARTORTITSINEQ PEQATAAFFIGIUMAGUKKU, TAAVA NUKISSIORFIIT ILINNUT SULIFFISSATSIALAAVOQ.

 

Nukissiorfiit ineriartortinneqarneranut nutaaliornermullu peqataasussamik Nuummi qullersaqarfimmi 1. januar 2020 imaluunniit isumaqatigiinneq naapertorlugu atorfinittusssamik naatsorsuinermik nakkutilliisussamik soqutiginnittumik aamma suliamik ilinniarluarsimasumik pissarsiorput. Pineqartoq tassaavoq suliaq ileqqut malillugit suliassaq, taamaattorli aamma pissanganartuusoq, nuna tamakkerlugu suliffiusumiittoq, piujuaannartitsinissamik pingaartitsisoq, ullullu tamaasa inuiaqatigiit akornanni akisussaaffimmik qaqitsisinnaasoq.

Nukissiorfiit ineriartortuarpoq, nutaaliassanik ineriartortitsijuartoq, misilittaanissamut periarfissaqartoq, inernerissallugu aningaasartuutinut sunniuteqarluarneq, naleqarluarneq aamma piujuaannartitsinissamik inerneqarnissaq, ullutsinni atuisunut aamma inuiaqatigiit akornanni iluaqutassussamik. Tamatumunnga ilanngullugu atajuartussamik nukimmik pilersuineq aamma imermik pilersuinerup ineriartortittuarnissaa aamma annertusarnissaa isiginiarneqartuarpoq, aammalu atuisut misilittagaat aamma aqutsineq sukkulluunniit kisitsisinngorlugit isiginiarneqartuarlutik.

Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfimmi atorfillit tassani sulinermi pingaartuusutut inissisimasuupput.

 

SULISUT TASSAAPPUT NUKISSIORFIIT ISUMALLUUTAASA PINGAARNERSAAT

 

Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik 16-nik sulisoqarpoq aammalu ilinniartut 3-sut, Akiligassanut allattuinermi, Akissarsianut, Akiligassaqarnermullu agguataarneqarsimallutik. Immikkoortortaqarfik Business Partnering attumaasuteqarfigilluarlugu suleqatigaat, taassuma siusinnerusukkut aningaasaateqarneq naatsorsuusiortarsimavaa. Illit suliassarivat – immikkoortortaqarfimmi naatsorsuinermik nakkutilliisup aappaa peqatigalugu – aningaasaqarnermik pisortaasoq naatsorsuusiornerani ikorfartussallugu. Aningaasaqarnermik pisortaq peqatigalugu, illit suliat ingerlanneqarnissaat aamma pitsanngorsarneqarnissaat isumagissavatit, taakkualu ataanni aningaasaqarnermut aaqqissuussinermi suliarisassat.

 

Atorfik


Naatsorsuinermut nakkutilliisutut Nukissiorfimmi naatsorsuinerup pitsaassusaa akisussaaffigissavat. Pingaarnertut suliassat ataani allassimapput:

 

 • Qaammatikkaartumik, ukiup affakkaartumik aamma ukioq naallugu naatsorsuusiat sananeqarnerini ikorfartuissallutit.
 • Qulakkissallugu, aningaasaqarnermut naluanaarusiat piumasaqaatit malittarisassat aamma inatsisit atuuttut malillugit saqqummiunneqarnissaat
 • Immikkoortortaqarfiup qaammatikkaartumik naatsorsuusiortarneranut ikorfartuinissaq aamma naatsorsuusiorfimmi pisortaasut sulianut tunngasunik isummersoqatigisassallugit
 • Aningaasaqarnermut pisortaasoq suleqatigalugu suliffeqarfimmi qaammatikkaartumik aningaasat allattorsimaffiisa naammassineqarnissaat suliarissallugit
 • Business Partnering immikkoortortaqarfik suleqatigalugu pisortat nalunaarusiaannik allanik suliaqarnermut ikiuinissaq
 • Suliassamik ingerlatsinermi aamma suleriaatsit pillugit ineriartortitsinermi aamma pitsanngorsaanermi peqataanissaq
 • Nukissiorfiit ERP-systemianik, Xellentimik Ax 2009-ip nanginnerani, ineriartortitsinermi peqataanissaq
 • Naatsorsuuserinermut tunngasunik suliffeqarfiup iluani immikkoortortaqarfinni assigiinngitsuni suleqatigiinnissamut peqataaneq aammalu immikkuullarissunik suleqataanissaq imaluunniit misissuinissaq.

 

Atorfik aningaasaqarnermut pisortamit akisussaaffigineqarpoq

 

Illit piginnaasatit  

Pingaarnerusutut assingusumik suliaqarsimanermut misilittagaqarsimassaatit. Kukkunersiuisinnaanermut ilisimasaqartuussaatit, aamma ”suliap” kusanartuusup tunniunneqarnissaa piginnaaneqarfigissavat, suliarilluagaasoq aamma illit pikkorissumik immikkullu suliarisimasannik takussutissaqassalluni.

 

Aammattaaq pingaartipparput illit:

 

 • HD-R, cand.merc.aud., imaluunniit assigisaannik ilianniagaqarsimassasutit
 • Kukkunersiuinermut misilittaqarsimassasutit
 • Aningaasaqarnermut systemit ilisimasaqarfigilluaritit, tamatuma ataani pingaartumik Ax 2009
 • Naatsorsuutinik allattuinermi suleriusit ilisimalluassagitit aamma ineriartortissinnaagitit
 • IT-mi systeminut sulinissat paasisimalluassagitit, soorlu MS Office pingaartumillu Excel
 • Piffissarititaasut malinneqarnissaannut eqqortitseqqillaqqissoq, suliallu naammassilluarnissaannut suliaqarsinnaasoq
 • Aaqqissuussaalluakkamik suliaqartuusoq aammalu suliat arlallit ataatsikkut suliarisinnaallugit
 • Nammineerluni sulisinnaasoq, aammalu suleqatinut pisortaasunullu sulianut tunngasunik suleqataalluarsinnaasoq
 • Nammineerlutit suliap ineriartortinneqarnissaata isumagisinnaanissaanut sungiusimasaqarputit suliavillu pitsanngorsarnissaanut suliaqarsinnaallutit

 

Pitsaaqutaassaaq, Kalaallit Nunaanni pissutsinik ilisimasaqaruit aammalu kalaallisut aamma qallunaatut oqaaseqartuuguit.

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut

 

Akissarsianut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut ingerlanneqassapput Naalakkersuisut aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup isumaqatigiissutai tunngavigalugit. Atorfinitsitsinermi qaammatit pingasut ingerlaneri misiliutaassapput.

 

Inissaq

 

Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit atorfinittumut sulisunut inissiamik pequsersugaanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissiamut innersuunneqartumut malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit ineqarnermut akiliutit akilerneqartassapput aamma iserternermi qularnaveeqqutit akilerneqassallutik. Sulisutut inissiaq atorfeqartitaanermut attuumassuteqarpoq atorfeqarunnaarnerullu taamaatinneranut atatillugu qimanneqassalluni.

 

Inissiap pisoqassusia, kikkut piginnittuunersut il.il. apeqqutaallutik ineqarnermut akiliutit inissiallu pitsaassusia allanngorarsinnaapput. Sulisunut inissiap inigineqalertussap innersuunneqarnissaata tungaanut utaqqisoqartarsinnaavoq, taamaammat utaqqiisaannaagallartumik inissiisoqarsinnaasarluni, taamatuttaaq ataatsimoorluni ineqarfissiani mikinerusuni akunnittarfiillu inissiartaanni, taakkunaniinnermut akileraarutinik akiliisoqartarpoq.

 

Suli paasisaqarnerorusuppit?

 

Atorfik pillugu paasissutissat annertunerusut pissarsiarineqassapput Naatsorsuuserisut pisortaat, Bo Top Fisker saaffigalugu +299 34 96 280. Apeqqutit allat Sulisoqarnermut Immikkoortortaqarfimmut apeqqutigineqarsinnaapput e-mail: HR@nukissiorfiit.gl imaluunniit + 299 349500.

 

Inussiarnersumik qinnuigineqarputit sulisussarsiornermut allagarsiissut sumi takusimanerlugu ilisimatitsissutigissagit.

Qinnuteqarnissamut killissarititaasoq: novembarip 22.-at, 2019

ATORFIK UNA QINNUTEQARFIGIUK