Skip to main content
94

Dette jobopslag er udløbet

Ingerlatsinermi sulisussamik Qasigiannguani imeqarfimmut

Nukissiorfiit nunap immikkoortuani Diskomiittumi ingerlatsinermi sulisussarsiorput imermik nioqqutissiornermik ulluinnarni ingerlatsinermut aamma Qasigiannguani siaruarterinermut atortunut attuumassuteqartunik suliassanik suliaqartartussamik. Suliassanut pingaarnernut ilaapputtaaq allaffissornermut aamma aqutsinermut malittarisassat atuuttut naapertorlugit iliuuserisassat, ilitsersuinerit aamma ilitsersuutit. Ingerlatsinermut sulisoq suliffimmi, nunap immikkoortuani aamma suliffeqarfimmi suleqatigiit pitsaasumik suleqatigiittarnissaannut piviusumik peqataassaaq. Ingerlatsinermi sulisup Qasigiannguani imeqarfimmi teamlederimut akisussaaffeqassaaq. Sapinngisamik piaartumik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinitsitsisoqassaaq.

 

Suliassat:

Ingerlatsinermi sulisoq peqataassaaq suliffimmi periutsit ingerlaavartumik ineriartortittarnissaannut malinnaavigineqartarnissaannullu, kiisalu inatsisit atuuttut sutigut tamatigut eqquutsinneqartarnissaannut, ingammik:

 • Isumannaallisaanermut aamma erngup pitsaassusianut oqartussaasut piumasaqaataat.
 • Sulisut suleqatigisat teknikimut atortunik kiisalu atortunik taakkununnga attuumassuteqartunik ilinniartittarnissaat. 
 • Sulisut nutaat pigaartuusalinnginneranni ilinniartittarnissaannut peqataaneq.
 • Nukissiorfiit Corporate Social Responsibility-ani anguniakkanik naammassinninnermut ineriartortitsinermullu peqataaneq.

Suliassat takkuteriasaartut imeqarfimmi formandip innersuussaasa suliarisarnissaat.

 

Ingerlatsinermi sulisoq Qasigiannguani najugaqartussaasariaqarpoq, kisianni aammattaaq angalasarnissamut aamma nunap immikkoortuani illoqarfinnut imaluunniit nunaqarfinnut allanut aamma Nuummi qullersaqarfimmut sivikitsumik angalanissamut piumaffigineqarsinnaalluni. Illit naatsorsuutigissavat teknikimut atortunik ilinniartinneqareernerpit kingornatigut aammattaaq Qasigiannguani pigaartuusarnermi peqataasalernissat. 

 

Suleqatissarsiorpugut makkuninnga piginnaanilimmik:

 • VVS-montøritut imaluunniit allamik sulianut tulluartumik ilinniagaqarneq
 • Nammineersinnaasoq soorlu aamma suleqatigiinni suleqataasinnaassuseqartoq
 • Isumassarsillaqqissoq aamma aallarneerusussuseqartoq, killissat pinnagit periarfissanik takunnissinnaasoq
 • Kalaallisut aamma danskisut oqalussinnaasoq allassinnaasorlu
 • EDB-mik atuisutut ilisimasaqartoq
 • Biilersinnaanermut allagartaqartoq.

 

Neqeroorutigisinnaavavut:

 • Atorfik pissanganartoq suliatigut aamma inuttut unamminartortalik.
 • Suliassanut angusaqarfiulluarnartumik ilitsersorneqarneq aamma ilinniartinneqarneq.  
 • Suliffimmi avatangiisit isumassarsinartut pitsaasuusullu sulisullu ikinngutigiilluartut.
 • Suliffik aallussilluarfiusoq inuttut aamma suliatigut ineriartornissamut periarfissartalik.

 

Atorfeqartitaanermi atugassarititaasut

Akissarsiat aamma a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mi a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut Naa­lak­ker­su­i­sut aam­ma kat­tuf­fi­up at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­tit tun­nga­vi­ga­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put.

 

A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­qar­tit­si­so­qar­sin­naa­voq ta­ma­tu­mun­nga a­ta­til­lu­gu ma­le­ru­aq­qu­sat a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git. Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­saq aq­qu­ti­ga­lu­gu a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­nis­sa­mik in­ner­suus­si­so­qar­si­map­pat a­tor­fe­qar­ti­taa­ner­mut a­ta­til­lu­gu i­ni­mut in­ner­suun­ne­qar­si­ma­su­mut pi­sin­naa­ti­taaf­fiit pi­giin­nar­ne­qas­sap­put.

 

Atorfimmut tunngasut apeqqutit imalunniit atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut pillugit paasisaqarnerorusukkaanni saaffissat, Aqutsisoq Japhet Jansen tlf. 94 47 00, mobil nr. 54 02 66 e-mail jpj@nukissiorfiit.gl imaluunniit apeqqutit siammasinnerusut HR-imut: hr-afdelingen@nukissiorfiit.gl tlf. Nr. 34 95 00.

 

Qinnuteqaat, CV, ilinniarnermut uppernarsaatit kiisalu innersuussinerit allakkatigut nassiunneqassapput:

Nukissiorfiit, HR-afdelingen, Postboks 1080, 3900 Nuuk  imaluunniit mailikkut: hr@nukissiorfiit.gl Qinnuteqarnissamut killigititaq: 11. Februari 2019.