Skip to main content
150

Dette jobopslag er udløbet

Uummaarissumik atorfimmut qaffasissumut pingaaruteqartumut Rektorissarsiortoqarpoq - ALLAGARSIUTEQQITAQ

Uummaarissumik atorfimmut qaffasissumut pingaaruteqartumut Rektorissarsiortoqarpoq
Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik/GUX Nuuk Rektorissarsiorpoq
 
Ukiut 10-t Nuummi GUX-imi rektorioreerluni allanik unammillernartunik misigisassarsiornialerpoq, taamaammallu Kalaa llit Nunaata Ilinniarnertuunngorniarfiata annersaannut rektorissarsiorpugut.
 
GUX Nuuk maanna ilaatitserusuttumik aqutsisumik, ilinniartunut sulisunullu ineriartortitserusuttumik piumassuseqarnerulerusutitsisartumik, aalajaatsuunermik aammalu pinartoqartillugu ataatsimut isiginnittariaaseqartumik qisuariarsinnaasumillu pissarsiorput.
Aqutsisumik ilinniarnertuunngorniarfimmik nukittuumik ingerlalluartumillu suliaqarusuttumik aammalu Kalaallit Nunaanni inuusuttunut ilinniarnertuunngorniarfimmik nukittuumik ineriartortitserusussussilimmik pissarsiorpoq.
Aqutsisumik siunissami qaninnerusumi aammalu ungasissumut ineriartortitsinissamut angusassanik, ilinniartitsisunik piumassusilinnik sulianullu assigiinngitsutigut qaffasissumik sulialinnut, sulianut tunngatillugu perorsaanikkullu, ataatsimullu unammillernartunut aqqusaagaasunut pingaartitsilluni suliaqarusuttumut, ilinniarfimmilu qitiusumik inissisimarusuttumik pissarsiorpugut.

Ulloq atorfiniffissaq tassaavoq 1. februar 2023 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit
 
Atorfik pillugu
GUX Nuuk, tassaavoq Kalaallit Nunaanni ukiuni pingasuni ilinniarnertuunngorniarfinni sisamaasuni  ilinniarfik, GUX, aammalu Kalaallit Nunaanni ukiuni sisamani timersornermut immikkoortumik ingerlatsilluni ilinniarnertuunngorniarfik. Ilinniarfik ilinniartunik 500-ngajannik ilinniartuuteqarpoq 65-illu sulisoqarluni, taakkunani 50-ngajaat ilinniartitsisuupput 15-illu angullugit perorsaanermi/allaffissornermi sulisuullutik. Ilinniartullu 125-it ilinniartut inaanni najugaqarput, taakkulu ilinniarfiup akisussaaffigai.
Ukiuni kingullerni ilinniarfik allineqarlunilu nutarsarneqarnikuuvoq, maannamullu nutaatut inniarfittullu nutaaliatut allaffissornikkut perorsaanikkullu ullutsinnut tulluartunik teknologikkut atortoqarluni.
Ilinniarfik nunatsinni ilinniarnermik pitsanngorsaanernik ineriartortitsilluni suliniutit eqeersimaartut ilagaat, tassanilu allannguinerit, ulluinnarni atukkat, unammilligassat, periarfissanillu ineriartortitsinerit suliarinerisa ilagaat.

GUX Nuuk-mi rektori ilinniagaqarnermut naalakkersuisoqarfimmut attuumassuteqarpoq Aningaasanullu inatsimmit ukiumoortumik aningaasaliiffigineqartarluni.  Ukiut kingullerni ilinniarfiup aningaasaqarniarnera ajorsimanngilaq.

GUX Nuuk ukiuni kingullerni ilinniartunik amerlanermik ilinniartoqalernikuuvoq, ukiunilu kingullerni ilinniarnermi sammivinni amerlanerni ilinniarnerit qaffasinneruleriartorsimapput, soorluttaaq ilinniartut eqimattakkuutaartut allattariarsornikkut, inuunerissaarnissakkut inuttullu ineriartornikkut persorsaanertalimmik ineriartortitsisoqarnikuuvoq.

Ilinniarnertuunngorniartarneq pillugu Inatsisartut inatsisaat nr. 13, 22. november 2011-meersoq naapertorlugu ilinniartitsisoqartarpoq, Rektoritullu atulersitsinernut pitsaassusiliinernullu siuarsaasuunissaa naatsorsuutigineqarpoq, taamaasilluni ilinniarfik sulisullu ineriartorniassammata, ilinniartullu angusaat periarfissaallu annertusillutik.
 
Pingaarnertut akisussaaffeqartumik suliassatit makkuussapput:

 • Saqqumilaartumik tiguartinnartumillu Ilinniarnertuunngorniarfianut pisortaanissaq:
 • ilinniartunut, ilinniartitsisunut sulisullu sinnerinut tunngatillugu ilummut
 • inuiaqatigiinnut tunngatillugu silammut
 • Ilinniartut sulisullu ineriartortissallugit attatiinnassallugillu.
 • Ilinniartut ilikkagaqarnissaanik aammalu ilinniartitsinermik ingerlaavartumik ineriartortitsinernut killissanik pitsaasunik pilersilluni.
 • Ilinniarfimmik ingerlatsineq aningaasanillu aqutsineq qulakkiissallugu aqussallugulu.
 • Inatsisiliorneq nutaanillu suliniutinik atuutilersitsinermut eqeersimaartumik peqataassasutit qulakkeeralutillu.
 • Ilinniartitaanermut Naalakkersuisoqarfik Rektorillu sinneri suleqatigalugit eqeersimaartumik peqataassasutit. 

 
Naatsorsuutigaarput, illit:

 • Suliffeqarfimmik angisuumik ingerlatsinermik aningaasanillu aqutsinermik misilittagalik, tassungattaaq atatillugu aqutsinermut ilinniagaqarsimanermut uppernarsaataasinnaasumik takutitsisinnaaneq.
 • Ilinniarfiup ineriartornissaanut erseqqaarissumik sinaakkusiisinnaaneq.
 • Sulianut assigiinngitsutigut tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqarneq suleqateqarluarsinnaanerlu.
 • Inuusuttunut amerlanerpaanut periarfissanik angusassanillu pitsaanerusunik pilersitsinissaq pillugu piumassuseqarneq angusaqarluarusussuseqarnerlu.
 • Kalaallinik inuiaqatigiinnik kulturiannik ilisimasaqarlunilu misilittagalik imaluunniit tamakkuninnga ilisimasaqalernissamut peqataanissamullu piumassuseqartutit.
 • Inuusuttunnguanik suliaqarusussuseqartutit misilittagaqarluarlutillu.
 • Ajornartorsiutinik misissueqqissaarsinnaaneq taakkununngalu aaqqiissuteqarniarnermik eqqarsaatersuuteqarsinnaaneq, aaqqiissutaasussanillu iliuusissaasunullu periuusissanik piviusunngortitsisinnaaneq.
 • Ilisimatusarnermi ilinniagartuutut ilinniagaqarsimassasoq aammalu minnerpaamik suliaqarfimmut ataatsimut ilinniarnertuunngorniarfimmitut qaffasitsigisumik ilinniartitsinermut piginnaasaqartoq.
 • Aaqqissuussaaffimmut annertunerusumut qullerpaatut aqutsisuunissamut piumassuseqartoq, tamakkununngattaaq ilaalluni ilinniartunut ineqarfiit,

ilinniartunut coachit, kantina allaffeqarfimmilu sulisut.

Iluaqutaasaaq illit:

 • Kalaallisut qallunaatullu oqalussinnaaguit
 • Suliffeqarfinni angisuuni allannguinissamut ingerlaariaatsinik aammalu piviusunngortitsinissamut ingerlaariaatsinik misilittagalik.
 • Qungujunnartunik nuannarisalik, isumagissaartoq, qiimassuseqartoq nalinginnaasumillu oqaloqatigiuminartoq


Atorfinitsitsinermik suliarinninneq:
Oqaloqatigiinneq siulleq sapaatip akunnera 2-mi pissaaq.
Siullermiit oqaloqatigineqarsimasunit toqqagaasimasumik oqaloqateqarnerup tullia sapaatip akunnerani 3-mi pissaaq, tassanilu oqaaseqaatinik aallertoqarsimassalluni.
Sulisitsilernissamut ataatsimiisitaliamik pilersitsisoqarumaarpoq, tassanilu sulisunit sinniisoq, naalakkersuisoqarfimmi aqutsisoq aammalu naalakkersuisoqarfimmit sinniisumik inuttalerneqarumaarluni.

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi LR 37-mi -maanna inissisimavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.

Piffissap suliffiusussap sivisussusissaa aallaavittut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq


Attaveqarfigisassaq:  
Atorfimmut atatillugu apeqqutit pillugit attavigineqarsinnaavoq, Immikkoortortaqarfimmi aqutsisoq, Dorthe Bidstrup: dbip@nanoq.gl imalunniit +299 34 57 23

Qinnuteqaatit, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu uppernarsaatit allat attuumassuteqartut nassiutikkit toorlugu “Qinnuteqaat nassiuguk”.
Qinnuteqaatinik e-mail atorlugu tigusisanngilagut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk