Skip to main content
163

Dette jobopslag er udløbet

Ti­li­oq su­li­ni­u­ti­nut su­le­qa­taa­sus­sa­nik a­ngu­sa­qa­ru­ma­tuu­nik paa­sis­su­tis­siil­laq­qis­su­nil­lu pis­sar­si­or­poq (AC-fuldmægti­gi­nik)

In­nar­luu­til­lit so­qu­ti­gi­saat i­nun­nul­lu pi­sin­naa­ti­taaf­fiit pil­lu­git pi­moo­rus­si­suu­it?
E­qi­mat­tat su­li­ni­u­te­qar­tut a­kor­nan­ni i­li­si­ma­sa­lin­nut ta­per­ta­riis­su­nut a­kuul­laq­qil­lu­til­lu a­qut­sil­laq­qis­suu­it? – Taa­maak­ku­it Ti­li­oq su­lif­fi­gis­sal­lu­gu i­lin­nut pi­uk­kun­nar­poq!

I­nu­it al­lat a­tu­gaat pit­san­ngor­sar­ni­ar­lu­git i­su­ma­lim­mik su­le­qa­taa­ru­sup­pit? In­nar­luu­til­lit il­ler­su­i­su­a­ta Ti­li­oq-p ul­lut ta­maa­sa Naa­la­gaaf­fiit pe­qa­ti­giit i­nu­it in­nar­luu­til­lit pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­taat naa­per­tor­lu­gu i­nu­i­a­qa­ti­giit i­lu­an­ni i­nu­it in­nar­luu­til­lit so­qu­ti­gi­saa­sa i­su­man­naar­nis­saat si­u­ar­sar­ne­qar­nis­saal­lu su­lis­su­ti­gi­sar­paa. Al­lan­ngu­i­nis­saq an­ner­tooq a­ngu­ni­ar­lu­gu su­le­ru­sup­pu­gut Ka­laal­lit Nu­naat i­nun­nik in­nar­luu­ti­lin­nut a­kuu­ne­ru­ler­fi­u­soq a­ngo­ru­sul­lu­gu. Ta­man­na pil­lu­gu AC-fuldmægti­gi­mik tun­ni­u­si­ma­su­mik, to­rer­su­mik kif­far­tuus­se­ru­sut­tu­mil­lu pis­sar­si­or­pu­gut su­li­ni­u­ti­nut tun­ngas­su­ti­lin­nut so­qu­ti­gi­sa­qa­qa­ti­giil­lu kat­tuf­fii­nut tun­nga­su­nut mi­si­lit­ta­ga­qar­tu­mik.

A­tor­fik pil­lu­gu na­li­ngin­naa­su­mik nas­su­i­aat
AC-fuldmægti­gi­tut su­le­qa­tis­sat­ta su­li­ni­u­tit paa­sis­su­tis­sii­sar­ner­lu pil­lu­git tun­ni­u­si­mal­lu­ni su­li­a­qar­ner­mi­gut in­nar­luu­til­lit il­ler­su­i­su­an­nut Ti­li­ul­lu su­li­aa­nut ta­ma­nut i­ki­or­taal­lu­as­saaq. FN-ip in­nar­luu­til­lit pil­lu­git i­su­ma­qa­ti­giis­su­taa toq­qam­ma­vi­ga­lu­gu Ti­li­oq Ka­laal­lit Nu­naan­ni i­nu­it in­nar­luu­til­lit so­qu­ti­gi­saat, pe­ri­ar­fis­saat na­li­giis­si­taa­nis­saal­lu su­li­a­qar­tuu­voq. Pe­qa­ti­giil­lu­ta i­nu­it in­nar­luu­til­lit a­tu­gaat pil­lu­git ti­gus­saa­su­mik ki­ngu­ne­qar­tus­sa­mik pit­san­ngor­saa­qa­ti­giis­saa­gut. AC-fuldmægti­gi­tut su­li­sut­ta a­ki­sus­saaf­fi­gis­sa­vaa su­li­ni­u­te­qar­tut a­kor­nan­ni i­li­si­ma­sa­lin­nut ta­per­ta­riis­su­nut a­qut­si­suu­sar­nis­saq, taa­ma­tul­lu in­nar­luu­ti­lin­nik sul­lis­si­ner­mi i­ne­ri­ar­tor­tit­se­qa­taal­lu­ni­lu sun­ni­u­te­qar­tar­nis­saq. Il­lit – al­lat­to­qar­fi­up pi­sor­taa su­li­sul­lu al­lat qa­ni­mut su­le­qa­ti­ga­lu­git – Ti­li­up si­u­ner­taa pe­ri­u­sis­sa­tul­lu si­un­ni­us­si­ma­saa­ta pi­vi­u­sun­ngor­tin­nis­saa su­lis­su­ti­gis­sa­var­si.

Su­le­qa­ti­giit i­kit­tun­nguu­vu­gut ta­mat­ta im­mik­kut su­li­as­sa­qar­lu­til­lu su­li­ni­u­te­qar­tut, taa­maat­toq pi­sa­ri­a­qar­fii­ni im­mit­sin­nut nu­kit­tor­sa­qa­ti­giit­tar­pu­gut kaam­mat­to­qa­ti­giit­tar­lu­ta­lu. In­nar­luu­ti­lin­nut il­ler­su­i­sup al­lat­to­qar­fi­a maan­nak­kut si­sa­ma­nik su­li­so­qar­poq AC-fuldmægti­gis­sar­put taak­ku­nun­nga i­lan­ngul­lu­gu.

Ti­li­oq Si­si­mi­u­ni il­lo­qar­fim­mi a­li­a­naat­su­mi i­nis­si­si­maf­fe­qar­poq, pi­ngaar­ner­mil­lu tas­sa­ni su­li­sas­saa­tit. A­tor­fim­mut a­ta­til­lu­gu a­nga­la­sar­nis­sat naat­sor­suu­ti­gi­sa­ri­a­qas­sa­vat.

Su­li­as­sa­tut pi­ngaar­ne­rit / pi­gin­naa­ne­qar­fiit

 • In­nar­luu­ti­lin­nut tun­ngas­su­til­lit po­li­ti­kik­kut aa­la­ja­ngii­sar­tu­nut sun­nii­sar­tus­sa­tut paa­sis­su­tis­siil­lu­ni su­li­a­qar­tar­ne­rit sam­mi­sa­qar­tar­ne­ril­lu pi­ler­saa­ru­si­or­lu­gil­lu a­ta­qa­ti­giissaa­ri­suuf­fi­gis­sa­va­tit.
 • Su­li­ni­u­tit pil­lu­git na­li­ngin­naa­su­mik su­li­a­qar­neq, i­nu­it in­nar­luu­til­lit i­nat­si­si­ti­gut in­nar­lit­saa­li­ne­qar­nis­saat im­mik­kut uk­ki­ta­ra­lu­gu taa­ma­tul­lu i­nu­i­a­qa­ti­giit i­lu­an­ni in­nar­luu­til­lit pil­lu­git qaam­maas­sa­qar­ne­ru­ler­nis­saq si­u­ner­ta­ra­lu­gu qaam­mar­saa­qa­taa­neq.
 • Tu­sar­ni­aa­tit­si­so­qa­raa­ngat aam­ma §37 pil­lu­git a­peq­qu­te­qaa­te­qar­to­qa­raa­ngat as­si­gi­saa­nil­lu pi­so­qar­til­lu­gu po­li­ti­kik­kut i­nat­si­si­le­ri­nik­kut aa­la­ja­ngii­sar­ner­mut  tun­ngas­su­ti­lin­nut a­kis­su­tis­sa­nik su­li­a­qar­tar­nis­saq.
 • In­nut­taa­su­nik a­taat­si­mii­sit­si­ner­ni, a­taat­si­meer­su­ar­to­qar­til­lu­gu as­si­gi­saa­nil­lu pi­so­qar­til­lu­gu o­qal­lin­ner­mi a­qut­si­suu­sar­neq.
 • In­nar­luu­til­lit il­ler­su­i­su­a­ta su­li­ne­ra­ni i­nger­laa­var­tu­mik na­li­ngin­naa­su­mil­lu kif­far­tuus­si­sar­neq.
 • At­ta­ve­qaa­ti­ti­gut su­li­as­sat tas­su­nga i­lan­ngul­lu­gu Ti­li­up i­no­qa­ti­nut at­ta­ve­qaa­tai.


I­lin­nut tun­nga­sut
I­nun­nik i­nu­il­lu pi­sin­naa­ti­taaf­fii­nik so­qu­ti­gin­nit­tuus­saa­tit. Mi­sis­su­eq­qis­saar­tar­tuus­saa­tit, su­le­qa­ti­giin­nis­sa­mik pi­ngaar­tit­si­suul­lu­tit su­le­ri­aa­sin­ni­lu ka­ju­mit­tuul­lu­tit. Su­li­ni­u­ti­nut tun­ngas­su­ti­lin­nut su­ngi­us­si­si­ma­suus­saa­tit a­ta­qa­ti­giis­saa­ril­laq­qis­suul­lu­tit aaq­qis­suus­sil­laq­qis­suul­lu­til­lu, po­li­ti­kik­kut a­qut­si­so­qar­fin­ni su­li­ner­mik mi­si­lit­ta­ga­qa­ru­it i­lu­as­sa­qaaq (soor­lu kat­tuf­fi­le­ri­nik­kut, NGO-ni naa­lak­ker­su­i­so­qar­fin­ni­luun­niit), i­nu­i­a­qa­ti­giit ka­laal­lit kultu­ri­al­lu pil­lu­gu i­li­si­ma­sa­qas­saa­tit. Na­lit­sin­ni Ka­laal­lit Nu­naan­ni in­nar­luu­ti­lin­nut, i­su­ma­gin­nin­ner­mut, i­lin­ni­ar­ti­taa­ner­mut peq­qin­nis­sa­qar­ner­mul­luun­niit tun­ngas­su­ti­lin­nik i­li­si­ma­sa­qa­ru­it i­lu­a­qu­taas­saaq naak im­mik­kut pi­u­ma­sa­qaa­taan­ngik­ka­lu­ar­toq.

Pi­sor­ta­nit po­li­ti­ke­ri­nil­lu Ti­li­oq pil­lu­gu naat­sor­suu­ti­gi­ne­qar­tar­tut an­ner­tu­sin­naal­lu­til­lu qaf­fa­sis­suu­sin­naa­sar­put, ta­man­na pis­su­ti­ga­lu­gu pi­ngaa­ru­te­qar­poq ul­lu­in­nar­ni u­la­paar­fi­u­til­lu­gu a­va­ta­ngii­sit al­lan­ngo­rar­tut i­lu­an­ni su­li­at a­taat­sik­koor­tut a­qus­sin­naas­sa­guk­kit.

Ta­mak­ku pil­lu­git ne­ri­uu­ti­gaar­put il­lit

 • A­ka­de­miski­mik naa­per­tuut­tu­mik i­lin­ni­a­ga­qar­tuu­su­tit, s.i. i­su­ma­gin­nin­ner­mik i­li­si­ma­tu­sar­si­ma­soq, i­nu­i­a­qa­ti­gii­le­ri­ner­mi i­li­si­ma­tu­sar­si­ma­soq, tu­sa­gas­si­or­tu­tut i­lin­ni­ar­si­ma­soq i­malt. al­laf­fis­sor­ner­mi po­li­ti­kik­kul­luun­niit, sa­ni­a­ti­gul­lu ta­mak­ku­na­ni mi­si­lit­ta­ga­qas­sa­su­tit.
 • Al­lat­ta­ri­ar­sor­nik­kut pik­ko­ris­suu­su­tit i­nat­si­si­le­ri­ner­mul­lu tun­ngas­su­til­lit paa­si­u­mi­nar­sar­lu­git i­nger­la­teq­qis­sin­naa­gi­tit.
 • I­no­qa­tit qa­ra­saa­si­ak­kut at­ta­ve­qaa­ti­gi­sar­ta­gaat aq­qu­ti­ga­lu­git ta­per­ser­sor­tis­sar­si­or­to­qar­til­lu­gu­lu ta­mak­ku i­mas­sai, o­qa­lut­tu­at, as­sit vi­de­o­lu a­tor­lu­git pi­ler­saa­ru­si­or­tar­nis­sa­mut pi­gin­naa­ne­qar­lu­as­saa­tit.
 • Ka­laal­lit Nu­naan­ni na­lit­sin­ni in­nar­luu­ti­lin­nut tun­ngas­su­til­lit i­li­si­ma­sa­qar­fi­gis­sa­gi­tit, taa­ma­tul­lu i­su­ma­gin­nin­nik­kut, i­lin­ni­ar­ti­taa­nik­kut peq­qin­nis­sa­qar­nik­kul­lu mi­si­lit­ta­ga­qar­tuu­su­tit, ta­mak­ku pit­saa­qu­taas­sam­ma­ta.
 • I­nu­it as­si­giin­ngit­suu­sin­naa­ne­rat i­nis­sa­qar­tik­kit, taa­ma­tul­lu i­nun­nik sul­lis­si­ner­mi.
 • Nam­mi­neer­sin­naa­su­tit, e­qaat­su­mik pis­su­se­qar­tu­tit, su­li­at pil­lu­git naa­pin­ni­aas­su­se­qar­tu­tit nu­taa­nil­lu pi­ler­sit­sin­naa­su­tit.
 • Ka­laal­li­sut aam­ma / i­malt. qal­lu­naa­tut aam­ma / i­mat. Tu­lut­tut nu­na­ni­luun­niit a­van­nar­ler­ni o­qaat­sit ar­laan­nik al­lat­ta­ri­ar­sor­nik­kut o­qa­lut­ta­ri­ar­sor­nik­kul­lu pi­gin­naa­ne­qas­sa­su­tit.


Su­le­qa­ti­giit i­kit­tun­nguu­gat­ta, pi­ngaar­tuu­voq i­nuk pi­uk­kun­nar­toq a­tor­fi­nit­sis­sal­lu­gu, taa­maat­tu­mik qin­nu­te­qar­tut pi­gin­naa­sii pi­uk­kun­naa­taal­lu a­taat­si­mut i­si­ga­lu­git qa­noq in­ner­sut qi­mer­luus­sa­va­gut.

Ne­qe­roo­ru­ti­gaar­put
A­tor­fik al­lan­ngo­ra­ru­nik pis­sa­nga­nar­tu­nil­lu i­ma­qar­toq, sun­nee­qa­taaf­fi­gi­sin­naa­sat, aam­mat­taaq a­tor­fi­up i­lu­a­ni ti­mi­ta­lii­nis­sa­mut an­ner­tuu­mik sun­ni­u­te­qa­qa­taa­sin­naa­vu­tit – i­nu­it al­lat i­nuu­ne­ran­nut pit­saa­qu­taa­sus­sa­mik.  Su­lif­fe­qar­fik in­nar­luu­til­lit a­tu­gaat pil­lu­git qa­ni­mut ma­lin­naa­soq su­le­qa­taaf­fi­gis­sa­vat, i­nu­it in­nar­luu­til­lit a­tu­gaat pil­lu­git ti­gus­saa­su­mik pi­ler­sit­se­ru­sut­toq ta­mak­ku­nin­nga­lu sam­mi­sa­qar­nik­kut i­lin­ni­ar­si­mas­sut­sik­kut ki­vit­se­qa­taa­ru­sut­toq. Ti­li­u­mi  a­va­ta­ngii­seq su­li­as­sat tu­ngaa­si­gut su­le­qa­ti­giin­ne­rul­lu i­lu­a­ni ti­gu­ar­tin­nar­toq ne­qe­roo­ru­ti­gaar­put, su­le­qa­tit ka­ju­mit­tut pi­ler­sit­si­sin­naal­lu­ar­tul­lu, su­li­as­sal­lu pis­sa­nga­nar­tut al­lan­ngo­rar­tul­lu.
Su­lif­fe­qar­fi­u­vu­gut ul­lu­in­nar­ni su­li­ner­mi a­va­ta­ngii­sit su­le­qa­ti­giin­ne­ril­lu ta­mat pit­saa­suu­nis­saa­nik pi­moo­rus­si­sut . Ti­li­u­mi su­lif­fi­up a­nger­lar­si­maf­fi­ul­lu o­qi­maa­qa­ti­giil­lu­ar­tin­nis­sa­i pi­ngaar­ti­ta­raar­put, s.i. a­nger­lar­si­mal­lu­ni su­li­sin­naa­nis­saq e­qaat­su­mil­lu su­li­ne­rup aaq­qis­suun­nis­saa eq­qar­saa­ti­ga­lu­gu. Su­lif­fe­qar­fik as­si­giin­ngii­aas­su­ser­mik pi­ngaar­tit­si­soq su­lif­fim­mi­lu a­va­ta­ngii­sit pit­saa­suu­nis­saan­nik pi­moo­rus­si­soq.
A­kis­sar­si­at a­tor­fi­nin­ner­mi­lu a­tu­gas­sa­ri­ti­taa­sut, tas­su­nga i­lan­ngul­lu­git a­tor­fi­nit­si­taa­ner­mi so­raar­ner­mi­lu a­nga­la­nis­sa­mut a­ki­li­un­ne­qar­nis­sa­mut pi­sat­tal­lu nas­si­un­ne­qar­ne­ran­nut Ka­laal­lit Nu­naan­ni Nam­mi­ner­sor­lu­tik O­qar­tus­sat kat­tuf­fi­ul­lu i­su­ma­qa­ti­gin­nin­ni­ar­sin­naa­ti­taa­sup at­tuu­mas­su­te­qar­fi­gi­sap a­kor­nan­ni i­su­ma­qa­ti­giis­su­taa­sut a­tor­fi­nin­ne­rup na­laa­ni a­tuut­tut naa­per­tor­lu­git i­nger­lan­ne­qas­sap­put.
A­tor­fik pif­fis­saq ta­mak­ker­lu­gu  sa­paa­tip a­kun­ne­ra­nut a­ku­ner­nik 40-nik su­lif­fi­u­voq. Su­lif­fim­mut a­ta­til­lu­gu ma­lit­ta­ri­sas­sat qa­qu­gu­luun­niit a­tuut­tus­sat naa­per­tor­lu­git i­nis­sa­qar­tit­si­vu­gut pe­qu­te­qan­ngit­su­mik. Ul­loq a­tor­fi­nif­fis­saq qa­qu­gu pis­sa­ner­soq i­su­ma­qa­ti­giis­su­te­qar­fi­gi­sin­naa­var­put.

A­tor­fik pil­lu­gu an­ner­tu­ne­ru­su­mik paa­si­sa­qa­ru­suk­ku­it, in­nar­luu­til­lit il­ler­su­i­su­at Anja Hyn­ne Ni­elsen saaf­fi­gi­sin­naa­vat, oq. +299 262871 iml. E-ma­il: anja@tilioq.gl
Qinnuteqaatit aamma CV pappiaqqallu naapertuuttut ilanngullugit uunga nassiutikkit: anja@tilioq.gl kingusinnerpaamik marsip 23-anni 2023 – qinnuteqaatit o­qa­loqati­gin­nit­tar­ne­rillu pap­pi­aq­qat naa­per­tuut­tut toq­qam­ma­vi­ga­lu­git i­nger­laa­var­tu­mik i­nger­lan­ne­qas­sap­put, najuulluni naa­pin­nik­kut vi­de­o­konfe­rencik­kul­luun­niit.
Kik­kul­luun­niit pi­uk­kun­naa­te­qar­tut so­qu­ti­gin­nit­tul­lu qa­noq u­ki­o­qa­ra­lu­ar­tut, su­i­aas­su­se­qa­ra­lu­ar­tut, i­nu­i­a­qa­ti­giin­nut suu­ga­lu­ar­tu­nul­luun­niit tu­nu­li­a­qu­ta­qar­tut, up­pe­ri­sa­qar­tut in­nar­luu­te­qa­ra­lu­ar­tut kaam­mat­to­ru­ma­va­gut qin­nu­te­qaq­qul­lu­git.

Ti­li­oq pil­lu­gu nit­tar­tak­kat­sin­ni u­a­ni an­ner­tu­ne­ru­su­mik paa­sis­su­tis­sa­nik a­lak­kar­te­ri­sin­naa­vu­tit:
w­ww.ti­li­oq.gl

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik.  Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik. Sulisunut inissiani utaqqiisaasumiklluunniit inigisani angisuunik uummasuuteqarsinnaaneq soorlu qimmeqarsinnaaneq qitsuuteqarsinnaanerluunniit periarfissaqanngilaq

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk