Skip to main content
153

Dette jobopslag er udløbet

Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalimmik imaluunniit tarnikkut katsorsaasumik erninermi sulinngiffeqarnermi paarlattaasussamik ujaasivugut Nuna Tamkkerlugu Ilinniartunut Siunnersuisarfimmi, Sisimiuni immikkoortortaqarfimmi

Maanna tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalimmik imaluunniit tarnikkut katsorsaasumik inuttassarsiussivugut erninermi sulinngiffeqarnermi paarlattaasussamik. Atorfiup inuttalerneqarnissaa kissaatigineqarpoq 1. februar aallartissasoq imaluunniit taassumap kingorna siusinnerpaamik. Ilinniartunut Siunnersuisarfik tallimanik immikkoortortaqarfeqarpoq, 12 missaani amerlassusilinnik sulisoqarluni, sumiiffiit imak agguataarneqarsimapput: Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut, Nuuk aamma Qaqortoq. Suleqatigiinni assigiinngitsunik suliassalinni peqataassaatit, tarnip pissusaanik immikkut ilisimasallit aamma tarnikkut katsorsaasut akornanni. Atorfeqartut tamarmik Nuna Tamakkerlugu Ilinniartunut Siunnersuisarfiup tarnip pissusaanik immikkut ittuannut imaqarniliortarput. Nuna Tamakkerlugu Ilinniartunut Siunnersuisarfik pisortanit ingerlanneqarpoq, Nuna Tamakkerlugu Ilitsersuisarfimmiit ilinniartunut akeqanngfitsumut neqeroorutaalluni.


Suliassaqarfiit
Ilinniartuni Siunnersuisarfimmi tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut sulininni pingaarnerpaatut suliassarivat ilinniartunut tarnikkut katsorsaanermik ingerlatsinissaq, taanna inunnik ataasiakkaanik oqaloqatiginninnermik ingerlatsinermi pisarpoq. Taassuma saniatigut aamma periarfissaqarputit sulininni sunneeqataasinnaallutit suliniutinik aallartitsinermi, anguniakkatta annersaannut naapertuuttunik, tassaasut ilinniarfinni taamaatitsiinnartarneq annikillisaat aamma ilinniartut akornanni iluarisimaarinninneq qaffassassallugu.
Suliffeqarfiup ineriartortittuarnissaa ukkatariarparput, taamaasilluta sullitatta suleqatigisattalu ilinniarfiusut pitsaanerpaamik naaperiarnissaat piniarlugu. Aammattaaq kajumissaarutigivarput isumassarsiorsinnaaneq eqqarsaatinillu nutaanik peqarnissaq, qulaani pineqartunik suliniutinut ilaatitsisunut. Taassuma malitsigisarpaa akulikittumik suleqatigiit akornanni ataatsimiilluni naapeqatigiinneq.

Taassuma saniatigut aamma sulinermut atatillugu angalanissamut periarfissaqarpoq, tassani suliassarivat suleqatigisanut aamma ilinniartunut- Ilinniartunut Siunnersuisarfik sinnerlugu aallartitaassallutit.

Inuusuttut inersimasullu ilinniartut sullitarivagut. Oqaloqatiginnikkiartortut amerlanerpaartaat immikkoortaqarfimmut ornigullutik takkuttarput, kisianni ilaanni pisariaqartarpoq oqaloqatiginninnerit Teamsikkut ingerlannissaannut, ilinniartoq immikkoortortaqarfeqanngitsumi najugaqarpat.


Sulinermi atugassarititat aamma sulinermi piukkunnassuseq
Suliffeqarfiuvugut ataatsimoornermik aamma iluarisimaarinninnermik annertuumik pingaartitsisoq. Taamaammat sinaakkutinik malitassanik ersarissunik sananikuuvugut katsorsaanermi atugassanik, sulisutta qasoqqalernernissaanut pinaveersaartitsisut aamma tarnikkut katsorsaanermi qaffasissumik pitsaassuseqartuarnissaa anguniarlugu. Taassuma ilagivaa taamaallaat annerpaamik katsorsaanermi ingerlatsinerit annerpaamik 20-nik amerlassuseqassasut, aamma naatsorsuutigineqanngilaq ullormut tarnikkut katsorsaanermi oqaloqatiginninnerit pingasuniit amerlanerussasut. Taassuma saniatigut aamma soorunami ilinniarnissamut ilitsersorneqarnissamullu sulinerup ingerlanerani piffissaliinikuuvugugt.
Suleqatigiinni pikkorilluinnartuni ataatsimoornermut misigineq attatiinnarniarlugu, ataatsimiinnerit immikkut aalajangersimasumik piffissalerneqarnikuupput, suliffeqarfiup iluarni ilisimasanik avitseqatigiiffiusumik, suliffeqarfimmi ilitsersorneqarneq, atuarluni naapeqatigiittarfiit, iluarisimaarinninnermut piffissaliineq (sapaatip akunnera allorlugu ullaakkut sammisaqaqatigiinneq). Aammattaaq suleqatigiit Kalaallit Nunaanni assigiinngitsuni inissisimasut ukiumut marloriarlutik naapeqatigiillutik ataatsimiittarput, suliffeqarfiup ineriartortinnissaa suliuniutigineqartarluni, suleqatigiillu angalallutik sammisaqaqatigiittarlutik. Ukiumut ataasiarlutik sumiiffimmi suleqatigiit aamma sumiiffimmi angalaqatigiittarput.
Sullitatsinnut katsorsaaneq pitsaanerpaaq qulakkeerniarlugu, sulisoq ataaseq immikkut ukiumut 30.000 kr nalinganik aningaasanik immikkoorsitsissunneqartarpoq nammineq toqqakkamik ilitsersorneqarnissamut atugassanik, aamma 30.000 kr nalinganut nammineq toqqakkamik ilinniarnissamut.

Atorfinitsinneqarnermi suleriuseq Buddy atorparput, suleqannik suleqateqassaatit, taassuma sulininni ilinniartinneqarnerit aamma suliassanik sulinermilu atortunik atuutsitsinissamut ikiussavaatit, aaliangersimasumik piffissaligaasumik ataatsimiittassaasi. Taassuma saniatigut aamma aaliangersimasumik piffissaligaasumik tarnip pissusaanik immikkut ilisimasallit ittuat ataatsimeeqatigisassavat, atorfinitsinneqarninniit qaammatit marluk siulliit, aallartisarninni tapersersorneqassallutit.

Naatsorsuutigaarput:

 • Tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalittut ilinniarsimassasutit, sulinissannut akuersummik peqarnissat imaluunniit taassuma tigunissaanut ingerlatsiguit.
 • Imaluunniit tarnikkut katsorsaanermik ilinniagaqarsimassasutit Dansk psykoterapeut forening-imit akuerisamik
 • Ataasiakkanik katsorsaanermik misillagaqaruit
 • Ilinniartitsineq aamma saqqummiineq misilittagaqarfigigit
 • Suliaqarfiit akimorlugit suleqataanissannut piumassuseqarlutillu piginnaasaqaruit
 • Suliassanut unamminarsinnaasunut suliaqarnissannut piumassuseqaruit aamma sulinermi atugassarititanut neqeroorummut nutaajusumut peqataarusukkuit
 • Akunniliuuttutut suleqataaneq pikkoriffigigukku
 • IT atornissaanut ilisimasaqarneq
 • Oqarasuaatit web-ilu atorlugit siunnersuisinnaaneq
 • Annertuumik pitsaaqutaassaaq kalaallisut, qallunaatut tuluttullu atorsinnaaneri


Tunniussinnaavarput:

 • Kalaallit Nunaanni ilinniarnerup tungaatitgut annertuumik sunniuteqaqataanissamut periarfissaq
 • Atorfik annertuumik sulinermi inuttullu ineriartornissamut periarfissalik
 • Suliffiup iluani avataanilu ilitsersorneqarnissamut periarfissat pitsaasut, ilinniaqqinnissamullu periarfissat
 • Suliffeqarfik allanngorartuartoq
 • Suleqatigiit pitsaalluinnartut suleqatillu tunniusimasut.


Akissarsiat- aamma atorfininnermi atugassarititat
Atorfinitsitsineq akissarsianut isumaqatigiisummik aallaaveqarpoq. Atorfinitsinneqartoq atorfilittut sulisooreersimaguni taamannak atorfinitsinneqassaaq, aammalu atorfinitsitsinermi akisssarsiat taamaassallutik. Akissarsiaqarnermi- atorfinitsinneqarnermi atugassarititaasut iluaniipput atorfininnermi- soraarnermilu pigisat nutsersinnaaneri. Atorfininnermi Namminersorlutik Oqartussat aammalu suliffeqarfigisimasap akornani isumaqatigiissut atuutissaluni.
Naalagaafimmi atorfillit aamma AC-p ataani akissarsianut isumaqatigiissutillit, soorlu DJØF aamma Aningaasaqarnermi ministeriaqarfiup ataani inissisimasut pisinnaatitaaffeqarput sulinngikkallarnermi aningaasarsiaqartinneqarnissaminnut, Namminersorlutik Oqartussani atorfininnermut atatullugu. Naalagaafimmi pissutsinut ministereqarfiata innersuussutigaa kommunini aamma nunap immikkoortortaqarfiini qinnuteqartunut Namminersorlutik Oqartussani atorfininnermi akissarsiaqarluni sulinngiffeqarneq akuerissagaat. Sulinngiffeqarnermi akissarsiaqartitsinermut aalajangersaatit Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqartup aapparisanut/inooqatigisanut aamma atuuppoq.
Sulinerup sivisussusaa sapaatip akunneranut 40 tiiminik sivisussusilimmik aallaaveqarpoq.

Najugaq
Maleruagassat qaqugukkulluunniit atuuttut malillugit atorfimmut atatillugu utaqqiisaasumik najugassaqartitsisoqarsinnaavoq, najugassaqartitsiviugallartup ingerlanneranut tunngasunik akileeqataanissamut piumasaqartoqarsinnaalluni kiisalu malittarisassat malillugit pisatsersuinermut akileeqataanissamut aamma piumasaqartoqarsinnaalluni. Utaqqiisaasumik najugassaqartitsivik atorfeqarunnaarnermi qimanneqassaaq. Sulisorisap attartukkani atornerlussimassagaluarpagu tamannalu inigisamiit anisitaanermik kinguneqarsimappat, inissiamik allamik utaqqiisaagallartumik tunniussisoqassanngilaq.

Nutserneq
Pisattatit Kalaallit Nunaannut nassiunnissaat periarfissaavoq Danmarkimiit atorfinikkuit.

Qinnuteqarneq aamma piffissaq killiliussaq februar-ip 7-ani 2022
Qulaani pineqartut soqutiginnilersippaatit aamma annertunerusumik atorfik pillugu paasisaqarusukkuit tarnip pissusaanik immikkut ilisimasallit ittuat attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit, Bjørn Noer tlf. +299 34 68 65 mail: bjno@aqqut.gl.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk