Skip to main content
91

Dette jobopslag er udløbet

Sulisoqarnermi sullissivimmi allaffimmi pisortaq

Allaffimmi ineriartorfiusumut siuttuusussatut piumassuseqarpit?
Kalaallit isumaqatigiissutai nukittuffigaagit?
Ineriartornermik suliniutinillu ilisimasaqarluartuuit?
- Taava allaffitsinni pisortanngorsinnaavutit

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi pingaarnertut anguniagaavoq ''Kalaallit Nunaanni ineriartortitsinissanut isumalluutinik atorsinnaalersitsineq.'' Sulisoqarnermi sullissivimmi Namminersorlutik Oqartussani aqutsisut aamma suliffeqarfiit pitsaasumik piffissarititaasullu iluani sullissisarnissatsigut anguniagaq arajutsisimanngilarput.   
Allaffimmi pisortaq ulluinnarni allaffimmi aqutsisuussaaq, tassani ataavartumik piginnaanngorsaqqiineq, paasisimasanik avitseqatigiinneq aamma sulisunut ineriartortitsineq qitiutinneqassapput.
Aammalu allaffimmi pisortaq pisortanik sisamanik pimassuseqarluartunik suleqateqassaaq taakku sulisoqarnermut immikkoortortaqarfik sinnerlugu aqutsisuupput.
Allaffimmi pisortaq sulisoqarnermut pisortamut atavoq.
Sulisoqarnermut Sullissivik Namminersorlutik Oqartussani immikkoortoqarfinnik tamanik annertuumik suleqateqartarpoq. Taamaammat suliffik imaannaanngitsutut taaneqarsinnaavoq piumasaqaatigineqarmata  qitiutitsisinnaanissaq, eqqorluaasinnaanissaq aamma ataqatigiimmik aaqqissuussisinnaanissaq.
Sulisoqarnermik sullissiviup immikkoortortaqarfiata kisimi suliarisinnaanngisai.  Taamaattumik naatsorsuutigineqarpoq aamma sulinermi pissusissamisuuginnassaaq pisariaqarlunilu allaffimmi pisortaq ujartuisuussasoq, attaveqaatinik pilersitsisinnaasuussasoq aamma suleqatigiuminartuussasoq – soqutigisaqatigiit namminermi avataaneersullu ilanngullugit.
Ukiut tulliuttuni Sulisoqarnermi Sullissivimmi pissanganarluinnartumik ineriartortussanillu suliniuteqartoqassaaq, ilaatigut Sulisoqarnermi Sullissiviup allaffissornikkut ajornannginnerusumik aamma sunniuteqarnerusumik suleriaaseqarnissaat anguniarlugu aaqqissuussanik ineriartortitsisoqassalluni. Naatsorsuutigineqarpoq allaffimmi pisortassaq uani suliffimmi nuimasumik inissisimassasoq.

Akisussaaffissat
·         Sulisoqarnermi aqutsineq suliatigullu aqutsineq
·         Ulluinnarni allaffiup ingerlanera akisussaaffigissavaa
·         Pitsaassusermik qulakkeerinnittarneq kiisalu piffissarititaasut eqquutissallugit
·         Suliffimmi namminermi suleriaatsinik ingerlatsinernillu ineriartortitsineq
·         Sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaat
·         Allaffiup pingaarnertut suliassaanik sunniuteqarluartumik naammassinnissinnaaneq
·         Namminermi avataanilu sullitat akornanni pitsaasumik attaveqartarneq aamma suliffimmi namminermi avataanilu sullittakkat naammagisimaarinninnerisa qaffasissuunissaasa qulakkeernissaat
Naatsorsuutigaarput tullinnguuttuni allassimasut amerlanersaat pikkoriffigalugillu piginnaasaqarfigissagitit:

Sulianut tunngasutigut piginnaasat 
·         Sulianut attuumassuteqartumik ilinniagaqarnissaq aamma/imaluunniit misigisartuunissaq
·         Aqutsinermik misilittagaqarneq
·         Kalaallit isumaqatigiissutaanut ilisimasaqarluarneq nassuiaasinnaalluarnerlu
·         Sulisunik aqutsinerup iluani misilittagaqarneq
·         Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat akissarsisitsisarnermut periusaanik ilisimasaqartutit
·         Qarasaasialerillaqqissuuvutit
Inuttut piginnaasat
·         Naammagittartuusutit aammalu suleqativit suliat tungaatigut angusaqarluarnissaannik kaammattorsinnaassagitit
·         Ataqatigiissillugu aaqqissuussamik sulineq aamma akisussaassutsimik, pitsaassutsimik aamma sullissinerup ilusaanik pingaartitsineq
·         Ammasuulluni ilakkuminartuuneq, attavigiuminartuuneq aamma aaqqissugaanikkut avatinniittunik kajumissaarisinnaassuseq
·         Tatituujussaatit tatisimaneqartillutillu sulisinnaasutit
·         Akerleriissuteqarnermi apeqqaarissumik periuseqarnissat aamma ingerlariaqqinnissamut sapinngitsuunissat
·         Politikkikkut aqutaalluni aaqqissuussaasumi suliaqarnissamut misilittagaqartuussasutit.
·         Kalaallit inuiaqatigiinnut oqaasiinullu ajunngitsumik ilisimasaqarluartuussasutit
Uagut pilluta
Sulisoqarnermi Sullissiviup akisussaaffigaa Namminersorlutik Oqartussani sulisoqarnermut pisortaqarfia - tamatumunnga ilanngullugu isumaqatigiissusiortarnissaq ilaatigut isumaqatigiissutinut tunngasut eqqortumik inissinneqarnissai pissutigalugu.
Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ataani Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfimmi sulisoqarnermut sullissivik inissisimavoq. 

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi LR 36-mi maanna inissisimavoq. Akissarsiat aalajangersimasut imatut isumaqatigiissutigineqarsimapput 1. april 2018-imiit qaammammut 45.393,14 koruunit, ukiumullu kr 544.717,68.
Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut malillugit atorfinitsitsisoqassaaq. Qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.
Aningaasarsianut atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut taamatuttaaq atorfinikkiartorluni soraarnermilu angalasinnaatitaanerit taamatullu pigisat nuunneqarnerat piffissami sulilerfiusumi Naalakkersuisut pineqartullu kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit atuuttut naapertorlugit pissapput.
Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-mi isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip Finansministeeriaqarfiullu akornanni isumaqatigiissutit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput.  Aammattaaq Nunamullu namminermut Ministeeriaqarfiup Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaanerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaateqartunut akuersaartumik pissusilersortoqassasoq kommuninut nunallu immikkoortortaanut inassutigisimavaa.  Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut uiinut nuliaannut/ aappaannut aamma atuupput.
Sulinerup sivisussusaa aallaavittut sapaatip akunneranut akunnerit 40 tiimiupput, aamma atorfimmi suliartoqquneqaratarsinnaanermut qaammatinut pingasunut avillugit 80 tiiminik ajunngitsorsiassaqarpoq. Ullunik sulinngiffiusussanik annaasaqarnermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat.

Sukumiisumik paasissutissat:
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit, tikilluaqquneqarputit attavigissallugu sulisoqarnermut pisortaq Rikke Skram Skuldbøl - mail:risk@nanoq.gl imaluunniit oqarasuaat: +299 346429.
Qinnuteqartut misilitsinnissartik naatsorsuutigissavaat.
Atorfininneq:
1. decembari 2019 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik, ulluinnarni ASA-mik taagorneqartoq, Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataatsimoorussamik kiffartuussinermut sullissivigaat. ASA-p ilaatigut akisussaaffigai Namminersorlutik Oqartussat naatsorsuutaat, Qitiusumik Pisiortortarnermut Immikkoortortaqarfik, isumaqatigiissutinut tunngasut, akissarsianik sulisunillu sullissisarneq, sulisunik ineriartortitsineq, nutserisoqarneq kiisalu illuutinik ingerlatsisarneq aserfallatsaaliuinerlu.

3-nik pingaarnertut oqariartaaseqarpugut, taakkualu uagut pingaartitatsinnik allaaserinnittuupput:
Akisussaaffik: Qanoq iliuuseqarnivut, suliassavut sullitavullu eqqarsaatigalugit akisussaaffeqarpugut.
Suleqatigiinneq: Suleqatigut sullitavullu pitsaasumik suleqatigaagut.
Isumassuineq: Ikiuukkumatuujuvugut akunnitsinnilu paareqatigiilluta.

Makku tatigineqarluta ilisarnaatigerusuppagut:
·         Ataatsimut isiginnilluni aaqqiissuteqartarneq
·         Pisariunngitsumik aaqqiissuteqartarneq
·         Tatiginnilersitsineq
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk