Skip to main content
130

Dette jobopslag er udløbet

Suli atualertussat immikkoortortaqarfianni immikkoortortamut aqutsisoq

Immikkoortortaq Isumaginninnermut Aqutsisoqarfiup ataani pilersinneqaqqammivoq aamma Suli Atualersussanut, Siusissukkut Suliniuteqartartunut, MANU-mut aamma Meeqqat 0-18-nut immikkoortortaqarfimmut ataatsimoorullugu immikkoortortaaniilluni.
Immikkoortortaqarfik Inuuneritta III-mi siunertat pingaarnerit malillugit sulissaaq, siunertat pingaarnerit tassaapput tamakkiisumik isiginnittaaseqarluni suliassaqarfiillu assigiinngitsut iliuuseqarnissaannut sinaakkutissanik ataatsimoortunik pilersitsinissaq taamaalilluni meeqqap inuunerinnissaanut suliniutit oqaloqatigiinnernik aamma kommuninik qanimut suleqateqarnerit tunngavigineqassapput.
 
Atorfik pillugu:
Immikkoortortaqarfimmi aqutsisumik aqutsinermik misilittagalimmik aamma Suli Atualinngitsut suliassaqarfiani kiisalu peqqinnerulernermik pinaveersaartitsisunermullu suliaqarfimmi pitsaasumik allannguinissaminut uummatilimmik pissarsiorpugut.
Suli Atualinngitsut suliassaqarfiani pingaarnertut suliat ilaatigut makkuupput; inerikkiartuutaasumik perorsaariaatsit pillugit siunnersuisarnerit nukittorsarneqarneri aamma Kalaallit Nunaanni ulluunerani neqeroorutini avatangiisit pitsaasumik ilikkagaqarsinnaaneri. Suliaqarfimmi tassani ulluunerani neqeroorutini sulisut siusissukkut (meeqqanik ikiugassanik) pasitsattarnissaminnut suliniuteqartarnissaminnullu piginnaanngorsarneqarnissaat aamma suliarineqartarpoq.
Siusissukkut Iliuuseqarneq-rmi, MANU-mi aamma Meeqqqat 0-18-mi suliassat pingaarnerit tassapput; MANU-mi atuartitsinermi atugassanik atuutilersitsineq, suliaqarfiit assigiinngitsut suleqatigiillutik ataqatigiissarneqarnerinik nukittorsaaneq aamma pilersaarutip Siusissukkut Iliuuseqartarneq-rup ilaqutariit naartusortalinnut sammisup inerisarneqarnera kiisalu qarasaasiaq atorlugu pasitsattarnermut sakkup, TOPI (Tidlig opsporing og indsats)-ip, atuutilersinneqarnera.
 
Immikkoortortaqarfiup pingaarnertut makkua suliarisarpai:
Inuuneritta III-mit:

 • Meeqqat 0 – 18 naalakkersuinermik suliallit aalajangarivaat, suliaqarfiit assigiinngitsut - isumaginninnermik, ilinniartitsinermik aamma peqqissutsimik suliaqarfiit - suleqatigiinneri. Suliaqarfiit assigiinngitsut suleqatigiillutik meeqqat inerikkiartorneri ilorrisimaarlutillu inuunerinik nukittorsaanissartik siunertaraat.
 • MANU - tassaavoq nuna tamakkerlugu angajoqqaanut, angajoqqaavinngortunut aamma ilaqutariinnut paarsisartunut tamanut nalinginnaasumik neqeroorutaasartoq. MANU tassaavoq angajoqqaat piginnaasaannik nukittorsaaniarluni sunik tamanik ilisimaarinnilluni suleriuseqarneq.
 • Siusissukkut iliuuseqarneq tassaavoq ilaqutariit naartusortallit sanngiitsumik inissisimasunut immikkut ittumik tapersersorneqarnissaminnik pisariaqartitsisunut sulinuteqarneq. Suliniutip siunertaa tassaavoq meeqqap ilorrisimaarluni inuuneqarnissaanik siuarsaaneq aamma sumiginnarneqarnissaanik pinaveersaartitsineq. Pitsaasunik inuit attaveqatigiittarneri inuunermik tallisaasarput.

Suliaqarfik Suli Atualinngitsut:

 • Inerikkiartuutaasumik perorsaariaatsit pillugit siunnersuisarnerit aamma avatangiisit pitsaasut ilikkagaqarfiulluartut kiisalu meeqqat ilorrisimaaratik inuuneqartinnaveersaarneqarneri pillugit siunnersueriaatsit inerisarneqarneri
 • Perorsaasutut sulisut, ulluunerani neqeroorutit aamma kommunini ingerlatsiviit aalajangersimasumik siunnersueriaaseqarluni najukkami siunnersorneri aamma aqqutissiuunneri
 • Pikkorissaassutip "Siusissukkut pasitsattarneq aamma suliniuteqarneq"-rup inerisarneqarnera
 • Ulluunerani neqeroorutini sulisut aamma kommunit ingerlatsiviini sulisut siusissukkut pasitsattarnermut aamma sulinuteqarnermut ilinniartinneqarneri piginnaasaasalu inerisarneqarneri.

 
Immikkoortortaqarfimmi aqutsisumik inuttut misilittagartuumik aamma suliat eqqarsaatigalugit sunniuteqarluarsinnaasumik ujaasivugut. Atorfik pissanganartoq pineqarpoq, tassani illit inerisaanissaq kiisalu suliat aallaavigalugit isumannaatsumik sulinissaq akisussaaffigissavatit. Taakkua saniatigut suliffeqarfiup naalakkersuinermik sulialinnit aqunneqartup iluani aqqutissiuisinnaanerit aqutsinnaanerillu pingaaruteqarluinnassaaq. Immikkoortortami aqutsisutut immikkoortortami sulisut aqunnissaat illit akisussaaffigissavat, soorlu aamma Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi immikkoortortat allat qanimut suliat pillugit isumasioqatigisassagitit, aqutsisoqarfimmi pisortaq ilanngullugu.

Naatsorsuutigaarput illit:

 • Cand. … assigusumilluunniit ilinniagaqartutit aamma aqutsinermik misilittagaqarnerit uppernarsarsinnaagit.
 • Illit immikkoortortami aqutsisutut Suli atualinngitsut aamma pinaveersaartitsinermut suliassaqarfiup inerisarnissaannik samminnissaatit kiisalu suliassaqarfimmi naalakkersuinermik suliallit periusissiaannik atortuulersitsisassallutit.
 • Atorfiup imaanutt pingaartitaanullu tulluartumik ilinniagaqarsimassaatit.
 • Suliffeqarfimmi naalakkersuinermik suliallit aqutaanni sulinermik misilittagaqartutit
 • Allanngueriaatsinik suliaqarnermik misilittagaqartutit
 • Immikkoortortaqarfimmi sulisut ineriartornerat ilorrisimaarlutillu sulinissaat pingaartikkitit.
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsit aamma kulturi ilisimasaqarfigigukkit iluaqutaassaaq
 • Allallutit oqalullutillu attaveqarnissamut tunngaveqarluartutit, ajornanngippat kalaallisut aamma danskisut

 
Immikkoortortaqarfimmi aqutsisutut Isumaginninnermi aqutsisoqarfiup pisortaa pisortarissavat aamma aqutsisooqatigiit arfineq pingasunik inuttallit ilaaffigissavatit. Immikkoortortami sulisut 15-t toqqaannartumik aqutsisutut akisussaaffigissavatit.

Suliassatit ilaatigut makkuupput:
 

 • Immikkoortortaqarfimmi pingaarnertut aqutsineq ataqatigiissaarinerlu
 • Sulisunik aqutsineq aamma sulisut ineriartortinneqarnerannik ilorrisimaarlutillu sulinissaannik qulakkeerinninneq
 • Immikkoortortap suliassaanik agguataarinninneq aamma pingaarnersiuineq
 • Aqutsiveqarfiup aaqqissugaaneranik aamma pingaarnertut suliassaanik periusissiorluni inerisaanermut peqataaneq
 • Immikkoortortaqarfiup suliffittut ingerlanneqarneranik aamma ineriartortinneqarnissaanik qulakkeerinninneq
 • Qaffasissumik ilinniagaqarsimanerup aamma suliat suliarineqarnerini pitsaassutsimik aamma piffissarititaasup iluani tunniussisinnaanermik qulakkeerinninneq.
 • Suliniutit inerisarneqarnissaannut pitsaassuseqarnissaannullu siuttuuneq
 • Suliaqarfiup iluani missingersuutinut akisussaaneq
 • Immikkortortaqarfiit assigiinngitsut suleqatigiinnissaannik qulakkeerinninneq aamma suliffeqarfiup iluani avataanilu pinaveersaartitsinermik suliallit qanimut suleqatigiinnissaanik pilersitsineq.

Atorfimmut atatillugu piffissap ilaani angalasarnissaq naatsorsuutigineqassaaq. Allamiut oqaasiinik piginnaasaqarluarnerup saniatigut marluinnik oqaaseqarneq (kalaallisut/danskisut) iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisut ataanni aqutsisoqarfiuvoq arfineq-marlunnik immikkoortortalik: Pinaveersaartitsinermik immikkoortortaqarfik Paarisa, ulloq unnuarlu meeqqat inuusuttullu paaqqinnittarfiinik nakkutilliisoqarfik, sullissisunut siunnersuisarfik, innuttaasunut immikkoortortaqarfik, innarluutilinnik sullissivik, aningaasaqarnermut immikkoortortaq aamma allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigiittarput aamma ilinniagaq aallaavigalugu suliat amerlasuut suliffimmi tassani unammillernartorpassuaqartarput.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Atorfik akissarsiat sinaakkutaannut 38-mut massakkut akissaateqartinneqarpoq/ aalajangersimasumik akissaateqartinneqarpoq.

Akissarsiat sinaakkutaannut 38-mi akissaatit immikkoortui aalajangersimasut ilanngullugit akissarsititsisoqartassaaq, 1. april 2021-mi qaammammut  månedligt Kr. 56.910 koruuniupput ukiumullu 682.930 koruniullutik. Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Naalagaaffimmi tjenestemandit aamma AC-nut isumaqatigiissutit arlallit, ilaatigut DJØF-ip Finansministeeriaqarfiullu akornanni isumaqatigiissutit malillugit sulisut Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsinneqarnerminnut atatillugu aningaasarsiaqaratik sulinngiffeqarsinnaatitaapput. Aammattaaq Nunamullu namminermut Ministeriaqarfiup Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani atorfinitsitaanerminnut atatillugu akissarsiaqaratik sulinngiffeqarallarnissamik qinnuteqaateqartunut akuersaartumik pissusilersortoqassasoq Namminersorlutik oqartussanut innersuussutigisimavaa. Sulinngiffeqarallarnissaq pillugu aalajangersakkat Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani inuit atorfinitsinneqartut uiinut nuliaannut/ aappaannut aamma atuupput.

Atorfimmut atatillugu piffissap suliffiusussap sivisunerpaaffissaa aalajangersagaanngilaq, aamma qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassaqarneq pillugu aalajangersakkat kiisalu ullunik sulinngiffiusussanik annaasaqarnermi ajunngitsorsiassat pillugit aalajangersakkat atuutinngillat, aallaaviatigut sap. akunneranut 40 tiimit sulisoqassaaq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik.  Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

 Piffissaq atorfiniffik
 1. august 2022 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

Qinnuteqarfissaq kingulleq
tassaavoq 22. juli 2022 nal. 12:00
Atorfinitsitsiniarnermi oqaloqatiginninnerit tamatuma kinguninngua pissasut naatsorsuutigineqarpoq.

Paasissutissat amerlanerit
Atorfik pillugu paasissutissat amerlanerit pisariaqartikkukkit Paarisami Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Tina Evaldsen saaffigisinnaavat oqarasuaat +299 56 55 09, mail tiev@nanoq.gl imaluunniit Aqutsisoqarfimmi pisortaq Helene Broberg Berthelsen, oqarasuaat: +299 55 56 75, mail hebe@nanoq.gl .

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk