Skip to main content
123

Dette jobopslag er udløbet

Saqqummiuteqqitaq: Kisitsisilerillaqqissoq, misissueqqissaallaqqissoq sulisunillu aqutsillaqqissoq – tassa illit?

Sunniuteqarsinnaaneq ilinnut kajumissaataava, pisortallu aningaasaqarneranni pingaarutilimmik suliaqarusuppit? Taava Akileraartarnermut Aqutsisoqarfimmi immikkoortortami pisortatut atorfik 1. november 2023-mi isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit atorfinittussamik inuttassarsiuunneqarpoq.

Immikkoortortami pisortatut suliassaraatit Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup aningaasaqarnermut immikkoortortaani sulianik tamanik aqutsineq ineriartortitsinerlu. Akileraarutinik akitsuutinillu akiligassiisarneq, akiliisarneq, akiligassalinnik malittarinninneq, naligiissaarisarneq isumannaarisarnerlu, kiisalu akiliisitsiniartarnermik immikkoortortap pisassarisanut akiliutinik, ilanngaassuinikkut akissarsianillu ilanngaasarnikkut akilersitanik isumannaarisarneranut tunngasut tamaviisa aningaasaqarnermut immikkoortortap maanna isumagisarai.

Atorfik pillugu
Aningaasaqarnermut immikkoortortaq maanna 20-t missinginik sulisoqarpoq, akiliutinut, kommuninut pisassaqartunullu akiliutinik isumannaarisarnermut, naligiissaarisarnermut ukiumoortumillu naatsorsuutit naammassinissaannut tunngatillugu suliassanik tamanik isumaginnittuusunik, soorluttaaq taakku aqutsisoqarfimmi sulisut sinneri naatsorsuuserinermut tunngasunik siunnersortarlugillu ilitsersortaraat.
Immikkoortortap ataaniippoq allaffik aningaasaqarnerup pingaarnersaanik aqutsiviusoq, taassuma saniatigut apeqqutit naalakkersuinermut tunngasut pillugit, pingaartumik aningaasanut inatsimmik suliaqartoqarnerata nalaani saaffiginnissutinik akissuteqarfiginnittarnermi aqutsisoqarfimmut ikiuuttartoq, kiisalu aqutsisoqarfimmi pisortanik aamma Aningaasaqarnermut Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfimmik sullissisartoq.
Immikkoortortamiipportaaq naatsorsuuserivik akiligassiissutinik akiliutinillu tamanik malittarinnittoq, aammalu suliassanik akitsuutinut tunngasunik isumaginnittuullunilu malittarinnittoq.
Immikkoortortami aningaasaqarnermut qarasaasiatigut atortut aqutsisoqarfiullu sulinerani atortut allat akornanni paasissutissat ilarpassuisa maanna ingerlaartinneqartarnerat isumagissavat. Kiisalu sulineq, suliat qanoq ingerlaartarnerinik nassuiaatit suliassallu suunerisa allattorsimaffii amerlasuut, ingerlaavartumik nutarterneqartarlutillu ilaartorneqartartut tunngavigalugit maanna pisarpoq.

Piumasaqaativut
Soorlu qulequttap ersersimisaareeraa, naatsorsuutigaarput suliassanik assigiinngiiaartorpassuarnik suliaqarnissat soqutigilluinnarlugulu piareersimaffigigit. Ullut tamarluinnangajammik assigiinngitsumik ingerlasarput. Suleriaatsit pioreersut apeqqusersinnaasariaqarpatit, aammali peqatigisaanik akuersaartariaqassavat maanna suleriaasiusut amerlasuut taamaannerat peqquteqarmat.
Suliani ataasiakkaani, aammali suna tamaat ataatsimut isigalugu, aningaasaqarnermut kisitsisinullu tunngasut tappiffigissavatit. Sulinermi atortunik nutaanik digitaliusunillu atuinerup, suliassat aningaasaqarnermut tunngasut pitsaasumik isumannaatsumillu isumagineqarnissaannut iluaqutaasinnaanera takusinnaassavat. Digitalinngorsaaneq sulinermi pingaaruteqaleraluttuinnartuuvoq. Sulinitsinni atortunik digitaliusunik soqutiginnilluinnartuunissaq atorfimmi akisussaaffiuvoq angisooq.
Inuussutissarsiornerup iluani assigiinngiiaartunik misilittagaqarnissat, aningaasaqarnerullu iluani atorfigisimasanni iluatsittumik suliarisimasatit pillugit takussutissaqartinnissaat piumasaraavut. Akileraartarnerup akitsuusiisarnerullu iluanni sulianut tunngasunik paasisimasaqarluartuunissat pitsaalluinnartuussaaq. Kalaallit Nunaanni pissutsinut tunngasunik paasisimasaqarluinnartuunissat pingaartuuvoq. Inussiarnersuullutillu saaffikkuminartuussaatit, ineriartortitsineq suleqatigiinnerlu piginnaasaqarfigalugit aammalu pisortaasut aalajangiussaannik piviusunngortitsisinnaassuseqarnerpit saniatigut aamma suleqatitit tunniusimallutik sulisut tapersersugarissallugit. Allannguisoqartillugu suliniuteqartoqartillugulu aqutsinermik misilittagaqarneq piginnaasaavoq pingaarutilik.
Suliassat assigiinngitsut imminnut ataqatigiissuummata allanngorartuartuummatalu pilersaarusiornermut, pingaarnersiuinermut, aaqqissuussinermut kiisalu ataqatigiissaarinermut piginnaasaqarluinnartuunissat piumasaqaataavoq. Anguniagaqallaqqissuuvutit, immikkoortortamilu anguniakkavit piviusunngortinnissaat piginnaasaqarfigalugu.

Kalaallisut danskisullu, ajornanngippallu tuluttut, allallaqqissuullutillu oqallorissuuguit pitsaasuussaaq, soorluttaaq kalaallit kulturiat inuiaqatigiillu kalaallit pillugit ilisimasaqarnissat pitsaasuussasoq.
 

Aningaasarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut
Atorfik maanna akissaateqarfimmi 38-imi inissisimavoq.
Akissaateqarfimmi 38-imi akissarsiat, tapisiat aalajangersimasut ilanngullugit, 2022-imi apriilip ulluisa aallaqqaataanni aalajangersakkat naapertorlugit qaammammut kr. 60.012-iupput ukiumullu kr. 720.141-iullutik.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.

Piffissap suliffiusussap sivisussusissaa aallaavittut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Ini
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaavoq.

Qinnuteqaat
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarumaguit aqutsisoqarfiup pisortaa Kim Neumann Nielsen saaffigiinnaruk, oqarasuaat +299 34 65 31 imaluunniit e-mail knn@nanoq.gl.

Qinnuteqaat ilinniagarisimasaq siusinnerusukkullu suliffigisimasat pillugit paasissutissanik imaqartoq, soraarummeersimanermut allagartat aamma oqaaseqaatit il.il. assilineqarnerinik ilalik internetikkut ugguuna nassiunneqassaaq www.naalakkersuisut.gl
Qinnuteqaat Akileraartarnermut Aqutsisoqarfiup kingusinnerpaamik tigusimassavaa ulloq 4. oktobari 2023 

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu

Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk