Skip to main content
188

Dette jobopslag er udløbet

Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigi uumassusilerinermut tunuliaqutalik

Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi
AC-fuldmægtigi uumassusilerinermut tunuliaqutalik

Ulloq atorfiniffissaq: 1. apriili 2023-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik. Atorfik 2025-ip qeqqani atorunnaartussanngorlugu piffissamik killiligaavoq.

Suliassatit
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Immikkoortortaqarfiup nunap ilaanut, nunat assigiinngitsut akornanni pinngortitaq aamma avatangiisit pillugit suleqatigiit akornanni ataqatigiissaarinerit ajornanngippallu peqataaffiginissaannutpingaarnertut akisussaasuussaatit.

Matuma saniatigut inuiaqatigiinnut nangitsineq peqataaffiginissaanut suliaqartassaatit, tamatumalu ilaatigut nassatarissavaa:

 • Atlantikup avannaata kangiani imaani avatangiisit illersorneqarnissaat pillugu Oslo-Parisimi isumaqatigiissummut suliaqarneq.
 • Kalaallit Nunaat Nunat avannarliit siunnersuisoqatigiivi suleqatigiissitaat uumassusillit assigiingisitaarneranut tapersiineranut isumaginninneq.
 • Kalaallit Nunaat Uumassusillit Assigiingisitaarnerisa pillugu ataatsimiititaliap ataani nunarsuarmut tamarmut pinngortitamut anguniakkat aggersut piviusunngortitseqataanissaa.   


Saniatigut suliassannut politikkikkut oqallisigineqartut apeqqutaassapput, aammalu ingerlatsinermi ineriartortitsinermilu suliassani assigiinngitsorpassuarnut tunngasuussallutik:

 • Suliassat, Kalaallit Nunaanni sumiiffinni eqqissisimatitani allani ingerlatsinermut ineriartortitsinermullu attuumassutillit
 • Aalajangiinissamut tunngavissianik, innersuussutinik allagaqaatinillu suliaqarneq
 • Politikkikkut tulleriiaarinerit anguniagaasalu  suliarineqarnerini suleqataaneq
 • Immikkoortortaqarfiup oqartussaaffiisa iluini tusarniaanernut akissuteqartarneq
 • Pinngortitamik illersuinermut inatsit ataatsimut isigalugu aammalu Kalaallit Nunaanni Uumassusillit Assigiinngissitaarnerinut Periusissiaq 2030 innersuussutigalugu ingerlatsineq, taakkununngalu nalunaarusiornerit ilaasinnaapput
 • Immikkoortortaqarfimmiit najoqqutassiat, naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut Naalakkersuisumullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq
 • Ineriartortitsinermi sulianut attuumassutilinnut akisussaaneq aqutsinerlu, tassani suliatigut piginnaaneqarfitit apeqqutaassallutik


Atorfik assigiinngitsorpassuarnik sammivilik matumani pineqarpoq, tassanilu immikkoortortaqarfiit akimorlugit ikioqatigiittarpugut. Killiliussat sukannersut aallaavigalugit sulisarnissat naatsorsuutigisariaqarpat, taamaattumillu sulianik paasisimaarinnilluarsinnaassuseqassaatit aammalu suliassatit ingerlaavartumik tulleriiaartassavatit.

Piginnaaneqarfiit
Pinngortitami ingerlatsineq nuannarisuuat,  unammiligassaqarlutit kajumilertarputit, pisussaaffinnik naammassinnittarputit, tatiginartuuvutit isumalluartuullutillu. namminersorsinnaallutit eqaatsumillu aaqqiisinnaallutit, nutaanik ilikkagaqarnissamut, ataqatigiissitsinissamut sulianillu paasisimaarinninnissamut piginnaaneqarluarlutit siulliusarnissat aammalu sulianik naammassinnivissinnaanernik ataqqinaateqarnissat, pisortanullu pitsaanerpaatut tapersersuisinnaanissat pingaaruteqarpoq.

Danskit aamma Nunani Avanarlerni sulisut allat suliannut tunngatillugu attaveqarfiginissaat pingaaruteqarpoq, tamanna nunanut allanut attaveqarnerit aamma kiffartuussinissamik pingaartitsinissat pisariaqarpoq.

Allattariarsornikkut suliatit pitsaassusaat suliassanni pingaarnertut aamma inissisimapput, pitsaasumik oqaasertaliorneq aamma attaveqaqatigiinnermut piginnaasat aamma erseqqarissumik oqaaseqatigiiliorsinnaanissat piginnaaneqarfiginissaat pingaaruteqarpoq.

Politikkikkut suliannut naammassisannut nakkutigineqarnerit ajorinngilat, politikkikkut aaqqissuisoqarfimmi aqunneqartumik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq. Qinnuteqaatit suliffimmik inuunermilu sivisuumik misilittagaqarluartut assut tigorusupparput. 

Naatsorsuutigaarput:

 • ilinniagartuutut ingerlaqqiffiusumik pinngortitamik ilisatusarnermut ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit pinngortitamut attuumassutilimmik allamik tunuliaqutaqarnissat
 • pisortat namminersortulluunniit aaqqissuussineranni pinngortitami ingerlatsinermik misilittagaqassasutit
 • politikkikkut aalajangiisarnermi suliat ingerlasarnerinik paasisimaarinnissasutit misilittagaqassasutillu, ajornanngippat atorfimmit assingusumit
 • allakkianik, isummernissamut tunngavissianik assigisaannillu – amerlanertigut piffissap sivikitsup iluani – allannissamik nuannarisaqassasutit
 • oqaasiliullaqqissuseqassasutit allassinnaassuseqarluassasutillu
 • oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit – ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu
 • inuiaqatigiinnik kalaallinik kulturiannillu ilisimasaqassasutit suliffeqarfimmi arlalinnik kultureqarfiusumi sulinissamut paasisimaarinnittuussasutit namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • ulluinnaat ulapaarfiusut, taarseraattunik sammisaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit
 • aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • angusaqarnissamut piginnaaneqarluassasutit
 • isumalluartuussasutit isumagissaartuussasutillu
 • inuit assigiinngitsorpassuit assigiinngitsunillu suliallit suleqatigisinnaassagitit

Kikkuuvugut?
Suliffeqarfimmi nuannersunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik pissuseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartortitsinissamillu pingaartitsiviusumi suleqataalissaatit. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimasut (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik,

Pinngortitamut Imminullu Pilersornermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut,  Nukissiutinut Silallu Pissusaanut Immikkoortortaqarfik). Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq aamma Nukissiorfiit Naalakkersuisoqarfimmut immikkoortortaqarfiupput.

Amerlanerusunik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik immikkoortortaqarfimmi pisortaq Mettelise Fritz Hansen, oqarasuaat +299 34 52 57-imut, e-mail: mtha@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisoqarsinnaavoq.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Matumani atorfik ataaseq AC-fuldmægtigimik inuttalerneqartussaq piffissami 2023-p 2025-illu qeqqani piffissamik killiligaq pineqarpoq.

Akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut, piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissut tunngavigineqassaaq.

Ini
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaat oqaloqatiginninnissallu
Qinnuteqaat, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu allagaatit attuumassutillit “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput. E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 22. februaari 2023

Atorfinitsitsinissamut atatillugu ingerlaavartumik oqaloqatiginnittoqartassaaq.

Naalakkersuisut pillugit
Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atuagaqarsinnaavutit, uani: http://www.naalakkersuisut.gl

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk