Skip to main content
97

Dette jobopslag er udløbet

Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik qarasaasiarsornermut pisortassarsiorpoq

Qarasaasiarsorneq inerisaanerlu soqutigisarilluinnarpigit?? angusaqarusussuseqartuuit qarasasiarsornermilu ajunngitsunik sakkussaqarpit? Taamaappat tusarfigerusuppatigit!
2020-imi januaarip aallaqqaataani immikkulluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut Peqqissutsimut Pitsaaliuinermullu Aqutsisoqarfik qarasaasiarsornermi pisortassamik Nuummi Dronning Ingridip Napparsimmavissuaniittussamik pissarsiorpoq.

Peqqinnissaqarfiup ukiuni kingullerni marlussunni qarasaasiarsornikkut iliuuserisani nakorsaanermut atatillugu qarasaasiarsornikkut ikorfartuineq ukkappaa, pilersuisinik pisortaqarfinnillu qarasaasiarsornermut paasissutissanullu tunngatillugu kinguneqarluartumik suleqatigiinnissaq siunertaralugu qanimut suleqateqarnissamut isumaqatigiissusiorluni. Qarasaasiarsornikkut ingerlatsineq pilersuisunut arlalinnut inissitaavoq qanimulli suleqatigiittoqarluni, taamaalilluni Peqqinnissaqarfiup qarasaasiarsornermut immikkoortua teknikereqarpoq, qarasaasialerisoqarluni suliniutinullu aqutsisoqarluni. Massakkorpiaq ingerlatsinermut tunngatillugu pisiniarneq aallartipparput, taamaammat qarasaasiarsornermi pisortatut suliniut annertooq siulleq tassaassaaq pilersuisumut nutaamut ikaarsaarnernik pisarialinnik pilersitsinissaq aqutsinikkullu ingerlatsinernik, suleqatigiinnermik ajunngitsumik ingerlatitsisinnaasumik qulakkerinissaq. Tamatuma saniatigut suliffeqarfiup iluani sullississutinut nakorsaanermi atorneqartunut ikiuunneq, taakkulu inerisarnissaasa 2020-ip ingerlanerani aaqqissuussaanikkut qarasaasiarsornermi immikkortortap ataani inissinneqarnissaat anguniagaavoq. Taamaalilluni pisortartaassarput nalinginnaasumik qarasaasiarsornikkut ingerlatsinermi nakorsaanermilu qarasaasiarsornermi qitiussaaq.

Atorfik
Qarasaasiarsornermi pisortatut aaqqissuussaanikkut peqqinnissaqarfimmi qullersat ataanni inissisimassaatit Peqqinnissaqarfimmilu qarasaasiarsorneq pingaarnertut akisussaaffigissallugu. Qarasaasiarsornermi immikkoortortaq tallimanik sulisulik, qarasasiarsornermut aningaasartuutissatut missingersuutit, pilersuisunik aqutsineq kiisalu qarasaasiarsornermik aalaakkaasumik isumannaatsumillu ingerlatsinermik qulakkeerineq akisussaafffigissavatit. Qarasaasiarsornermi pisortap qarasaasiarsornermut tunngatillugu iliuusissatut siunniussat ataatsimut akisussaaffigai taamaammallu peqqinnissaqarfimmi qullersanut siunnersuisuujuassalluni iliuusissanilu allani siunersioqataasassagami aqutsisoqatigiinni arlalinni peqataasarnissaa pissusissamisoorluni. Allaffissornikkut ingerlatsivinni allani nakorsaanermilu immikkoortortani aqutsisunik qanimut attaveqassaatit, tassanilu suliffeqarfik akimorlugu qarasaasiarsornermi, qarasaasiarsornerup suliffeqarfimmut sunniutai nalinginnaasumillu qarasaasiarsornerup Peqqinnissaqarfimmilu qarasaasiarsornermi immikkoortut allat suleqatigiinneranni ataqatigiinnermik qulakkeerinissami pissusissamisoortumik qitiussaatit.
 
Qulaani pineqartut saniatigut makku akisussaaffigissavatit:

  • Pilersuisunik suleqateqarnerup inerisaqqinnissaanik qulakkeerineq
  • Qarasaasiarsornermut tunngatillugu ilisimasanik atuisinnaanermut isumaqatigiissutit paasissutissanillu paarlaasseqatigissinnaanermut isumaqatigiissutit ilanngullugit suleqatinut isumaqatigiissusiorneq taakkunanngalu malitseqartitsineq
  • Pitsanngorsaanissat inerisaanissallu eqqortut aallartinneqarnissaannik naammassineqarnissaannillu qulakkeerineq
  • Inerisaanermut atatillugu suliniutinik aqutsineq
  • Nakorsaanermi qarasaasiarsornermut tunngasunik- qarasaasiakkut nakorsiartitsinsarneq ilanngullugu-  inerisaaneq
  • Naammattusaarineq iliuuseqarfissanillu pingaarnersiuilluni tulleriiaarineq

 
Piginnaasat
Peqqinnissaqarfimmi qarasaasiarsornermik inerisaanissamut annertuumik periarfissaqarpoq. Tamatumunnga piviusunngortitsinissamut toqqammavik qarasaasiarsornermi iliuusissanik siunniussinerni, qarasaasiarsornermik ingerlatsinermi, suliniutinik aqutsinermi paasissutissanullu tunngatillugu isumannaallisaanermik ingerlatsinerni, pitsaasumik aqutsinermik piumasaqaatitaqarpoq. Taamaammat naapertuuttumnik qaffasissumik ilinniagaqarnerit kiisalu taaneqartunut tamanut tunngatillugu sulinermik misilittagarluartuunissat naatsorsuutigaarput, qarasaasiarsornerup suliffeqarfimmut sunniutai pillugit kiffartuussinermillu pitsaasumik tunniussisinnaanissamut pitsaanerpaamik periusissiisarnermik (ITIL) atuutilersitsinermik misilittagaqaruit qujanassaqaaq. Tamatuma saniatigut pilersuisussatut toqqakkallu siunersioqatigiissinnaanngorlusi suliniutinillu inerisaasinnaanngorlutit, tunngaviusumik teknikkikkut paasinnissinnaassuseqarnermik, kiisalu qarasaasiarsornermut tunngatillugu isumaqatigiissusiortarnermik ilisimnasaqarnermik atorfik piumasaqaatitaqarpoq.
 
Suliffeqarfimmi politikkikkut aqutami, nunatsinnilu Peqqinnissaqarfimmik ingerlatsinermi, nunap isorartussusaagut nukissatigullu unammilligassartalimmi, ajornartorsiutinik avaqqutaarisinnaassaatit. Nunatsinni Peqqinnissaqarfik kulturimut inuiaassutsinullu tunngatillugu assigiinngisitaarmat, ammasuunissat assigiinngissutsillu ataqqillugit aqutsinissat pingaaruteqarpoq.
 
Eqeersimaartuuvutit inuttut sunniisinnaassuseqarlutit aaqqisuussaanikkullu inissisimaffinni tamaniittuni- suliffeqarfiup iluani avataanilu oqaloqateqarsinnaallutit. Ujartuisuuvutit naalaartuullutillu pingaarnersiuisinnaassuseqarlutillu, pilersuisunik, suleqatinnik nakorsaanermillu sulialinnik attaveqateqarneq nukittuffigaat. Nakorsaanermillu suliallit ulluinarni atugaat Kalaallit Nunaannilu peqqinnissaqarfimmi napparsimasunik sullisinermi unammilligassat iserfigisinnaagitit naatsorsuutigaarput. Taamaamat peqqinnissaqarfik pillugu ilisimasaqarneq peqqinnissamullu tunngatillugu qarasaasiarsornermi nutaanik ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq.
 
Paasisaqarnerorusukkuit
Atorfik pillugu paasissutissat sukumiinerusut Aqutsisoqarfiup pisortaanut Malene M. Nielsenimut oqarasuaatikkut: +299 483501  imal. mailikkut: mamn@peqqik.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput
 
Qinnuteqarfissaq kingulleq
Qinnuteqarfissaq kingulleq 21. oktober 2019
 

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:

Atorfik akissaateqarfimmi LR 38-mi maanna inissisimavoq.

1. april 2018 LR 38-mi akissarsiat imak isumaqagitiissutigineqarnikuupput qaamammut  Kr. 54.072 ukiumullu Kr. 648.864, tunngaviusumik aningaassarsiarititaasoq tapillu aalajangersimasut ilanngulugit.

Aallaavittut atorfinitsitsinermi isumaqatigiissut aallaaviussoq, qinnuteqartorlu tjenestemand-tut atorfeqareersimaguni nunatsinni Oqartussat kommuninilu tjenestemandit pillugu Inatsisartut inatsisissaat malillugu atorfinitsitineq tjenestemanditut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitaasoqarsinnaavoq.

Naalagaafiup ataanni atorfeqartut isumaqatigiissutaasimasut naapertorlugit aningaasarsiaqarnatit sulinngiffeqarnissamut periarfissinneqarnikuupput, Tjenestemand-itut isumaqatigiissulluniit naapertorlugu atorfeqaruni soorlulusooq kattuffik AC isumaqatigiissutigisimasaaniitut soorlu DJØF Finansministeriap akornani isumaqatigiissut.  Qallunaat nunaanni nunap iluani pissutsinut Naalakkersuisoqarfiusoq innersuussutigivaa Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat ataanni atorfininnikkumallutit qinnuteqartut sapinngisamik akimisaarfigineqassanngitut akissarsiaqarnatik sulinngiffeqarniarlutit qinnueqarpata, sulinngiffeqarnissamut isumaqatigiissutit qinnuteqartup inooqataanuttaaq assingusumik atuutsitaapput.

Aallaaviusumik sapaatip akunnerani suliffiuvoq akunneri 40-t, atorfimmullu atuuppoq qaanngiuttornermusiaqarsinnaanginneq aammattaaq ulloq sulinngiffiusussaasoq annaagaani ajunngitorsiassaqarfiunngilaq.

Akissarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaanermut aamma pequtit nuunneqarsinnaanerat akiliunne-qartarneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaa-titaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutaasa/sulisunut isumaqatigiissutaat naapertorlugit ingerlanneqartarput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk