Skip to main content
130

Dette jobopslag er udløbet

Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi AC-fuldmægtigit imaluunniit Immikkut Ittumik Siunnersortit marluk

ALLAGARSIUTEQQITAQ Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi
AC-fuldmægtigit imaluunniit Immikkut Ittumik Siunnersortit marluk, pinngortitaq pillugu ingerlatsinermik soqutigisallit
Ulloq atorfiniffissaq: 1. juuli 2022-mi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik.

Issittumi pinngortitaq pillugu ingerlatsineq nuannaraajuk? Aamma ilaatigut Ilulissat Kangia UNESCO-qarfimmi ingerlatsinermut akisussaasuunissaq kajumissuseqarfigaajuk? Ilulissat Kangiat pinngortitaavoq asseqanngitsoq, aammalu Issittumi pinngortitaqarfiit UNESCO-p nunarsuarmi kingornussassanut allattuiffianut ilaasut ikittut ilagalugu.

Ilulissat Kangia ingerlatsinermi eqqarsaatigisassarpassuit oqimaaqatigiissaarneqartussaapput, taamaattumillu ingerlatsinermi illersuinerup, ineriartortitsinerup ilisimasanillu katersuinerup akornanni oqimaaqatigiissaarinissaq ataqatigiissaarinissarlu qulakkeerneqassapput.

Suliassatit
Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut, Nukissiutinut Avatangiisinullu Naalakkersuisoqarfimmi Pinngortitamut Immikkoortortaqarfimmi suleqataassaatit. Ilulissat Kangia ingerlatsinermut pingaarnertut akisussaasuussaatit, tamatumalu ilaatigut nassatarissavaa:

 • Ilulissat Kangia UNESCO-qarfimmut aqutsisoqatigiinnut siulittaasutut ataqatigiissaarisutullu inissisimaneq.
 • Avannaata Kommunia aqutsisoqarfimmiittullu allat qanittumik suleqatigalugit sumiiffimmi ineriartortitsineq ingerlatsinissamullu pilersaarummik isumaginninneq, taakkununngalu ingerlatsinermi suliniutit siumut ingerlanissaannik qulakkeerisarneq, ukiumoortumik naliliisarneq aammalu ukiuni tulliuttuni aallutassanik tulleriiaarisarneq aallartitsisarnerlu ilaatinneqarput.
 • Ilulissat Kangiani suliassanut, Ilulissat Kangia UNESCO-qarfimmi eqqissisimatitsinissamut nalunaarut pioreersoq naapertorlugu akuersissuteqartoqarnissaanik pisariaqartitsiviusunut qinnuteqaatinik suliaqartarneq.
 • Ilulissat Kangia UNESCO-qarfimmi eqqissisimatitsinissamut nalunaarutip pioreersup iluarsaanneqarluni ingerlasumik inaarsaaneq.


Ilulissat Kangia UNESCO-qarfik pillugu suliavit saniatigut suliassannut politikkikkut oqallisigineqartut apeqqutaassapput, aammalu ingerlatsinermi ineriartortitsinermilu suliassani assigiinngitsorpassuarnut tunngasuussallutik:

 • Suliassat, Kalaallit Nunaanni sumiiffinni eqqissisimatitani allani ingerlatsinermut ineriartortitsinermullu attuumassutillit
 • Aalajangiinissamut tunngavissianik, innersuussutinik allagaqaatinillu suliaqarneq
 • Politikkikkut tulleriiaarinerit anguniagaasalu  suliarineqarnerini suleqataaneq
 • Immikkoortortaqarfiup oqartussaaffiisa iluini tusarniaanernut akissuteqartarneq
 • Pinngortitamik illersuinermut inatsit ataatsimut isigalugu aammalu Kalaallit Nunaanni Uumassusillit Assigiinngissitaarnerinut Periusissiaq 2030 innersuussutigalugu ingerlatsineq, taakkununngalu nalunaarusiornerit ilaasinnaapput
 • Immikkoortortaqarfimmiit najoqqutassiat, naalakkersuisoqarfimmi pisortaanermut Naalakkersuisumullu saqqummiunneqartussat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq
 • Ineriartortitsinermi sulianut attuumassutilinnut akisussaaneq aqutsinerlu, tassani suliatigut piginnaaneqarfitit apeqqutaassallutik


Atorfik assigiinngitsorpassuarnik sammivilik matumani pineqarpoq, tassanilu immikkoortortaqarfiit akimorlugit ikioqatigiittarpugut. Killiliussat sukannersut aallaavigalugit sulisarnissat naatsorsuutigisariaqarpat, taamaattumillu sulianik paasisimaarinnilluarsinnaassuseqassaatit aammalu suliassatit ingerlaavartumik tulleriiaartassavatit.

Piginnaaneqarfiit
Pinngortitami ingerlatsineq nuannarisuuat,  namminersorsinnaallutit eqaatsumillu aaqqiisinnaallutit, nutaanik ilikkagaqarnissamut, ataqatigiissitsinissamut sulianillu paasisimaarinninnissamut piginnaaneqarluarlutit. Eqqissisimasuuvutit, unammiligassaqarlutit kajumilertarputit, pisussaaffinnik naammassinnittarputit, tatiginartuuvutit isumalluartuullutillu.

Siulliusarnissat aammalu sulianik naammassinnivissinnaanernik ataqqinaateqarnissat, pisortanullu pitsaanerpaatut tapersersuisinnaanissat pingaaruteqarpoq. Allakkat pitsaassusiinik qulakkeerisarneq aammalu ilaatigut kommunimut attaveqarneq suliassanni pingaarutilinnut ilaammata, ileqqorissaarnissat, kiffartuussinissamik pingaartitsinissat aammalu oqaatsinik atuisinnaanermut attaveqaqateqarsinnaanermullu piginnaaneqarnissat pingaaruteqarpoq.
Politikkikkut aaqqissuisoqarfimmi aqunneqartumik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq.

Tamatuma saniatigut naatsorsuutigaarput:

 • ilinniagartuutut ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimassasutit imaluunniit suliatigut attuumassutilimmik allamik tunuliaqutaqarnissat
 • pisortat namminersortulluunniit aaqqissuussineranni pinngortitami ingerlatsinermik misilittagaqassasutit
 • politikkikkut aalajangiisarnermi suliat ingerlasarnerinik paasisimaarinnissasutit misilittagaqassasutillu, ajornanngippat atorfimmit assingusumit
 • allakkianik, isummernissamut tunngavissianik assigisaannillu – amerlanertigut piffissap sivikitsup iluani – allannissamik nuannarisaqassasutit
 • oqaasiliullaqqissuseqassasutit allassinnaassuseqarluassasutillu
 • oqaatsitigut piginnaaneqarluassasutit – ajornanngippat kalaallisut, danskisut tuluttullu
 • namminersorlutit sulisinnaassasutit nammineerlutillu suliniuteqarsinnaassasutit
 • suliassanik aaqqiinissamut akisussaaffimmik misigisimaninnik sakkortuumik takutitsisinnaassasutit
 • ulluinnaat ulapaarfiusut, taarseraattunik sammisaqarfiusut suliassaqarfiusullu nuannarissagitit
 • aaqqissuussamik sulisassasutit aammalu killiliussat malinnissaannut qulakkeerinissamut piginnaaneqarluassasutit
 • angusaqarnissamut piginnaaneqarluassasutit
 • isumalluartuussasutit isumagissaartuussasutillu
 • inuit assigiinngitsorpassuit assigiinngitsunillu suliallit suleqatigisinnaassagitit
 • suliffeqarfimmi arlalinnik kultureqarfiusumi sulinissamut paasisimaarinnittuussasutit
 • inuiaqatigiinnik kalaallinik kulturiannillu ilisimasaqassasutit

Kikkuuvugut?
Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 45-t missaanniipput, immikkoortortaqarfinnut sisamanut agguarsimasut (Kiffartuussinermut, Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Immikkoortortaqarfik, Pinngortitamut Imminullu Pilersornermut Immikkoortortaqarfik, Avatangiisinut Upalungaarsimanermullu Immikkoortortaqarfik aamma Nunalerinermut,  Nukissiutinut Silallu Pissusaanut Immikkoortortaqarfik). Aatsitassaqarnermi Avatangiisinut Aqutsisoqarfik, Pinngortitaleriffik (Grønlands Naturinstitut), Asiaq aamma Nukissiorfiit Naalakkersuisoqarfimmut immikkoortortaqarfiupput.

Suliffeqarfimmi nuannersunik suleqateqarfiusumi, pingaartorsiorfiunngitsunik pissuseqarfiusumi aammalu toqqissisimanissamik ineriartortitsinissamillu pingaartitsiviusumi suleqataalissaatit. Ulluinnarni Naalakkersuisoqarfimmi naleqartitatut tunngavissat ataatsimoorussat aallaavigalugit sulivugut, taakkununngalu tunngaviupput:

 • Sullissilluarneq
 • Suleqatigiinneq
 • Ilakkuminartuuneq kiffartuussinissamillu pingaartitsineq
 • Sulianik pingaartitsineq


Amerlanerusunik paasisaqarusuppit?
Atorfik pillugu paasissutissanik amerlanerusunik immikkoortortaqarfimmi pisortaq Mettelise Fritz Hansen, oqarasuaat +299 34 52 57-imut, e-mail: mtha@nanoq.gl saaffigalugu pissarsisoqarsinnaavoq.

Akissarsiat atorfeqarnermilu atugassarititaasut
Matumani atorfik ataaseq marlulluunniit AC-fuldmægtiginik inuttalerneqartussat pineqarput. Qinnuteqartoq piukkunnaatilik, eqqortunik piginnaanilik naammaginartunillu misilittagalik Immikkut Ittumik Siunnersortitut atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Akissarsianut atorfeqarnermilu atugassarititaasunut, taakkununngalu ilanngullugit atorfininnermut soraarnermullu atatillugu angalanissamut pequtinillu nassiussinissamut akiliunneqarsinnaatitaanermut piffissami atorfiniffiusumi Namminersorlutik Oqartussat aamma kattuffiup isumaqatiginninniarsinnaatitaasup ilaasortaaffigisap akornanni isumaqatigiissut tunngavigineqassaaq.

Inissiaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik neqerooruteqartoqassanngilaq. Qinnuteqartup Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnerminut atatillugu sulisunut inissiami najugaqareersimaguni sulisumut inissiamut innersuunneqarsinnaatitaaneq pigiinnassavaa. Sulisunut inissiaq atorfeqarnermut atasuuvoq, atorfeqarnerullu naanerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaat oqaloqatiginninnissallu
Qinnuteqaat, CV, ilinniakkanut pikkorissarnernullu uppernarsaatit, kiisalu allagaatit attuumassutillit “Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu nassiunneqassapput. E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

Qinnuteqarnissamut killigititaq: 26. maaji 2022

Atorfinitsitsinissamut atatillugu ingerlaavartumik oqaloqatiginnittoqartassaaq.

Naalakkersuisut pillugit
Unammilligassanik ujartuiguit aammalu sulinikkut ulluinnarnut sunniuteqarnissat siunissamillu ilusilersuinissat kajumiffigigukku Namminersorlutik Oqartussani atorfininnissat ilinnut tulluuppoq.

Annertuumik akisussaassuseqarnissat aammalu suliatigut piginnaaneqarnissamik pingaartitsinissat, pisunik misissueqqissaartuunissat, kiisalu sulisut akornanni allannguisoqarnissaanut piareersimalluartuunissat naatsorsuutigaarput. Tamatuma saniatigut ulluinnat ilusilersornissaannut piginnaaneqarnissat sulianillu paasisimaarinnittuunissat pingaartipparput.

Namminersorlutik Oqartussat Qitiusumik Allaffissuaqarpoq, 650-it sinnerlugit, naalakkersuisoqarfinnut assigiinngitsunut agguarsimasunik sulisulimmik, kiisalu avataani immikkoortortat arlalippassuupput. Sulisut 2500-t sinnerlugit amerlassuseqartunut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqarpugut. Qitiusumik Allaffissuup Naalakkersuisut politikkikkut aalajangiinissamut tunngavissaqarluarnissaannik, kiisalu politikkikkut aalajangiinerit piviusunngortinneqarnissaannik qulakkeerinissaq suliassaraa.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik atuagaqarsinnaavutit, uani: http://www.naalakkersuisut.gl
 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk