Skip to main content
123

Dette jobopslag er udløbet

KTI, Saviminilerinermik Ilinniarfik Nuuk saffiuutut- aamma svejseristut ilinniartitaanermut faglæremik pissarsiorpoq

UNAMMINARTUNUT NUTAANUT PIAREERSIMAVIT AAMMA INUUNINNI NUANNERNERPAAMIK MISIGISAQARUSUPPIT?
TAAMAAPPAT TECH COLLEGE GREENLANDIMI NUUMMI saffiuutut- aamma svejseritutut ILINNIARTITAANERMI  ILINNIARTITSISUNNGUSSAATIT AAMMA SULEQATIGILISSAVATSIGIT.


Saffiuttut- aamma svejserisutut ilinniarsimasumik pissarsiorpugut siunissami saffiuttut- aamma svejserisutut ilinniartitserusuttumik aamma inuttut suliatigullu piginnaaneqartilerlugit. Ilinniartitsisoq ilinniartutsinnik aamma pikkorissartitatsinnik malinnaatitsisinnaasoq aamma pimoorussititsisinnaasoq. Suleqat pimoorussisoq, suleqatigiinnik soqutiginnittoq aamma qanilaartoq.

Faglæreritut ujartugarput tassaavoq aallussilluartoq saffiuutut- aamma svejserisutut sammisaqarfimmi inuusuttunik aamma inersimasunik ilinniartitsinermut peqataarusuttoq. Ilinniartitsisut allat peqatigalugit ilinniartut ilinniakkaminnik ingerlatsinerat aaqqissuutissavat, tamatumani siunertarineqarpoq klejnsmedenik, saffiuunik assigiinngitsunik immikkut ilisimasaqartunik aamma svejserisartunik pikkorissunik piginnaaneqarluartunillu ilinniartitsinissaq


Suleqatissarsiorpugut tassaasumik

 • saffiuutut ilinniarsimasoq tulluartumik ingerlaqqiffiusumik ilinniagaqarsimasuusinnaasoq
 • svejserinermut teknikeritut ilinniartitaanermut piginnaaneqartuusinnaasoq
 • NDT-it iluani piginnaaneqartuusinnaasoq ajornanngippat qaffasissuseq 2-mi
 • PC-imik atuinermut allagartalik imaluunniit IT-mut assingusumik qaffasissuseqartumik ilisimasaqartoq aamma AutoCAD-imi atuinermik misilittagaqartoq
 • sivikinnerpaamik ukiuni tallimani sulinermik misilittagaqartoq ilinniakkaminut aamma atuagarsornermut qaffasissuseqarnerminik uppernarsaateqartoq
 • inuusuttunik aamma inersimasunik ilinniartitserusussuseqartoq, suleqatigiinnut peqataasinnaasoq kiisalu suleqatit allat qanimut suleqatigalugit ilinniartitsinermi- aamma ineriartortitsinermi suliassanut suleqataarusuttoq, tassani ilinniakkamut aamma pædagogikkimut tunngasut suliarineqassallutik, tunngaviusumik ilinniarnermik ingerlatsinermi, pingaarnertut ingerlatsinermi aamma atuarfiup pikkorissartitsinernik ingerlatassatut neqeroorutigisaani
 • pædagogikkimik tunngaviusumik ilinniarsimasoq


Uagut makku neqeroorutigaavut:

 • atorfik unamminartoqartoq kiisalu suleqatigiit oqaloqatigiinnermik aamma suleqatigiinnermik pingaartitsisut
 • ilinniarfik ineriartorfiulluartoq
 • sullivimmi avatangiisit pitsaasut suleqatigisat aallussilluartut akornanni
 • piffissaq tamakkerlugu sulisussatut atorfinitsinneqarneq aamma pædagogiskimik tunngaviusumik ilinniagaqarnissaq (PG)
 • ilinniagaqaqqinneq

Suliassat:
Suleqatitit suleqatigalugit ilinniartitaanermi ilinniartitsineq pilersaarusiussavarsi, ingerlatissavarsi, nalilersussavarsi aamma ineriartortillugu.
Atuarfimmi ilaalissaatit Kalaallit Nunaanni suliaqarfimmi aamma ilinniarnissamik qinnuteqaateqartut akornanni kissaatigineqartunit aamma pisariaqartitsinneqartunit naammassinnittumi.
Saffiuutut-aamma svejserisutut ilinniartitaaneq KTI-miittoq suleqatigiinnik pimoorussisunit ingerlanneqarpoq. Suleqatigiinni qitiutipparput atuartitsinermi ataqatigiissitsinissaq aamma qulakkiissallugu kikkut tamarmik atuartitsinermi qaffasissumik atuartitsisarnissaat. Ilungersuutigaarput ilinniartuutitta suliatigut sapinngisamik annertunerpaamik siuariartornissaat, imminnut upperinissaat aamma inuunerminni iluatsitsinissaat.

Ilisarnaat:
Naatsorsuutigaarput illit tassaassasutit:

 • Saffiuutut ilinniarsimasoq
 • atuartitsinermi aamma ilitsersuinermik soqutigisaqartoq aamma illit kissaatigaat ilisimasannik ilinniartunut ingerlatitseqqinnissat
 • inuttut qanilaartoq, ineriartortitsinermik soqutigisaqartoq aamma suleqatigiit suleqatigalugu piumassuseqartoq KTI-p tunngaviusumik suliassaanik kivitseqataarusuttoq: Atuartitsineq pitsaanerpaaq ilinniartunut aamma pikkorissartunut.

Illit fagimi ukiuni arlalinni tulluartumik suliaqarnermik misilittagaqaruit iluaqutaassaaq.

Uagut neqeroorutigaavut:
KTI-it ilinnut neqeroorutigineqarpoq suliffik inuttut taamatullu suliatigut ineriartornissamut killiliussat pitsaasut. Tassani ulluinnarni immitsinnut qanippugut aamma atuartitsineq orniginartoq, kajumilersitsisoq aamma ilinniartut ilinniartuuinnarnissaannik angusaqarniarneq suleqatigiissutigalutigu.
Nutaajullutit ilinniartitsisunngoruit suleqativit misilittagaqartut ikiussavaatit aamma tapersersussavaatit, piginnaasavit ineriartortinneqarnerannut ilanngullugu pædagogikkimi tunngaviusumik ilinniagaq (PG) uagut akilissavarput, tamanna sulinerup nalaani ingerlanneqartarpoq aamma akuttunngitsumik Kalaallit Nunaata sineriaani illoqarfinni allani
ingerlanneqartarpoq. Ilinniartitaanermi piginnaasat Danmarkimi PG-misut ittut anguneqartarput.

Ulloq sulilerfissaq: 01.november 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut.

Kissaatigaarput atorfininneq qaammatini pingasuni misileeqqaarnermik aallartinneqassasoq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut:

Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Paasissutissat amerlanerusut Ilinniartitaanermut Pisortamut Ole Pedersenimut oqarasuaammut +299 861612 -mut sianerluni imaluunniit e-mailikkut ojp@kti.gl saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput. Aammattaaq  nittartagaqarput takuneqarsinnaavoq: www.kti.gl.
 

KTI - Tech College Greenland tassaavoq Kalaallit Nunaannit Teknikkimik Ilinniarfik. Neqeroorutigisavut tassaapput ilinniartitaanerit arlalinnik sammivillit, Nuummi innikkoortortaqarfik – Biililerineq, Aquuteralaat, Skibsmontør, Saffiooq, Quersualerisoq assartuisartoq aamma Innaallagisserisutut ilinniartitaaneq. Sisimiuni immikkoortortaqarfik – Sanaartornermik Ilinniarfik, Aatsitassalerinermik ilinniartitaanerit. Tamatuma saniatigut GUX Sisimiut aamma KTI-mut ilaavoq
Nuuk Kalaallit Nunaanni illoqarfiit pingaarnersaraat tamaani innuttaasuusugut 18.800-it missaanniippugut. Tamaani inuunermi ornigineqartut tamarmik pigineqarput filmertarfik/kulturip illorsua, Cafét / neriniartarfiit aamma Naluttarfik. Sulinngiffimmi sammisassarpassuit, meeqqat atuarfii nutaaliat aamma ulluunerani paaqqinnittarfiit. Illoqarfimmi pingaarnermi nutaaliaasumi neqeroorutigineqarsinnaasut tamaasa, taamatuttaaq pinngortitarsuaq pinneqisoq silatinnguatsinniippoq.


Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu

Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk