Skip to main content
153

Dette jobopslag er udløbet

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Tarnip pissusiinik marlunnik immikkut ilinniagalimmik, meeqqanik katsorsaasut angalasartut immikkoortortaqarfia pissarsiorpoq

Isumaginninnerup iluani atorfininnissat soqutigaajuk, aamma ilisimasatit/piginnaasatit atorlugit nuna tamakkerlugu meeqqanik- inuusuttuaqqanillu sullisserusuppit?
Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik meeqqanik katsorsaasut angalasartut qitiusumik katsorsaavittaavanut, tarnip pissusiinik immikkut ilinniagalimmik psykologimik pissarsiorpoq. Maannangaaq pineqartunut katsorsaanermik neqerooruteqartarnissaq pillugu ineriartortitsillutalu tulluarsaavugut. Qitiusumik katsorsaavik siunissami arfinilinnik tarnip pissusiinik ilinniagalinnik sulisoqassaaq, katsorsaanermillu neqerooruteqartarnissap saniatigut, Angalaqatigiinnillu suleqateqarnissap saniatigut, qitiusoqarfimmi ineriartortitsisoqassaaq, kiisalu meeqqanut inuusuttuaqqanullu allatigut katsorsaanermik neqerooruteqartarnissaq pitsanngorsarneqassalluni. 
Imaappoq, illit tarnit pissusiinik immikkut ilinniagalittut, qitiusumik katsorsaaveqarfimmi marloqiusamik uukkatarinnissaatit. Katsorsaanermik suliaqarnerpit saniatigut, Meeqqanut Inuusuttuaqqanillu tunngasunik Angalaqatigiinnik atuutilereersumik ineriartortitsinissaq sulissutigissavat. Kissaatigaarput, toqqammaviusumik ilisimasat aallaavigalugit pinaveersaartitsinermik sullissinissap uukkatarineqarnissaa kiisalu tamatunnga suliniutillit qanimut suleqatigilluarnissaat kissaatigaarput.
Meeqqanik- inuusuttuaqqanullu tunngasunik Angalasartoqatigiit tassaapput meeqqanik- inuusuttuaqqanillu atoqatigiinnikkut atornerlunneqarsimasunik katsorsaanermik neqerooruteqarfik. Katsorsaaneq kommunit qanimut suleqatigalugit ingerlanneqartartoq, tamatumalu kingorna ilaqutariinnut katsorsaaviinut. Taamatuttaarlu Angalaqatigiinnut pingaaruteqarluinnartoq aamma sulissutigineqarpoq, tassalu illoqarfinni kanngutsaattuliornernut tunngasunik ilisimasat piginnaasallu nukittorsarneqarnissaat, taamaasilluni illoqarfinni inunnik sullissisut meeqqanik- inuusuttuaqqanillu sullissinerat pitsaanerusumik ingerlateqqinneqarnissaa anguniarlugu. 

Tunuliaqutaa
Naalakkersuisut qallunaallu naalakkersuisui Kalaallit Nunaanni meeqqat inuusuttullu suliniutit nukittorsarneqarnissaat pillugit fagit arlallit akimorlugit suleqatigiilersimapput. Taamatut suleqatigiilernerup inernerisimavaat pimoorullugit pilersitassat katillugit 16-iusut, taakkulu ilagaat Oqartussaaffiup inunnik isumaginninnerup iluani meeqqanut inuusuttunullu suliassaqarfiinik piginnaanngorsaqqiinissaq. Atorfik taamaasilluni qallunaat kalaallillu fagit akimorlugit suleqatigiinnerannit aallaaveqarpoq, taannalu pissutigalugu piffissalersimanera killilerneqarsimalluni 2023-p tungaanut, taamaattoq sivitsoqqinneqaqqinnissaa ilimanaateqarpoq.

Naatsorsuutigaarput illit makkunannga pisinnaasaqartutit piginnaasaqartutillu:

 • Tarnip pissusiinik immikkut ilinniagaqartutit, pisortatigoortumik akuerisaasutit, imaluunniit akuerisaasumik katsorsaanissamut ingerlataqartutit.
 • Ataasiakkaat katsorsarnissaannik misilittagaqartutit.
 • Ilinniartitsinermik saqqummiussinermillu misilittagaqartutit.
 • Suleqatigikkuminartutit.
 • Alapernaatsuusutit kiisalu nammineq piginnaasannik ineriartortitserusuttutit. 
 • Pitsaassutsinik qulakkeerinninnermut nalilersuinermut tunngasunik ilisimasaqartutit
 • Paasissutissaatinik misissueqqissaarinernillu misilittagaqartutit. 

Aamma pitsaaquteqassaaq illit:

 • Atortorissaarutit atorlugit soqutigalugu katsorsaariaaseq misilittagaqarnissallu.
 • Sulianut pilersaarutinut- ineriartortitsinermullu sulianik tunngasunik misilittagaqartutit.
 • Isumiginninnermut- peqqissutsimulluunniit meeqqat- inuusuttuaqqanullu tunngasunik suleriaatsinik ilisimasaqartutit.
 • Unammillernartunut nutaanut kajumissuseqartutit, neqeroorummut nutaamut pilersitamut sulilernissamut aamma.
 • Marluinnik oqaaseqartuusutit (kalaallisut danskisullu)
 • Atituumik inuiaqatigiit kalaallinut tunngasunik ilisimasaqartutit, annermik isumaginninnerup tungaatigut.  

Suliassatit ilaatigut ukuussapput:

 • Katsorsaaneq
 • Meeqqanut- inuusuttuaqqanullu tunngasumik angalasartooqatigiit suleriaasissaannik ineriartortitsineq aaqqissuussaanerlu.
 • Angalasartooqatigiit suliassaannik suliaannillu tulleriinnilersuineq.
 • Kommunit peqatigitillugit suleqatiginerinillu ineriartortitsineq.
 • Paasissutissaatinik katersuineq misissueqqissaarnerlu.
 • Illoqarfigisami sulianut tunngasunik suliaqartunik piginnaanngorsaaneq patajaallisaaneq.
 • Meeqqanut- inuusuttuaqqanullu kinguaassiutitigut kanngutsaattuliornermut tunngasunik pinaveersaartitsinermi suliniutinik nutaanik ineriartortitsineq.
 • Illoqarfinni kinguaassiutitigut atornerluisarneq pillugu akimortumik suiniuteqarnermut atatillugu pitsanngorsarneqarnissaa ataqatigiiissarneqarnissaalu.

Uku ilinnut neqeroorutigaagut:

 • Immikkoortortami annertuumik ineriartorfiusumi peqataassaatit.
 • Suleqateqassaatit suliaminnut tunngasutigut nukittuunik - avitseqatigiilluni immersoqatigiinnerlu.
 • Suliffeqarfik periarfissaqarluartoq sulisunillu ingerlalluarnissaannik pingaartitsisoq.  
 • Atorfik sulianut tunngatillugu periarfissaqarluartoq inuttullu ineriartuutaasoq.
 • Sulianut tunngatillugu kiisalu inuttut ajornartorsiutaasinnaasunik qulaajaaneq/supervision.
 • Suliassanut tunngatillugu ilinniagaqarnissamut periarfissaqarneq/piukkunnarsaanissamut periarfissaqarneq.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu
Meeqqanut, inuusuttunut ilaqutariinnullu naalakkersuisoqarfiup ataani Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik arfineq-marlunnik makkunannga immikkoortortaqarpoq: Pitsaaliuinermut immikkoortortaq Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaq, Meeqqanik inuusuttunillu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfiit aamma inissititerinermut immikkoortortaq, Innarluutilinnik sullissivik, Sullissisunut siunnersuisarfik, Innuttaasunut toqqaannartumik sullissivik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit imminnut qanimut suleqatigiittarput aamma suliffeqarfiuvoq sullivimmi avatangiisinik pitsaasunik aamma assigiinngissitaarnitsinnik naleqartitsisoq.
Qitiusumik katsorsaavimmi atorfilittut, innuttaasunut sammisumik sullissinerup immikkoortortaanniisaatit, taamatullu immikkoortortami qullersaasumut attaveqaateqassallutit. Innuttaasunut sammisunik sullissinermut immikkoortortaata Angalasartooqatigiit, Alliaq, Inatsisitigut ataaqatanngitsut kiisalu  ilaqutariinnermut immikkoortortaq, ilaqutariinnik nukittorsaavik- qimarnguiillu aquppai.
 
Atorfimmut tunngasut
Atorfik (sapaatip akunneranut nal. Akunneri 40 tiimit) suliffiuvoq Nuummilu qitiusumik katsorsaavitsinni inissisimalluni. Atorfimmut atatillugu angalasoqangaatsiartarnissaa naatsorsuutigineqassaaq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunip inaataanik Namminersorlutillu Oqartussalluunniit inaataanik.
Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni kingusinnerpaamik atorfiniffiup ullussarititaa naappat.

Atorfiup inuttalerneqarnissaa martsip aallaqqaataani 2022 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit kissaatigineqarpoq.

Paasissutissat allat
Atorfimmut tunngatillugu annerusumik paasisaqarnerorusukkuit, tikilluaqquneqarputit Innuttaasunut sammisumik sullissinermi immikkoortortami pisortaq Naja Lund Kielsen oqarasuaatikkut +299 346054 attavigissallugu imaluunniit e-mailikkut allassinnaavutit uunga: nalk@nanoq.gl.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk