Skip to main content
188

Dette jobopslag er udløbet

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pimoorussisumik Paarisami immikkoortortami aqutsisussarsiorpoq

Paarisa, Isumaginninnerup Aqutsisoqarfiup ataaniittoq, inuiaqatigiit peqqissuunissaannik pilersaarut Inuuneritta III aallaavigalugu peqqinnerulernissamik aamma pinaveersaartitsinermik suliaqarpoq, tassani sunik tamanik ilaatitsilluni ataatsimoorussamik sinaakkutit aamma suliaqarfiit assigiinngitsut meeqqat inuunerinnerulernissaanik suliniutit oqaloqatigiinneq illuatungeriittullu suleqatigiinnerit tunngavigalugit piviusunngortinneqartarput.

Atorfik pillugu:
Paarisa immikkoortortaqarfimmi aqutsisumik, aqutsinernik misilittagalimmik aamma peqqinnerulernissamik pinaveersaartitsinermillu pitsaasumik allanngortitsinissaminut kajumissuseqartumik, pissarsiorpoq. Paarisa isumaginninnerup peqqinnissaqarfiullu iluani peqqinnerulernissamik pingaarnertullu pinaveersaartitsinermik suliaqarpoq, meeqqanut inuusuttunullu sammisunik. Suliassaqarfiit assigiinngitsut ataqatigiinnerusumik suleqatigiisillugit immikkoortut assigiinngitsut aqqutigalugit pinaveersaartitsinermik sulineq Paarisap nukittorsassallugu pingaarnertut suliaanut ilaavoq. Paarisa suliniutinik assigiinngitsunik peqqinnerulernissamik pinaveersaartitsiffiusunillu piviusunngortitsiniarluni inerisaallunilu suliaqarpoq, tamakkulu qarasaasiaq atorlugu paasissutissanik tunngaveqarlutillu immikkoortut assigiinngitsut aqqutigalugit suliaapput.

Paarisa pingaarnertut makkunannga suliaqartarpoq:

 • Inuuneritta III  atuutilersinneqarnera - 2020-2030 meeqqat inuunerinnissaat pillugu suleqatigiinnissamut Naalakkersuisut periusissiaat
 • Pinaveersaartitsineq aamma peqqinnerulersitsiniarluni suliniuteqarneq, ukua eqqarsaatigalugit: Imigassaq, pujortartarneq, nerisat, timimik aalatitsineq aamma eqqarsartaatsikkut peqqissuuneq
 • Imminut toquttarnermik pinaveersaartitsineq
 • Peqqinnartumik atoqateqartarneq, matumani "inuusat pillugit pilersaarut" ilanngullugu
 • Paasissutissat
 • Meeqqanut suliassaqarfimmi nammineq kajumissutsimik suliniuteqarnernut sinaakkusiussat pitsanngorsakkat


Immikkoortortaqarfimmi aqutsisumik inuttut misilittagartuumik suliassallu eqqarsaatigalugit sunniuteqarluarsinnaasumik suleqatissarsiorpugut. Atorfik pissanganartoq suliat eqqarsaatigalugit akisussaallutit pitsaasumik isumannaatsumillu ingerlatsinissamut inerisaanissamullu akisussaaffeqassaatit iluatigalugulu anguniakkat pingaarnerit naalakkersuinermilu suliallit siunertaat immikkut ittumik malinnaavigissavatit. Immikkoortortami aqutsisutut immikkoortortami sulisut aqunneqarnissaannut akisussaaffeqassaatit, soorlu aamma Aqutsisoqarfimmi pisortaq immikkoortortallu allat suliat aallaavigalugit qanimut isumasioqatigisassagitit. Taamaammat atituujuvutit, sulilluarsinnaasoq sulinissamullu piareeqqasoq, soorlu aamma atorfiup sinaakkutissaanik pilersitseqataanissamut inerisaanissamullu periarfissanik takusaqarsinnaassuseqartuusutit.

Naatsorsuutigaarput illit:

 • Cand. … assigusumilluunniit ilinniagaqartutit aamma aqutsinermik misilittagaqarnerit uppernarsarsinnaagit.
 • illit immikkoortortami aqutsisutut pinaveersaartitsinermut suliassaqarfiup ineriartortinneqarnissaanik samminnissaatit aamma suliassaqarfimmi naalakkersuinikkut periusissanik atortuulersitsinissannut qitiussaatit.
 • Atorfimmut atorfimmilu pingaartinneqartunut tulluartumik suliamut attuumassutilimmik ilinniagaqarsimasuusutit.
 • Suliffeqarfimmi naalakkersuinermik suliallit aqutaatut aaqqissugaasumi suliaqarnermik misilittagaqartutit
 • Suleriaatsinik suliaqarnermik misilittagaqarneq
 • Akisussaaffeqarluartuusutit, tamakkiisumik isiginnissinnaassuseqartutit sulianillu naammassinnittarlutit.
 • Inuttut eqeersimaartuusutit, tunniussimasuusutit ineriartorusussuseqartuullutillu.
 • Immikkoortortaqarfimmi sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaat pingaartikkitit.
 • Kalaallit Nunaanni inuiaqatigiinni pissutsinut kulturimullu ilisimasaqarneq iluaqutaassaaq
 • Allallutit oqalullutillu attaveqarnissamut tunngaveqarluartutit, kalaallisut aamma danskisut


Paarisami immikkoortortaqarfimmi aqutsisutut Isumaginninnermullu Aqutsisoqarfimmi aqutsisut pisortaat qaninnertut pisortarissavat aamma aqutsisooqatigiit pingasunik inuttallit peqataaffigissavatit. Paarisami sulisut 18-t toqqaannartumik aqutsisutut akisussaaffigissavatit.

Sulininni suliassatit ilaatigut makkuussapput:
 

 • Paarisami pingaarnertut aqutsineq ataqatigiissaarinerlu
 • Sulisunik aqutsineq
 • Sulisut ineriartornerat pitsaasumillu atugaqarnissaannik qulakkeerinninneq
 • Ilinniagaq aallaavigalugu aqutsisut qanimut suleqatigalugit immikkoortortaqarfiup suliassaanik agguartaarinninneq aamma pingaarnersiuineq
 • Aqutsiveqarfiup aaqqissugaaneranik aamma pingaarnertut suliassaanik periusissiorluni inerisaanermut peqataaneq
 • Immikkoortortaqarfiup suliffittut ingerlanneqarneranik aamma ineriartortinneqarnissaanik qulakkeerinninneq
 • Ilinniagaq aallaavigalugu suliat piffissaq eqqorlugu tunniunneqartarnissaannik aamma pitsaassuseqarluarnissaannik qulakkerinninneq
 • Suliniutit inerisarneqarnissaannut pitsaassuseqarnissaannullu siuttuuneq
 • Suliaqarfiup iluani missingersuutinut akisussaaneq
 • Immikkortut assigiinngitsut suleqatigiinnissaannik qulakkeerinninneq aamma suliffeqarfiup iluani avataanilu pinaveersaartitsinermik suliallit qanimut suleqatigiinnissaanik pilersitsineq.
 • Ilinniagaq aallaavigalugu aqutsisooqatigiinnut akisussaaneq

Ilaannikkooriarluni atorfimmut atatillugu angalasarnissaq naatsorsuutigineqassaaq. Allamiut oqaasiinik piginnaasaqarluarnerup saniatigut marluinnik oqaaseqarneq (kalaallisut/danskisut) iluaqutaassaaq, piumasaqaataanngilarli.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisut ataanni aqutsisoqarfiuvoq arfineq-pingasunik immikkoortortalik: Pinaveersaartitsinermik immikkoortortaqarfik Paarisa, ulloq unnuarlu meeqqat inuusuttullu paaqqinnittarfiinik nakkutilliisoqarfik, sullissisunik siunnersuisarfik, innuttaasunik toqqaannartumik sullissivik, innarluutilinnik sullissivik, aningaasaqarnermut immikkoortortaq aamma allattoqarfik. Immikkoortortaqarfiit qanimut suleqatigiittarput aamma ilinniagaq aallaavigalugu suliat amerlasuut suliffimmi tassani unammillernartorpassuaqartarput.

Akissarsiat atorfeqartitaanermilu atugassarititaasut:
Atorfik akissaateqarfimmi 38-mut massakkut akissaateqartinneqarpoq/ aalajangersimasumik akissaateqartinneqarpoq.

Akissarsiat sinaakkutaannut 38-mi akissaatit immikkoortui aalajangersimasut ilanngullugit akissarsititsisoqartassaaq, 1. april 2022-mi qaammammut 56.910 koruuniupput ukiumullu 682.930 koruniullutik. Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemanditut atorfeqareersimaguni nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Aallaaviatigut isumaqatigiissutini atugassarititaasut naapertorlugit atorfinitsitsisoqassaaq, qinnuteqartoq tjenestemandi-tut atorfeqareersimaguni Nunatsinni pisortani tjenestemandit pillugit inatsisit malillugit tjenestemandinut atugassariti-taasut naapertorlugit atorfinitsinneqarsinnaavoq.

Atorfimmut atuuttoq tassaavoq, piffissap suliffiusussap qanoq sivisutiginissaa killilersugaanngimmat, aammalu qaangiuttoornermi ajunngitsorsiassat akilerneqarnissaat ullullu sulinngiffissat annaaneqartut ajunngitsorsiassarsissutiginissaat atorneqarsinnaanngillat.

Piffissap suliffiusussap sivisussusissaa aallaavittut sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerinik 40-nik sivisussuseqarpoq.

Akissarsianut atorfeqartitaanermullu tunngasutigut piumasaqaatit, taakkununnga ilanngullugit atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalanermut aamma pequtit nassiunneqarnerinut akiliunneqarsinnaatitaaneq, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatigiinniarsinnaatitaasup akornanni isumaqatigiissutit piffissami atorfiniffiusumi atuuttut naapertorlugit pissapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Piffissaq atorfiniffik:
 1. april 2023 isumaqatigiissuteqarnikkulluunniit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqarfissaq kingulleq tassaavoq 15. februar 2023 nal. 12:00
Atorfinitsitsiniarnermi oqaloqatiginninnerit tamatuma kinguninngua ingerlanneqassasut naatsorsuutigineqarpoq.

Atorfik pillugu paasissutissanik perusukkuit saaffigisinnavat Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi pisortaq Tina Evaldsen, tlf.: +299 56 55 09, mail tiev@nanoq.gl

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu

Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk