Skip to main content
163

Dette jobopslag er udløbet

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik imminut toqunnissamut pinaveersaartitsisussamik AC-fuldmægtigissarsiorpoq

Pitsaaliuinermik aamma eqqarsartaatsikkut peqqissuunermik piumassuseqartumik suliaqarnissamik kissaateqaruit kiisalu nuna tamakkerlugu meeqqanut inuusuttunullu taakkualu ilaqutaannut allanngueqataarusussuseqarpit?

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfimmi pinaveersaartitsinermut immikkoortortami Paarisami suliniutinik peqqissuunissamik siuarsaanermut pinaveersaartitsinermullu tunngasunik aamma isumaginninnerup peqqinnissaqarfiullu iluini peqqinnissakkut siuarsaanermik pinaveersaartitsinermullu tunngasunik suliaqartarpugut. Suliaqarnerput inuit peqqissuunissaannut pilersaarummit Inuuneritta III-mit aallaaveqarpoq, aamma peqqissunissamik siuarsaanikkut pinaveersaartitsinikkullu suliniutit najukkani innuttaasut oqaloqatiginerisigut kissaatigineqartut, pingaartinneqartut aallarnisarneqarnissamullu periarfissaqartut aallaavigalugit inerisarneqartarlutik.

Paarisami AC-fuldmægtigitut suliatigut aqutsisoq ataaseq sulisullu sisamat suliassaminnik ilisimaarinnilluartut suleqatigilissavatit. Atorfiup sammisassaa pingaarneq tassaavoq imminut toqunissamik pitsaaliuinerup nutaamik periusissiaata atuutilersinneqarnera. Suleqatitit ataaseq suleqatigalugu immikkoortortaqarfiit assigiinngitsut iluini sulianut immikkut ilisimasallit inuttaralugit suleqatigiissitamik pilersinneqarsimasumik ilaatigut ataqatigiissaarisassaatit. Taamatuttaaq kommunini immikkoortortat immikkoortortaqarfiisa oqaloqatigiilernerinut akisussaaffeqassaatit aamma imminut toquttarnerit, imminut toqoriarnerit aamma imminut toqunnissamik siorasaarinerit iliuuseqarfiginissanut tulleriiaartut atuutilernissaannut malitseqarfigineqarnissaannullu qulakkeerinnittassaatit.

Naatsorsuutigaarput illit makkuninnga pisinnaasaqarlutillu piginnaasaqassasutit:

 • Attuumassutilimmik ilinniagaqartutit, ajornanngippat kandidatitut imaluunniit masteritut, peqqissuulluni inuunermik siuarsaanermik aamma pinaveersaartitsinermik sulianik paasinnilluarsimasuusutit
 • Allallutit paasititsillaqqissuusutit.
 • Atuutilersitseriaatsinik misilittagaqarluartuusutit.
 • Ilinniagaq aallaavigalugu suleqatigiit aamma immikkoortortat immikkoortuisa oqaloqatigiinnerannik pilersitsisinnaasoq aamma suleqatigiinneq aqqutigalugu angusaqarsinnaasoq
 • Suliniutinik ineriartortitsinermillu suliaqarnermik misilittagalik.
 • Inussiarnersoq, alapernaatsoq aamma ammasoq.
 • Inuiaqatigiinnik kalaallinik aamma kalaallit kulturiinnik ilisimasaqarluartoq.
 • Kalaallisut dankisullu tamakkiisumik oqaasilik.


Illit ilaatigut makku suliarisassavatit:

 • Suliaqarfimmi suleqatit ataaseq suleqatigalugu imminut toqunnissamik pinaveersaartitsinermi suleriutsit nutaat atuutilersinneqarneri.
 • Suliaqarfimmi suliniutit nutaat inerisarneqarnerini innuttaasunik peqataatitsinissap qulakkeerneqarnera.
 • Suliaqarfiup iluani suliniutit pilersinneqareersut aallartinneqareersullu ingerlaannarlutik malitseqartinneqarput pisariaqartitsinerlu naapertorlugu aaqqinneqartarlutik.
 • Imminnut toquttarnermut pitsaaliuinermik oqartussat suliaqartut attuumassutillit; kommunit, peqqinnissaqarfik, politiit, ilinniarfeqarfiit oqartussallu allat oqaloqatigiilersinneqarneri suleqatiginerilu.
 • Suliaqarfiup iluani suliamut attuumassutilimmik ilisimasanik ilisimasassarsiorneq katersinerlu.


Ilinnut makkuninnga neqerooruteqarsinnaavugut:

 • Immikkoortortaqarfik assut ineriartortoq suliffigilissavat.
 • Suleqatigiit aamma suleqatigisartakkat suleqatigilissavatit kiisalu suliat aalalavigalugit isumasioqatigisartakkat suliassaminnut pikkoriffeqarluartunut ilanngutissaatit.
 • Suliffeqarfik ammasumik ingerlasoq kiffaanngissuseqarluni suliffigineqarsinnaasoq sulisullu iluarusullutik sulinissaannik pingaartitsisoq suliffigilissavat
 • Atorfik suliatigut inuttullu ineriartornissamut periarfissagissaartitsisoq
 • Suliat aallaavigalugit oqaloqateqarluni imaajartinnissamik periarfissalik.


Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik pillugu
Paarisami AC-fuldmægtigitut ulluinnarni suliatigut aqutsisoq suliat tunngasutigut siunnersiueqateqartassaatit, aamma atorfeqarnermut tunngasut pineqartillugit Paarisap immikkoortortaqarfiata pisortaanut nalunaartartussaassallutit.

Isumaginninnermut Aqutsisoqarfik Naalakkersuisut ataanni aqutsiveqarfiuvoq makkuninnga arfineq-marlunik immikkoortortaqartoq: Pinaveersaartitsinermut immikkoortortaqarfik Paarisa, Aningaasaqarnermut immikkoortortaqarfik, Ulloq unnuarlu inissititerinermullu immikkoortortaqarfik, Oqartussanut immikkoortortaqarfik, Innuttaasunut immikkoortortaqarfik, Meeqqat ineriartornerannut immikkoortortaqarfik aamma Allattoqarfik. Immikkoortortat qanimut suleqatigiittarput, suliffeqarfimmilu suliatigut unammillernartorpassuaqartarpoq.

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Atorfik sapaatip akunneranut nalunaaquttap akunnerini 40-ni suliffiuvoq. Atorfimmut atatillugu angalangaatsiartarnissaq naatsorsuutigineqassaaq.

Atorfik 1. juunip 2023 imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut inuttalerneqarniarpoq.
Aningaasarsiatigut aamma atorfeqartitaanermi atugassarititaasut, taakkununnga ilanngullugit akiliunneqarluni atorfinikkiartorluni soraarlunilu angalasinnaatitaaneq aamma pequtit nuunneqarsinnaanerat isumagineqartarput, Namminersorlutik Oqartussat aamma pineqartup kattuffiata isumaqatiginninniarsinnaatitaasup akornanni atorfinitsitaanermi piffissami atuuttumi isumaqatigiissutaa/sulisunut isumaqatigiissutaa naapertorlugu.


Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartorli Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnini aqqutigalugu sulisutut ineqareersimaguni sulisunut inissiamik innersuussivigineqarnissamut suli periarfissaqassaaq. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Paasissutissat sukumiinerusut:
Atorfik pillugu paasissutissanik allanik pisariaqartikkukkit Paarisami pisortaagallartoq Aviaaja Ravnshøj Johansen attaveqarfigisinnaavat oqarasuaatikkut +299 34 67 48 imaluunniit mail-ikkut araj@nanoq.gl imaluunniit suliatigut aqutsisoq Karo Thomsen Fleischer oqarasuaatikkut +299 346613 imaluunniit mailimut: katf@nanoq.gl.

Qinnuteqarnissamut piffissaliussaq: 20. apriilip 2023 nal. 12:00 (Kalaallit Nunaata kitaani nalunaaqutaq malillugu)

Naalakkersuisut pillugit
Suliassanik unammillernartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit, taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissat tulluuppoq. Sulisut akornanni annertuumik akisussaaffeqarsinnaanissaq naatsorsuutigaarput sulianullu tunngatillugu piginnaasaqarluarnissaq pingaartillutigu, sulisut pissutsinik misissueqqissaartarnissaat pissutsinullu naleqqussarnissamut piareersimajuarnissaat pingaartitarilluinnarlutigu. Tamatuma saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit tamakkiisumillu takunnissinnaanerit pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaannik naalakkersuisoqarfinnut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasunik, aammattaaq immikkoortortaqarfinnut avataaniittunut arlalippassuarnut agguataarsimasunik sulisulik. Katilluta inuit 2500-rujut sinneqartugut Namminersorlutik Oqartussanut attuumassuteqartuuvugut. Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa.
Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit. 
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk