Skip to main content
91

Dette jobopslag er udløbet

Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik ilinniartutut ikiortimik sulisussarsiorpoq

Illit nammineq inuiaqatigiillu angusaqarluarnissaannik kissaateqarpit? Taamaassimappat inuussutissarsiornermut immikkoortortami ilinniartutut ikiortitut atorfik ilinnut immaqa soqutiginassaaq! Annertusiartortumik ilikkagassanik ilinniartutut ikiortitut tuniorarneqassaatit, immikkoortortamilu uummaarissumi nunami tamarmi ineriartortitsinissamik sulliffiusumi peqataasallutit, nunat tamalaat akornannilu niuerfinni nunatta nukittuumik inissisimanissaa qularnaareqataaffigissavat.

Atorfik pillugu:
Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfiani atorfeqassaatit. Takornariartitsineq, sermimik imermillu avammut niueruteqarneq, aallarnisaaneq, inuussutissarsiornikkut politikki, kiffartuussinissamut isumaqatigiissutit malitseqartinneqartarneri, nunat tamalaat akornanni niuernikkut nittarsaasineq, kiisalu nunatsinnit avammut niuernermik nittarsaasinermik, nunatsinniit inuussutissarsiornikkut periarfissanik annertusaanermikimmikkoortortaqarfimmi ilaatigut suliarineqartarput. Suliassaqarfiit pineqartut iluanni periusissianik ineriartortitsinermik, atortuulersitsisarnernik, sulianik ingerlatsinermik, kiisalu naalakkersuinikkut suliani sullissinermi siammasissumik suliaqartoqarpoq. Visit Greenlandip Innovation Greenlandillu kiffartuussinissamut isumaqatigiissutaanut immikkoortortaqartarfik ilaatigut akisussaavoq.

Ilinniartutut ikiortitut immikkoortortaqarfimmi sulisut sinnerisa suliaminnik naammassinninniarneranni ikiortassavatit, ilaatigullu makkuninnga suliaqartinneqarsinnaallutit:

 • Naalakkersuinermik suliaqartunut ilisimatitsissutinik suliaqarnerni ikiortaasarsinnaavutit
 • Ataatsimiinnerit annerusut piareersarneqarnerini ingerlanneqarnerinilu ikiuullutit, saqqummersitsinerni peqataallutit, il.il.
 • Allattoqarfimmi suliat, ataatsimiinnernik piareersaanerit, imaqarniliornerit il.il.
 • Suliassat nalinginnaasut, printerineq, pappilissanik mappini katitserineq, allallu
 • Databasenik ingerlatsineq ineriartortitsinerlu, quppersakkanik aaqqissuussineq IT-millu atortoqarluni suliassat allat
 • Nutsigassat annikinnerusut
 • Aningaasaqarnermut aningaasartuutissanullu missingersuusianut aqutsinermik suliassat
 • Suliassat nalinginnaasut pisariaqartumik takkussortut


Illit piginnaaninnik misilittakkannillu suliassat sorpiaanissaat tunngaveqartarumaarput.

Illit pillutit:
Ilinniartutut ikiortimik piumassusilimmik sulisussarsiorpugut, suliassanut nukissaqarluarluni tunniusimasumik, eqaatsumik suliassanillu assigiinngisitaartunik suliaqarumasumik. Taamaattumik tulluassaaq illit:

 • Bacheloritut imaluunniit kandidatitut ilinniagartuunngorniartuuguit
 • Kiffartuussinissannut piumassuseqartuunissat, suliassanillu assigiinngisitaartunik piumassuseqarluarlutit tigusiumasuunissat
 • Suleqatinnik avataaniillu suleqatigisartakkatsinnik suleqateqallaqqissuunissat


Inuussutissarsiornermut immikkoortoqarfik aamma Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik pillugu:
Inuussutissarsiornermut immikkoortoqartarfik Inuussutissarsiornermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ilagaa. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 35-it missaanniippugut.
Immikkoortortami pisortaq aamma piumassuseqarluarlutik suleqataasut AC-fuldmægtigit arfineq pingasut, kiisalu ilinniarnermut atatillugu sungiusartut ilinniartutullu ikiortit arlaqartut, tamarmik nunatsinni sumi tamani ineriartortitsisoqarnissaanik, aamma Kalaallit Nunaata nunat tamalaat akornanni niuernermi nukittuumik inissisimanissaanut qularnaareqataasut  Inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfimmi sulisuupput.
Ilinniartutut ikiortinik sulisoqartarnerput taamaattumik ileqqoraarput. Taamaammat pitsaasunik aalajangersimasunillu atugassaqartitsisoqarpoq, ingerlaavartumik ilinniartinneqassallutit, immikkoortortaqarfimmilu ilinniartutut ikiortit suleqatigiillu allat qanittumik suleqatigissallugit.

Akissarsiat atorfimmilu atukkat:
Nammineq piumassutsiminnik sulisut ilinniartutullu ikiortaasut akissarsiaqartinneqarnerat atorfimminnilu atugaat il.il. pillugit malittarisassiaq 15. september 2016-imeersoq naapertorlugu.

Ilinniakkat apeqqutaalluni sapaatit akunneranut nalunaaquttap akunneri 10-15-it nalinginnaasumik suliffiussapput, erseqqinnerusumilli isumaqatigiissutigineqarsinnaapput. Soraarummeernerit allallu eqqarsaatigalugit eqaatsumik aaqqissuussisinnaassuseqarpugut.

Inissaq:
Atorfimmut atasumik inissaqartitsisoqarsinnaanngilaq.
 
Paasissutissat sukumiinerusut:
Atorfik pillugu paasisaqarnerorusukkuit Inuussutissarsiornermut immikkoortortami pisortaq, Christian Hjerrild Ovesen e-mailikkut attavigisinnaavat: chho@nanoq.gl, oqarasuaat 345622-mut imaluunniit mobil 564471-mut.

Ulluinnarni ilinniartutut ikiortitut immikkoortortaqarfimmi sulineq paasisaqarfiginerusukkukku ilinniartutut ikiorti Henrik Balle attavigisinnaavat, e-mail heba@nanoq.gl, oqarasuaat 346729-mut.

Qinnuteqarneq:
Qinnuteqarnissamut killiliussaq tassaavoq 14. decembari 2020. Qinnuteqartut ingerlaavartumik oqaloqatigineqartassapput.

Sapinngisamik piaarnerpaamik imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut atorfinittoqassaaq.

”Qinnuteqaat nassiuguk” toorlugu qinnuteqaat, CV, ilinniarsimanermut pikkorissarsimanermullu uppernarsaatit, paasissutissallu allat pissarsiarisinnaasagut nassiukkit.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk