Skip to main content
78

Dette jobopslag er udløbet

Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik sulisussarsiorpoq

Nuna tamakkerlugu siuarsaanermik pilersitseqataarusuppit, nunanilu tamalaani niuffaffinni Kalaallit Nunaata inissilluarsimanissaanik qulakkeerinnillutit? Taava Inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfimmi immaqa suleqatitassarivatsigit. Pingaarutilimmik inissisimaffeqassaatit, immikkoortortaqarfimmi allaffissornermik suliassanik sulisut sinneri ikiortassallugit, aammalu namminersuutigisatut suliassanut amerlanernut akisussaaffeqalissallutit.

Atorfik pillugu:
Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfimmi Inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfimmi atorfinissaatit. Immikkoortoqarfiup ilaatigut makku suliarai: takornariartitsineq, nilammik imermillu avammut nioqquteqarneq, aallarnisaaneq, inuussutissarsiornermut politikki , kiffartuussinissamik isumaqatigiissutinik malitseqartitsineq, kiisalu nunani tamalaani ussassaarillunilu nunatsinni inuussutissarsiornikkut piukkunnaateqartunik avammut nioqquteqarnermik siuarsaaneq.

Suliassaqarfiit tamakku iluanni periusissianik ineriartortitsinermik, atuutsitsilernermik, sulianik isumaginninnermik, kiisalu naalakkersuisunik kiffartuussinermik siamasissumik suliaqartoqarpoq. Tamatuma ilaatut immikkoortoqarfik Visit Greenlandip aamma Business Greenlandip kiffartuussinissamik isumaqatigiissutaannut akisussaasuuvoq.
Allatseqarfimmi suliassanik isumaginnissinnaasumik immikkoortortaqarfimmilu suleqataasunik  ikorfartuisinnaasumik suleqatissarsiorpugut. Tamakku saniatigut atorfiup imarissavai suliassat namminersuutigisassat suliarineqartussat arlallit, sammisanut tunngasunik suliassanut arlalinnut illit namminersuutigisassatut akisussaaffeqassallutit. Taamaattumik ulluinnaat assigiinngisitaartut naatsorsuutigisinnaavatit, ilaatigut makkuninnga suliaqartassallutit:

• Allattoqarfimmi suliassat, ataatsimiinnissanik piareersaanerit, imaqarniliornerit, angalanissanik inniminniinerit il.il.
• Ataatsimiinnerit annertunerusut, saqqummersitsinerni peqataanerit il.il. piareersarnerinut ingerlanneqarnerinullu ikiuunneq
• Sulianik isumaginninnerit, soorlu akuersissutissanut qinnuteqaatinik
• Qarasaasiami toqqorsivimmik aserfallatsaaliuineq ineriartortitsinerlu, nittartakkap aaqqissuunnera, it-millu suliassat allat
• Immikkoortoqarfiit allat, pisortaqarfiit inuutissarsiornermut tunngasunik susassaqarfiit akimorlugit ataqatigiissaarisutut atuuffiit
• Inuussutissarsiornermut periusissianik nutaanik ineriartortitsillunilu atuutsitsilernerit
• Naalakkersuisunut politikkimut tunngasunik allakkialiornermi ikiorsiisarnissaq
• Nutserinermik suliassat assigiinngitsut, soorlu kalaallisutt danskisullu allanneqarsimasut pitsaassusissaannik qulakkerisarnerit

Piginnaasatit misilittakkatillu apeqqutaatillugit suliassatit suussanersut erseqqinnerusumik aalajangerneqassapput.

Illit pillutit:
Suliffeqarfimmi naalakkersuinikkut aqunneqarluni aaqqissuussaasumi/imaluunniit namminersortutut inuussutissarsiorluni ingerlanneqartumik sulinermik  misilittagalimmik suleqatissarsiorpugut. Taamaattumik makkuninnga piginnaaneqarnissaat iluarissavarput:
• Minnerpaamik bacheloritut sulianut tunngasunik ilinniagaqarsimaneq
• Kiffartuusserusussuseqarneq aamma sulerusussuseqarneq malunnaatilimmillu iliuuseqarusussuseqarneq
• Suleqatinik avataaniillu suleqatigisartakkanik suleqateqallaqqissuuneq
• Oqaatsitigut piginnaasaqarluarneq, matumani ajornanngippat kalaallit, danskit tuluillu oqaasiinik piginnaasaqarluartoq

Inuussutissarsiornermut Immikkoortortaqarfik aamma Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfik pillugit:
Inuussutissarsiornermut Immikkoortortaqarfik tassaavoq Inuussutissarsiornermut, Nukissiuuteqarnermut Ilisimatusarnermullu Naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimasoq. Naalakkersuisoqarfimmi sulisut 40-t missaanniippugut. Tamatuma saniatigut naalakkersuisoqarfik marlunnik attuumassuteqartunik immikkoortortaqarpoq, Atuisartoqarnermut Unammilleqatigiinnermullu Aqutsisoqarfik aamma Nukissiorfiit. Naalakkersuisoqarfimmi suliassaqarfiit assigiinngitsut ingerlanneqarput – Inuussutissarsiorneq, Nukissiuuteqarneq, Uulia aamma Gassi, kiisalu Ilisimatusarneq. Tamakku saniatigut naalakkersuisoqarfiup pisortaanut toqqaannartumik attuumassutilimmik inatsisilerinermik suliaqarfimmik immmikkoortortaqarfeqarpoq.

Inuussutissarsiornermut immikkoortortaqarfimmi tassaavugut immikkoortortaqarfiup pisortaa ataaseq, aamma A/C-tut pimoorussillutik sulisut arfineq-pingasut, kiisalu suliffimmi sungiusarlutik ilinniartut, aamma ilinniagartuunngorniat ikiortitut sulisut aalajangersimasumik amerlassusillit, taakkulu tamakkerlutik nuna tamakkerlugu  siuarsaanerup pilersinnissaa aamma Kalaallit Nunaata nunani tamalaani niuffaffinni inissisimalluarnissaa qulakkiissavaat. Tassaavugut immikkoortoqarfik sulisut ataasiakkaat tamarmik annertuumik akisussaaffimmik tigummisaqarlutik suliaqarfigisaat. Tamatuttaaq inuttut ataatsimuullaqqissuullutalu ataqatigiilluartuuvugut, ataatsimoorluta suliassarpassuatsinnik kivitseqatigiittarluta.

Annertunerusumik paasissutissat:
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit Inuussutissarsiornermut  immikkoortortaqarfiup pisortaa Christian Hjerrild Ovesenip attaviginissaanut tikilluaqqusaavutit, e-mailikkut: chho@nanoq.gl, oqarasuaatikkut 345622 imaluunniit oqarasuaatikkut angallattakkakkut 564471.

Qinnuteqaat:
Kingusinnerpaamik qinnuteqarfissaq tassaavoq ulloq 2. juli 2019.
Ulloq atorfiniffissaq tassaavoq ulloq 1. august 2019,  isumaqatigiissutigisaqarnerluunniit malillugu.
Atorfinitsitsiniarnermi ingerlaavartumik oqaloqatiginnittoqartassaaq.
 
Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu sulisunut inissiamik innersuussisoqarsinnaanngilaq. Qinnuteqartoq Namminersorlutik Oqartussani atorfeqarnermini sulisutut ineqartinneqareersimaguni sulisutut ineqarsinnaatitaanini tigummiinnarsinnaavaa. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq, taamaalilluni atorfeqarnerup unitsinnerani qimanneqassalluni.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk