Skip to main content
110

Dette jobopslag er udløbet

Ineqarnermut Attaveqaqatigiinnermullu Naalakkersuisoqarfik Ineqarnermut Illuuteqarnermullu Immikkoortortaqarfimmi sulisussanik marlunnik pissarsiorpoq

Suliat amerlasuut ataatsikkut ingerlassinnaavigit, aammalu siunissami pisortat inissiaataannut sunniuteqarusuppit? Aamma Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiisarnerani suliassanik ineriartortitsinermi pitsanngorsaanermilu suleqataasinnaavit? Taamaappat illit atorfissaqartippatsigit!
Immikkoortortaqarfimmi mikisunnguamiippugut, uatsinnut qanilluta suleqatigiilluta aammalu suliassanik assigiinngitsorpassuarnik suliaqarluta, taakkununngalu Namminersorlutik Oqartussat illuutaanni aqutsinerup pingaarnerup isumagineqarnera, Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiissutaasa ataatsimoortut isumagineqarneri, inissianik illunillu pisinerit tunisinerillu, kiisalu ineqarnermi inatsisit attuumassutillit ilaatinneqarput. Aamma ineqarnermi illuuteqarnermilu aningaasaliissutinik aqutsineq akisussaaffigaarput.

Aamma maannarpiaq ineqarnermut pilersaarutit ataatsimoortut annertuut ingerlappagut, taakkunanilu naalakkersuisoqarfiit akimorlugit suliani suleqatigiissitat arfineq marluupput. Tamatumani misissueqqissaarnermut tunngavissat, Namminersorlutik Oqartussat inissiaataasa kommuninut tunniunneqarnissaannut atugassat qulakkeerniarneqarput. Suliamut tassunga akuutinneqarnissat naatsorsuutigissavat.

Imatut piginnaanilinnik pissarsiorpugut:
1) Siunnersorti (siunnersortaanertut imaluunniit immikkut ittumik siunnersortitut atorfininnissamut periarfissaqartitsisoqarpoq)
Qinnuteqartumut eqqortumut eqqortunik piginnaanilimmut maleruagassat atuuttut naapertorlugit immikkut ittumik siunnersortimut imaluunniit siunnersortaanermut tapeqartitsisoqarsinnaavoq.

Inummik misissueqqissaarnissamut nukittuumik sunniuteqarsinnaasumillu, misissueqqissaarnermik piginnaaneqartumik aammalu Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiissutaannik inissiaataannillu aqutsinermut pingaarnermut atatillugu sulianik katersuisinnaasumik pissarsiorpugut.

Atorfik pillugu:
Atorfimmut Namminersorlutik Oqartussat sillimasiissutaannut Namminersorlutik Oqartussat pigisaat nalillit tamarmik sillimmaserneqarnerat ilaatinneqarput. Tassani sillimasiissutinik aqutsinermut tunngavissat isumannaatsut qulakkeerneqassapput, tamannalu sillimmasiisarnermi akunnermuliuttup suliassaannut sillimmasiissutinillu tamarmiusunut siunissami neqerooruteqartitsisarnermut attuumassuteqarpoq. Aamma inissiaqarfiit missingersuutaannut naatsorsuutaannullu tunngatillugu INI-mut ingerlaavartumik oqaloqatiginninnermut suleqataassaatit, taakkununngalu misissuisarneq malitseqartitsisarnerlu, kiisalu suliassaqarfimmut atatillugu nalunaarusiortarnerit naalakkersuinikkullu isummernissamut tunngavissaasinnaasut suliarineqartarneri ilaatinenqarput.

Suliassanut allanut ilaapput:

 • Ineqarnermi inatsisinik siunnersuusiornermut nutaanilluunniit suliniuteqarnermut atatillugu aningaasaqarnermik misissueqqissaarnerit.
 • Siunissami ineqarnermi aalajangiinernik atuutsitsilernissamut atatillugu aningaasaqarnermik misissueqqissaarnerit, taakkununnga Namminersorlutik Oqartussat inissiaataasa kommuninut tunniunneqarnissaannut piareersaatinut tunngasut ilaallutik.
 • Naalakkersuisoqarfiit akimorlugit suleqatigiissitanut suleqataaneq.
 • Ineriartortitsinermi suliniutinik atuutsitsilertarneq aamma Namminersorlutik Oqartussat sillimmasiissutit pillugit paasissutissaasivianik ingerlaavartumik iluarsiisarnerit.
 • Ingerlaavartumik iluarsiisarneq aamma Namminersorlutik Oqartussat pigisaannik nalilinnik naatsorsuisarneq.
 • Namminersorlutik Oqartussat sillimasiisarneranni aqutsinermik ingerlaavartumik misissuisarneq, taakkununnga aningaasaqarnermut paasissutissanik naatsorsuisarnermilu najoqqutassianik ingerlaavartumik malinnaaneq ilanngullugit.
 • Siunissami sillimmasiissutissanut kiisalu sillimmasiisarnermi akunnermuliuttut suliassaannut tunngatillugu neqerooruteqartitsinissamut tunngavissanik suliaqarnermi suleqataaneq.
 • Suliniutinik misissueqqissaarneq, taakkununnga suliassaqarfinni kisitsisinik pingaarnernik suliaqarneq ilanngullugu.


Atorfimmut matumunnga qinnuteqartut ilinniartitaanikkut soorlu cand. oecon.-itut, cand. merc. jur. -itut, imaluunniit Cand. Polit. -itut assigisaatulluunniit tunuliaqutaqarnissat naatsorsuutigaarput.

2) AC-fuldmægtig
AC-fuldmægtigitut inuttut tamatigoortuunissat aammalu suliassanik assigiinngiiaartunik angisuunik taamatullu mikisunik suliaqarnissamik nuannarisaqarnissat naatsorsuutigaarput. Suliassatut pingaarnertut Namminersorlutik Oqartussat illuutaannik pisisarnerit tunisisarnerillu isumagissavatit, taamatullu sillimmasiisarnermi akunnermuliuttunut, kiisalu Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortani atuisunut ataqatigiissaarisarneq ingerlaavartumillu malinnaasarneq attaveqartarnerlu suliassannut ilaassallutik. Taamatuttaaq inatsisinut nutaanut suliniutissanut, pingaartumik inissianik kommuninut tunniussinermut atatillugu suleqataasassaatit.

Uku iluini suliaqarnerit suliassanut ilaatinneqarput:

 • Illuutinik pisinerit tunisinerillu ingerlanneqartarneri – tamanna Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortanut tamanut atuuppoq
 • Sillimmasiisarnermi internetikkut atuisunut attaveqaqatigiiffimmik pilersitsinermi ineriartortitsinermilu suleqataaneq
 • Sulianut annerusunut atatillugu naalakkersuisoqarfiit akimorlugit suleqatigiissitani suleqataaneq
 • Naalakkersuisunut Inatsisartunullu akissuteqaatinik suliaqarnerit
 • Ineqarnermut politikkikkut malitassanik ineriartortitsinermi atuutsitsilernermilu suleqataaneq
 • Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortaqarfinnut kommuninullu paasissutissiissutinik ilitsersuutinillu suliaqarneq
 • Isumasioqatigiinnernut, kommuninut aamma Namminersorlutik Oqartussani immikkoortortanut sammitinneqartunut peqataasarneq
 • Namminersortut taamatullu pisortat saaffiginnissutaannut akissuteqartarneq, taakkununnga tusarniaanerit ilaatinneqarlutik


Naatsorsuutigaarput, ilinniagartuutut attuumassutilimmik ilinniagaqarsimassasutit, aammalu namminersorlutit, tamatumalu peqatigisaanik suleqateqarlutit isumagissaarlutillu sulisinnaassasutit. Misissueqqissaarneq ataqatigiissaarinerlu pikkoriffigisinnaavatit, aammalu inatsisit tunngavigalugit nassuiaasinnaaneq misilittagaqarfigigukku iluaqutaassaaq. Kisiannili kalaallini inuiaqatigiinni pissutsinik ilisimasaqarnissat piumasaqaataavoq.

Atorfinnut marluusunut tunngatillugu iluaqutaassaaq - piumasaqaataananili:

 • XAL aningaasaqarnermilluunniit aqutsissutit assingusut ilisimasaqarfigigukkit (ilinniartitsisoqarsinnaavoq),
 • excel-imut aammalu qarasaasiakkut paasissutissanut amerlasuunut piginnaaneqarluaruit,
 • cBrain F2 ilisimaarigukku (ilinniartitsisoqarsinnaavoq),
 • suliatit paasisimaarisinnaagukkit aammalu suliassanik ataatsikkut amerlasuunik suliaqarsinnaaguit,
 • naapertuisuuguit, isumagissaartuuguit aammalu ulluinnarni ulapaarfiusuni naleqqussarnissamut piginnaaneqaruit,
 • sulininni namminersorsinnaaguit,
 • allakkatigut oqaluinnarnikkullu ingerlatitseqqinnissamut piginnaaneqarluaruit aammalu najoqqutassat paasiuminaatsut ajornaatsumik paasiuminartumillu ingerlateqqissinnaagukkit,
 • Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuinikkut allaffissornikkullu aalangiisarnernik misilittagaqaruit ilisimasaqarlutillu iluaqutaassaaq, tamannali piumasaqaataanngilaq, ilinniartitsisoqarsinnaammat.


Neqeroorutigaavut:

 • Naalakkersuisoqarfimmi, naalakkersuinikkut aalajangiisarnerit qanillugit sulineq
 • Sullivimmi avatangiisit ammasut suleqatigiillu tunniusimasut, pingaartorsiorfiunngitsumik pissuseqartut
 • Inuttut suliatigullu unammilligassat pissanganartut, kiisalu assersuutigalugu sillimmasiisarnermi akunnermuliuttutut ilinniartitaanermi ilinniaqqinnissamut pieriarfissat
 • Atorfinnut atatillugu sulisunut inissiani inissaqartitsisoqarpoq.


1. september 2019-imi imaluunniit isumaqatigiissuteqarnikkut piaartumik atorfinitsitsisoqassaaq.

Paasissutissat amerlanerusut
Atorfik pillugu annertunerusumik paasisaqarusukkuit Immikkoortortaqarfimmi pisortaq Jeanette Holding telefon 345446 imaluunniit e-mail jeah@nanoq.gl aqqutigalugit, imaluunniit Allaffimmi pisortaq Ane Marie Sakariasen telefon 34 54 35 eller e-mail amsa@nanoq.gl aqqutigalugit attaveqarfigisinnaavatit.

Qinnuteqaat
Qinnuteqarnissamut 25. juli 2019 killigitinneqarpoq. Atorfinitsitsinissamut atatillugu oqaloqatiginninnerit sap. ak. 31-mi ingerlanneqarnissaat naatsorsuutigineqarpoq.
 

Aningaasarsiatigut atorfinitsitaanermilu atugassarititaasut
Akissarsiat atorfininnermilu atugassarititaasut, tassunga ilanngullugit atorfinitsitaanermi soraarnermilu angalanissamut akiliunneqarnissamut pisattallu nassiunneqarnerannut Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat kattuffiullu isumaqatiginniarsinnaatitaasup attuumassuteqarfigisap akornanni isumaqatigiissutaasut atorfininnerup nalaani atuuttut naapertorlugit ingerlanneqassapput.

Najugaq
Atorfimmut atatillugu malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit sulisunut inissiamik pequsersorsimanngitsumik innersuussisoqarsinnaavoq. Inissamik innersuussisoqarsinnaanngilaq, pineqartoq atorfimmut atatillugu ineqareersuuppat, imaluunniit ineqarsimappat kommunep inaataanik Namminersorlutillu oqartussalluunniit inaataanik. Malittarisassat qaqugukkulluunniit atuuttut naapertorlugit inissiamut innersuussutigineqartumut akiliutit qularnaveeqqutillu akilerneqassapput. Atorfimmut atatillugu ini atorfeqarnermut tunngavoq atorfeqarnerullu unitsinnerani qimanneqassalluni.

Ineqarnermut akiliut aamma inissiap pitsaassusaa nikerarsinnaapput inissiap qanga sananeqarsimanera, piginnittua il.il apeqqutaallutik. Sulisutut ataavartumik initaarnissaq utaqqinarsinnaavoq, taamaattumik utaqqiisaagallartumik inissiisoqarsinnaasarpoq, tassunga ilanngullugu najugaqatigiiffinnut minnerusunut imaluunniit akunnittarfimmi inissianut inissiisoqarallarsinnaalluni, taakkulu akileraarusersorneqassallutik.

Qinnuteqaatit, CV, ilinniarsimasanut pikkorissaatigisimasanullu uppernarsaatit kiisalu paasissutissat allat pisariaqarsinnaasut "qinnuteqaat nassiuguk" toorlugu nassiutikkit.
E-mail-ikkut qinnuteqaatinik tigusineq ajorpugut.

 

Naalakkersuisut pillugu
Pissanganartunik ujarlerpit sulinerillu aqqutigalugu ulluinnarni inuunermut sunniuteqarnissat kissaatigaajuk, taamaaliornikkullu siunissamik ilusilersueqataallutit? Taava Namminersorlutik Oqartussani sulinissaq ilinnut tulluuppoq. Suliamut tunngatillugu sulisutut piginnaasaqarnissaq, pissutsinut misissuilluarsinnaaneq kiisalu allanngornernut piareersimajuarneq assut pingaartitaraagut. Tamakku saniatigut ulluinnarni suliassannik ilusilersuisinnaanerit uippakajaalertannginnissallu pingaaruteqarput.

Namminersorlutik Oqartussat tassaapput, Qitiusumik Allattoqarfik 650-it missaanik sulisulik naalakkersuisoqarfinnut arfineq-pingasunut aqutsisoqarfinnullu arlalinnut agguataarsimasut. Katilluta inuit 2500-t sinnerlugit Namminersorlutik Oqartussanut atassuteqarpugut. Qitiusumik Allattoqarfiup suliassaraa Naalakkersuisut aalajangernissaannut tutsuiginartumik tunngavissinnissaat kiisalu politikkikkut aalajangikkat piviusunngortinnissaat.

Namminersorlutik Oqartussat pillugit annertunerusumik uani atuarsinnaavutit http://www.naalakkersuisut.gl/job

Qinnuteqaat nassiuguk